Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: ukendt (1849-06-12)

Rasmus Hansen Fannerup til sine Venner.
Constabel. Grenaa-Egnen.
Rønhave Batteriet12 Juni 1849.

Gode Venner!

……. Hvad Krigen angaaer, da kan jeg ikke sortælle Eder andet, end Hvad I daglig seer i Aviserne, og Hvad der er imellem, det siger jeg ikke. Vi ligger ved Batteriet baade Nat og Dag, men Sengsklæderne er bleven borte og Halmen tritter s. 141 vi i. Hvab Hvilen angaaer, som I striver om, saa troer jeg, at en god Seng kan udgjøre det paa to Nætter, thi vores Arbeide det spolerer os ikke. Vi maae rigtignok gaae til Exersits een Time om Dagen, og I skulde blot være her, saa skulde I see, hvor vi gamle Tampe kan exersere. Men I kan troe, at vi fik travlt den 4de dennes, vi troede, at vi hande et Eiendoms Huns, men der kom en Ingeniøroffiseer og befalede os til at rive vores Hytte ned og skytte den bort, hvilket vi strax maatte gjøre, endskjøndt vi havbe nylig taekket den. Vi maatte ligge paa Marken den Nat; men nu har vi et splinternyt Huns, og hvis I vilde komme over at besøge os, saa skulde I see, hvor brilliant vi boer. Nu vil jeg bede Eder at hilse Mads Nielsen fra mig og ønske ham til Lykke med sin Ægtestand og tillige gratulere ham paa mine Vegne, da jeg ikke selv kan komme. Nu vil jeg slutte min ringe Skrivelse med mange venskabelige Hilsener til Eder allesammen fra mig

Rasmns Hansen Fannerup.

De maae virkelig undskylde, at Papiret ikke er klippet til, thi vi har ingen Sax.