Danmarks Breve

Holbergs Breve

Brevudgiver:
Dahlerup, Karl Verner Hornemann
Forlag:
G. E. C. Gads Forlag
Udgivelsesdato:
1926

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Frederik 4; FRA: Holberg, Ludvig; (1714-12-31~)
ANSØGNING OM PROFESSOREMBEDE OMTRENT NYTÅR 1714 Egenhændigt; i det danske rigsarkiv. Tidligere trykt bl. a. af M. N. C. Kall Rasmussen i (dansk) Historisk Tidsskrift 3. række I (1858) s. 96 ff. (med litogr. faksimile og mange oplysninger). Holberg havde august 1709 til februar 1714 fribolig på Bor

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Holberg, Ludvig; (1714-05-21)
BREV TIL HANS GRAM DATERET AMSTERDAM 21. MAJ 1714 Egenhændigt; i Københavns universitetsbibliotek (Additamenta nr. 8, 8vo); tidligere trykt fx. i Dania IV (1897) s. 5, jf. Viljam Olsvig, Om L. Holbergs saakaldte Selvbiografi (1904—5) s. 159. Holberg fortæller, at han kort før sin udnævnelse til p

BREV TIL: Sehested, Christian; FRA: Holberg, Ludvig; (1715-12-29)
BREV TIL CHR. SEHESTEDT DATERET ROM 29. DECEMBER 1715 Egenhændigt; i Ravnholts godsarkiv. Først udgivet af G. L. Wad i Fra Arkiv og Museum II (1904) s. 233—42; her trykt efter fotografi i det kgl. bibliotek. I brevet står der ikke det mindste om, hvem den excellence er, som det er sendt til; men

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1720?-12-13)
BREV TIL HAGEN DATERET 13. DECEMBER (1720) Egenhændigt; i Vidensk. selskabs bibliotek i Trondhjem (Thorv. Boecks manuskripter). Første gang trykt i Dania IV (1897). Holbergs breve til Hagen var ukendte for almenheden, da Bernt Moe i året 1846 udgav tre af dem i sit »Tidsskrift for den norske Person

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1721-08-02)
BREV TIL HAGEN DATERET 2. AUGUST 1721 Egenhændigt; i Vidensk. selskabs bibliotek i Trondhjem (Thorv. Boecks manuskripter). Trykt bl. a. af P. Botten Hansen (Nogle utrykte Breve af Ludvig Holberg. 1858) og i Dania IV. Holbergs andet brev til Hagen er helt i forretningsstil. Holberg sender Peder Paar

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1722-03-10)
BREV TIL HAGEN DATERET 10. MARTS 1722 Egenhændigt; i Universitetsbiblioteket i Oslo. Tidligere trykt bl. a. af P. Botten Hansen (Nogle utrykte Breve af Ludvig Holberg) og i Dania. IV. I dette brev takker Holberg for de penge, Hagen har sendt ham, og både Hagen selv og de andre indbyggere i Trondhje

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1722-12-02)
BREV TIL HAGEN DATERET 5. DECEMBER 1722 Egenhændigt; har tilhørt fhv. generalkonsul Valdemar Glückstadt. Første gang udgivet af Carl S. Petersen i Tilskueren. 1913.I. s. 7; her trykt efter fotografi i Det kgl. bibliotek i København. Holberg havde endnu ikke fået noget svar, hvoraf han kunde se, om

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1723-03-06)
BREV TIL HAGEN DATERET 6. MARTS 1723 Egenhændigt; i universitetsbiblioteket i Oslo. Første gang udgivet af L. Daae i (norsk) Historisk Tidsskrift III (1875) s. 95. Holberg begynder at blive ængstelig, fordi Hagen ikke har svaret på brevet om (og sendt penge for) Skæmtedigtene; der er næsten gået et

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1723-10-21)
BREV TIL HAGEN DATERET 21. OKTOBER 1723 Egenhændigt; tilhører formanden for Holberg-klubben i Bergen, bankfuldmægtig O. J. Larsen (har tidligere tilhørt præstefruen Sara Faye, Haug præstegård på Østlandet, og de norske samlere og forfattere præsten Andr. Faye (ᾠ1869) og sorenskriver C. N. Schwach (

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1724-03-11)
BREV TIL HAGEN DATERET 11. MARTS 1724 Efter P. Botten Hansens udgave i »Nogle utrykte Breve af L. Holberg« (1858); Holbergs egenhændige brev fandtes 1858 i det norske rigsarkiv, men haves nu ikke mere. Ved dette brev bør man begynde med at læse efterskriften, i den står nemlig det, som egentlig lig

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1724-05-24)
BREV TIL HAGEN DATERET 24. MAJ 1724 Egenhændigt; i det norske rigsarkiv (se Maal og minne 1913 s. 108); har tidligere tilhørt rigsarkivar Chr. Lange og provst J. F. Lampe. Tidligere udgivet bl. a. af P. Botten Hansen (Nogle utrykte Breve af Ludvig Holberg 1858); her trykt efter fotografi i Det kgl.

