Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-06-22)

d. 22. Juni 1862.

… Tak for Morgenhilsenen! Mon Qvindens sociale Stilling virkelig nogensinde skulde forandre sig i den Grad? Hvilket Held for mig, at jeg, efter al Sandsynlighed, da ikke færdes hernede; en Tosse er jeg i Qvindens nærværende Stilling, men hvad vilde jeg da være, naar al den Lærdom krævedes. At Forfatteren er A. S. er uden for al Tvivl.2 De sagde: God Morgen til mig, nu siger jeg God Nat til Dem! Drøm om en Engel, det bliver alt-saa ikke om A. S.