Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1876-08-03)

London, den 3die August 1876.

Naa, idag begyndte jeg da paa Forretningerne Kl. 11 med Mr. Rigby „Rinaldo“, han kunde Partiet fuldstændig og synger det med en prægtig Stemme. Jeg angav ham Nuancer, som han ud s. 231 mærket opfattede; paa Lørdag skal vi igjen synge det igjennem, han er meget henrykt derover. Det er en Fyr paa 36 Aar omtrent, livfuld og med Følelse; derefter besøgte jeg Sir Benedict, en oprindelig tydsk „composer“, han var meget venlig, jeg kjender ham fra tidligere Tid, og han tilbød sig at være mig behjælpelig med Raad og Daad. Han sagde mig, at de i Birmingham var meget glade over „Zion“ og at Choret der skal være udmærket, og „Zion“ er jo for Chor helt igjennem, saa jeg tænker, at det er et heldigt Valg. Sangeren Rigby talte jeg kun engelsk med, og han forstod mig særdeles vel, og jeg maa sige, at jeg har større Gloseforraad, end jeg selv tænkte. Korrektheden, ja, den er ikke meget stor, men de roser mig dog, at jeg uden Vanskelighed kan gjøre mig forstaaelig; Helvedes Karl! — Hansen siger ogsaa: „Det gaar jo meget godt, De klarer Dem godt.“ — — — —