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1729-09-02)
BREV TIL HAGEN DATERET 2. SEPTEMBER 1729 Egenhændigt; har tilhørt frøken Anna Lassen i Christiania, tidligere ejer: bureauchef E. Lassen ( ᾠ1884), som fik det fra sin broder pastor Nic. Chr. Lassen (ᾠ1885) i Daviken. Nuværende ejer ukendt. Tidligere trykt bl. a. i Dania IV (med faksimile). Holbergs

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1729-09-10)
BREV TIL HAGEN DATERET 10. SEPTEMBER 1729 Efter en afskrift af P. Botten Hansen (i det norske rigsarkiv); originalen skal (1867) have tilhørt litteraturhistorikeren Hartvig Lassen ( ᾠ1897) i Christiania; men hvor den nu er, vides ikke. Tidligere trykt i Dania IV. Dette brev er en slags forsinket ef

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1730-01-21)
BREV TIL HAGEN DATERET 21. JANUAR 1730 Efter Botten Hansens udgave (Nogle utrykte Breve af Ludvig Holberg); originalen skal have tilhørt boghandler J. F. Dahl (ᾠ1877) i Christiania; men hvor den nu er, vides ikke. Holberg har fået flere prænumeranter på Danmarks og Norges beskrivelse, end han havde

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1730-09-30)
BREV TIL HAGEN DATERET 30. SEPTEMBER 1730 Egenhændigt; tilhører videnskabernes selskab i Trondhjem (har tilhørt den norske bogsamler, kgl. fuldmægtig Thorvald Boeck ( ᾠ1900) i Christiania; tidligere ejedes det af bureauchef E. Lassen, som havde modtaget det fra sin broder pastor Lassen i Daviken).

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1731?-01-27)
BREV TIL HAGEN DATERET 27. JANUAR (1731) Egenhændigt; tilhører videnskabernes selskab i Trondhjem (har ligesom det foregående brev tilhørt kgl. fuldmægtig Boeck (ᾠ1900), bureauchef E. Lassen og pastor Lassen i Daviken). Tidligere trykt bl. a. af P. Botten Hansen (Nogle utrykte Breve af L. Holberg);

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Holberg, Ludvig; (1733-01-20)
BREV TIL GRAM DATERET 20. JANUAR 1733 Egenhændigt; i Københavns universitetsbibliotek (Additamenta nr. 8, 8vo). Tidligere trykt bl. a. i Dania IVjf. Chr. Bruun, Om Holbergs trende Epistler til en højfornem Mand (1895) s. 95. Francis Bull, Ludvig Holberg som Historiker (1913) s. 62. I brevene til Ha

BREV TIL: Kammerkollegiet, ; FRA: Holberg, Ludvig; (1740-07-19)
SKRIVELSE TIL KAMMERKOLLEGIET DATERET 19. JULI 1740 Egenhændigt; i det danske rigsarkiv (Bilag 385 til Sjæll. renteskriverkontors kopibog for 1740). Tidligere trykt af Holger Hjelholt i Danske Studier. 1917, s. 40. Holberg var nylig bleven godsejer, idet han ved købekontrakt af 13. april 1740 havde

BREV TIL: Hersleb, Peder; FRA: Holberg, Ludvig; (1740-08-02)
SKRIVELSE TIL SJÆLLANDS BISKOP DATERET 2. AUGUST 1740 Egenhændigt; i Sjællands landsarkiv (Sjællands stiftsøvrigheds arkiv, kommunesager. Slagelse). Tidligere trykt af Holger Hjelholt i Holberg Aarbog 1924 s. 9; her efter fotografi i Det kgl. bibliotek. Af J. S. Bentzon havde Holberg købt Havrebjer

BREV TIL: Kammerkollegiet, ; FRA: Holberg, Ludvig; (1740-12-07)
KLAGE TIL KAMMERKOLLEGIET DATERET 7. DECEMBER 1740 Egenhændigt; i det danske rigsarkiv (Rentekammerets sjæll. Stiftskontor 1740; bilag til journal nr. 308). Tidligere udgivet af Jul. Bidstrup i Museum 1891 II, s. 181. Holbergs pengekasse var ingenlunde tømt, da han havde købt Brorupgård; endnu i sa

