Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: L.H. Larsen (1849-08-22)

Fredericia22 August 1849.

Gode Venner!

Jeg bringer Eder her den sørgelige Tidende, at i Søndags Aftes Klokken 9 den 19de behagede den algode Gud at hjemkalde Eders elskelige og kjære Søn og Broder. O kjære Moster, vær tålmodig og vær stolt af ham som Moder, og vær trøstede med den store Trøst, at det var for Fædrelandets hellige Sag, han maatte bløde, og i den store Seierskamp, han fik sit Saar. Han svæver nu glad blandt de faldne Helte, af hvem Livsofferet blev krævet, og som viste sig Fædrelandets Sag troe indtil Døden.

Jeg har ikke havt Leilighed til at skrive før, men idag har jeg bedet mig fri i den Anledning, at jeg idag vilde følge min kjære og uforglemmelige Ven til sit sidste Hvilested. Der tales om at vi skulle permitteres den 24de, men måskee der gåer nogle Dage hen endnu, men ret længe varer det ikke, førend jeg med Guds Hjælp skal besøge Eder, og jeg vil derfor af bryde min korte Skrivelse med en kjærlig Hilsen til Eder alle fra mig, Eders hengivne Ven

L. H. Larsen (Draaby).