Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johan (1849-03-29)

Johan Levring til sin Søster.
3die Reserve-Jægercorps. Biborg-Egnen.
Falsled ved Bogense29 Marts 1849.

Kjære Søster!

Med Glæde har jeg modtaget bit Kjære Brev, hvorfor jeg takker Dig meget, men vær kuns ikke bedrøvet, Kjære Søster, for mig, thi jeg lider ingen Nød, jeg er frisk og rask og Strabadserne gjør mig ikke noget. Idag har jeg marseret 5 Miil i Vaud og Snee til midt paa Benene, og jeg kunde gjerne s. 85 gaae 5 til; jeg har 2 Par gode Støvler, som min Skomager har lovet mig, at jeg kan gaae baade gjennem Ild og Baud med, og gode nye Klæder har jeg; Penge mangler jeg heller ikke; jeg har 3 svensde Sølvdalere i min Pung og imorgen er det Lønningsdag. Men jeg veed nok, Du er bange for at Tydskerne skal skyde mig; men det skal Du ikke være bange for, kjære Søster, men jeg har i Sinde at skyde en god Deel af dem. Imorgen skal vi over til Als, og maaskee iovermorgen begynder vi med vores Haandtering.

Hits mine Foræeldre og Søskende og alle gode Bekjendtere, din Mand og begge dine kjære Børn fra

din oprigtige Broder
Johan Levring.