Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Richardt FRA: Niels Wilhelm Gade (1878-07-10)

Til Chr. Richardt.
Kjøbenhavnden 10 Juli 1878,

Kjære Richardt !

Tak for Deres Venlighed mod mig med Hensyn til den paatænkte Text til „Judith“. Denne Tak kommer egentligen noget sent, men jeg faldt pludselig over et Sujet af en helt anden Natur, som tog mig saa aldeles, at jeg ganske glemte „Judith“ — og, hvad jeg ikke burde have glemt, min kjære, venlige Richardt, der saa velvillig kom mig imøde. Jeg er virkelig ganske undselig derover, vær ikke vred paa mig. Den, der ledte mig fra min Vei, var forresten en anden Kvinde, ung, deilig og forlokkende — Psyche er hendes Navn. Jeg satte hende i Musik forrige Sommer, hele hendes Historie : fra den ensomme Klippe, gjennem Underverdenen op til Olympen lod jeg hende vandre paa Tonerne. — —

Tak kjære Ven for de 50 Digte! De har ret tiltalt mig. Det gjør vel at faa Alvorsord, og saa smukt udtalte, i vor underlige løse og sønderrevne Tid. Det er en prægtig Idee, De der fik, at lade Luther træffe sammen med Raphael. Nok engang Tak! og kom snart igjen med saadan en prægtig Samling Digte. — Jeg reiser til Jylland i Begyndelsen af næste Uge og vil gjerne see ind til Dem, for at besøge Dem, og for at tale med Dem om den Festmusik, som De har lovet Universitetet at skrive Texten til. — — — —

Forbindtligst, Deres hengivne

NIELS W. GADE.