Danmarks Breve

BREV TIL: Morten FRA: Niels Peter Rasmussen (1848-05-04)

HuuSby ½ Miil Rord for Assens4 Mai 1848.

Kjære Morten!

. ... Vi ere nu snart krigsvante Soldater, der lee ad Kampen; jeg havde næppe troet det, at den Koldblodighed kunde være tilstede hos os, som der virkelig er tilstede. Kanonernes Torden og Kuglernes Piben rokker ikke Modet, men derimod Nattevaagen, Mangel paa Føde og Hvile, det rokker Modet og gjør os utilfredse. Da vi Natten efter Slaget ved Slesvig trak os tilbage fra den ypperlige Stilling ved Lyrskov, hørte man Knurren gjennem Rækkerne, thi vi havde alle ventet, at her stulde vi rigtig more TydsKerue, og da vi nu skulde tilbage, vidste der strax Nogle, at Generalen var en Forræder og havde Broder i Fjendens Leir; men, efter hvad jeg senere veed, fortjener Generalen al Berømmelse derfor. Nu er Fjenden mere spredt, lad ham kun løbe op i Iylland, de blive nok kurerede, de ere flet ikke saa farlige. De Danste ere herlige Krigere, naar de har Officerer, som de har Tillid til, dem følger de gjerne i Byger af Kugler, men desværre, deres Tal er faae; vel kan der s. 315 ikke meb Grund klages over nogen, men ret mange fortjener heller ingen Roes . . . . . . Hovedqvarteret bliver Middelfart. Lev vel og vcrr sparsom og lykkelig i din gunstige Stilling. Jeg klarer mig godt, og glæder mig baade over Officerers og Kammeraters Agtelse.

Din Broder N. Rasmussen.