Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Niels Wilhelm Gade (1882-08-15)

Sydenham, d. 15. Aug. 1882.

Igaar, Mandag, var jeg hos Fru Goldschmidt, det vil sige forrige Jenny Lind. Hr. Goldschmidt havde søgt mig hos Novellos og der sagt, at han rejste, men at hans Hustru var hjemme. Jeg tog derud med Jernbanen over og under Jorden, — da det er en meget lang Vej, — endelig fik jeg Huset opspurgt og ringede paa. Tjeneren lukkede op, hun kom ud i Entréen og modtog mig med begge Hænder. Hun syntes at være glad ved at see mig og tale med mig. Vi passiarede næsten et Par Timer om løst og fast. Hun er naturligvis en gammel Kone, men meget livlig og kvik, og det er de samme smukke Øjne, som fik en særlig Glands, da vi talte s. 274 om Lindblad (Sangcomponisten) i Stockholm, som nok sværmede for hende og hun for ham i tidligere Dage. Om Andersen talte vi ogsaa, men han var altfor „barnslig", sagde hun. Du kan tænke, at det var meget interessant for mig at tale med hende.