Danmarks Breve

Min egen Ven - Herman Bangs sidste brev til Betty Nansen

Brevudgiver:
Busck-Nielsen, Per
Forlag:
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
Udgivelsesdato:
1974

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Nansen, Betty Anna Maria; FRA: Bang, Herman Joachim; (1912-01-06)
An Bord des Dampfers Moltke Hamburg-Amerika Linie 6. 1. 1912 Min egen Ven. Hvorfor jeg just i dag begynder at skrive til Dem, naar De dog i saa lang Tid har svoret mig ned i det hedeste Helvede, fordi jeg aldrig skrev en Linje? Jeg havde hele Tiden bestemt, at jeg vilde skrive til Dem i dag – naar d

BREV TIL: Nansen, Betty Anna Maria; FRA: Bang, Herman Joachim; (1912-01-07)
Søndag. Jeg kom igaar ikke længere. Efter de sidste Dages rentud frygtelige Anstrengelser eller rettere sagt, Anspændelse, var jeg for urimeligt træt. Og naar jeg ikke kan andet end skrive nogle Bogstaver, er det jo ikke nogen synderlig Fornøjelse for Dem at tyde Kragetæerne. Jeg tør vel sige, at de

BREV TIL: Nansen, Betty Anna Maria; FRA: Bang, Herman Joachim; (1912-01-08)
Mandag. Det er blevet ret stormfuldt, som saa ofte i Kanalen. Om nogle Timer har vi naaet Oceanet … Igaar gjorde Lægen mig Visit og da jeg var overbevist om, at han havde talt med Kaptajnen (hvem ingen ser) sagde jeg: Ja, imorgen vil jeg altsaa begynde at se mig om paa Skibet … Svaret var som jeg ha

BREV TIL: Nansen, Betty Anna Maria; FRA: Bang, Herman Joachim; (1912-01-11)
Torsdag. 11. 1. 1912 Nu har jeg pakket det andet i en Konvolut. Og så kan jeg jo begynde paa Konvolut II. Jeg er idag træt, da jeg har arbejdet paa min første Føljeton. Den bliver vist rædsom – Angsten ved at skulle læses saa vide om, gør mig ganske lam. Men hvad jeg gerne vilde skildre, var dette S

BREV TIL: Nansen, Betty Anna Maria; FRA: Bang, Herman Joachim; (1912-01-14)
Søndag. Jeg har ikke skrevet i flere Dage. Dels har jeg maattet skrive mit første „Brev“, (som slet ikke er noget „Brev“ men et Kapitel af en Roman om hvordan en Storm nærmer sig en Oceandamper) og jeg er angst som en Fuks, naar jeg skriver. Dels har Stormen i de sidste to Dage raset [vanvittigt]. D

BREV TIL: Nansen, Betty Anna Maria; FRA: Bang, Herman Joachim; (1912-01-16)
Tirsdag. Havet blev igaar stadig uroligere. Om Eftermiddagen ved Koncerten saa jeg pludselig Kellnerne skyde tætte Skodder for alle Døre og Vinduer og forstod, at det var for at „Publikum“ ikke skulde høre Stormen. Som Over-Stewarten sagde mig: Nicht wahr mein Herr, man darf ja die Herrschaften nie

BREV TIL: Nansen, Betty Anna Maria; FRA: Bang, Herman Joachim; (1912-01-17)
Onsdag. Stormen tager til. Imorges, da jeg kom ud paa Dækket, spurgte jeg min Stewart: Har det regnet? Men det var Stormen, som, selv midtskibs, havde kastet sine Bølger ind paa Dækket … Synet er grandiost. Som uhyre Bjerge rejser Bølgerne sig foran Moltke og sender, naar de sprænges, en hvid Røg fr

BREV TIL: Nansen, Betty Anna Maria; FRA: Bang, Herman Joachim; (1912-01-23)
Tirsdag. Jeg har faaet skr[evet Føljetonen næsten færdig, da jeg hver] Dag har arbejdet mange Timer. [Nu] er jeg saa træt. Men nu maa jeg putte Brevet i Konvolut, for imorgen skal jeg ende Føljetonen og paa Torsdag skal jeg skrive Forretningsbreve og pakke. Torsdag Aften er vi der – i New York … Saa

BREV TIL: Nansen, Betty Anna Maria; FRA: Bang, Herman Joachim;
Omkring Herman Bangs sidste brev til Betty Nansen Af Svend Kragh-Jacobsen Et lykkeligt træf lod Per Busck-Nielsen redde Herman Bangs sidste brev til Betty Nansen fra 1973-sommerens Sankt Hansbål. Omtrent samtidig bragte et andet lykkeligt tilfælde Benno Berneis’ maleri af Herman Bang i mit eje. De