Danmarks Breve

BREV TIL: August Winding FRA: Niels Wilhelm Gade (1835/1890)

Til August Winding.
Lyngby.

Kjære August!

Tak for den Fornøielse, Du har givet mig ved at sende mig Din Quintet til Gjennemsyn. Det s. 318 har virkelig glædet mig at læse den; den er klar i alle Henseender, baade Motiver og Udarbeidelse interessant, og jeg antager, at den maa klinge meget godt. — Naar nu Sommervarmen begynder at indfinde sig, raader jeg Dig til at tage fat paany, enten paa en Trio, Quart- eller Quintet: Du er nu saa godt igang med Kammermusikstilen, at det udentvivl vil gaa let for Dig. Tag Claveret med, det kunde jo være meget velkomment til næste Vinter, at faa et nyt Stykke af Dig at høre, ogsaa med Claver. Naa, jeg antager, at det er overflødigt at animere Dig, det kommer nok af sig selv. — — Du hilses hjerteligst fra os Alle.

Din
N. W. GADE.

* )Du maa undskylde, at jeg kommer lidt sent, men de havde lukket mig inde.

Din
QUINTET.