Danmarks Breve

J. P. Jacobsen L. Josephson pinx. J....