Danmarks Breve

BREVVEXLING FRA J. L. HEIBERGS REISE...

s. i BREVVEXLING

FRA
J. L. HEIBERGS REISE TIL SVERIGE

I EFTERAARET 1812.

(SÆRTRYK AF „MUSEUM“.)

KJØBENHAVN.
COHENS BOGTRYKKER
1890

s. ii