BREV TIL: Bentzon, Johan Severin; FRA: Holberg, Ludvig; (1740-12-20)
SKRIVELSE TIL KANCELLISEKRETÆR J. S. BENTZON DATERET 20. DECEMBER 1740 Verificeret afskrift i Landsarkivet for Sjælland m. m. (pakken nr. 448 I. »Sorø Akademis forvalter. Nordre distrikt. Skøder og adkomstdokumenter m. v. 1675—1804«). Tidligere udgiven af adjunkt i Sorø C. H. Loren zen i For Litera

BREV TIL: Æreboe, Rasmus; FRA: Holberg, Ludvig; (1740-12-21)
SKRIVELSE TIL NOTARIUS PUBLICUS DATERET 21. DECEMBER 1740 Underskriften og ordene »skyldige tiener« med Holbergs, resten med en skrivers hånd; i landsarkivet for Sjælland m. m. (i samme pakke som det foregående brev). Tidligere trykt af C. H. Lorenzen i »For Literatur og Kritik«. IV (1846), s. 177

BREV TIL: Æreboe, Rasmus; FRA: Holberg, Ludvig; (1740-12-22)
SKRIVELSE TIL NOTARIUS PUBLICUS DATERET 22. DECEMBFR 1740 Kun underskriften er egenhændig, resten med en skriverhånd; i landsarkivet f. Sjælland m. m. (i samme pakke som nr. XXI og XXII). Tidligere trykt af C. H. Lorenzen i »For Literatur og Kritik«. IV (1846), s. 178 ff. Notarius træffer ikke Bent

BREV TIL: ukendt FRA: Holberg, Ludvig; Steensdatter, Elsebeth; (1745-05-18)
KØBEKONTRAKT PÅ STILLINGE KIRKE OG KIRKETIENDE DATERET 18. MAJ 1745 Egenhændigt; i Abrahams’s autografsamling (kgl. bibliotek i København). Tidligere trykt i Chr. Bruuns udgave af Holbergs Epistler II (1868) s. 345. Den 18. maj 1745 blev Holberg ejer af sin anden hovedgård, idet han den dag købte l

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Holberg, Ludvig; (1747-02-03)
BREV TIL STATSMINISTER, GREVE JOH. LUDV. HOLSTEIN DATERET 3. FEBRUAR 1747 Egenhændigt; i lenskontrollens arkiv, Baroniet Holberg. Tidligere trykt i Hoffmanns Fundatser I. s. 240. Dette brev fører os ind i de forhandlinger, som gik forud for Holbergs ophøjelse i friherrestanden og hans godsers erekti

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Holberg, Ludvig; (1747-07-03)
BREV TIL STATSMINISTER, GREVE J. L. HOLSTEIN DATERET 3. JULI 1747 Egenhændigt; i det danske rigsarkiv (dokumenter til sjæll. åbne breve 7. juli 1747 nr. 287). Første gang trykt af Julius Bidstrup i Museum 1893. II s. 35. Den plan for akademiet i Sorø, som grev Reuss, efter samråd med Holberg havde

BREV TIL: ukendt FRA: Holberg, Ludvig; (1748-01-20)
HOLBERGS SIDSTE VILJE DATERET 20. JANUAR 1748 MED UDATEREDE TILFØJELSER Egenhændigt; i lenskontrollens arkiv, Baroniet Holberg. Tidligere trykt bl. a. i Wille Høybergs Kiøbenhavnske Samlinger I (1755), s. 447, faksimile i Alfr. Glahn, Sorø Akademi og Holberg (1925) s. 32. De »midler«, som Holberg

BREV TIL: Bjerre, Frederik; FRA: Holberg, Ludvig; (1748-09-04)
BREV TIL RIDEFOGDEN FREDERIK BIERRE DATERET 4. SEPTEMBER 1748 Trykt efter Jens Kragh Høsts aftryk i Politik og Historie II (1820), s. 255. Originalen tabt. Af Holbergs breve til ridefogden Bierre kender vi sex; men kun ét af dem haves i egenhændig original, alle de andre kendes kun i Jens Kragh Høs

BREV TIL: Bjerre, Frederik; FRA: Holberg, Ludvig; (1748-10-04)
BREV TIL RIDEFOGDEN FREDERIK BIERRE DATERET 4. OKTOBER 1748 Trykt efter J. Kr. Høsts aftryk i Dannora nr. 17, 28. aug. 1814. Originalen tabt. Af dette brev ser man, hvad der for resten også vides andensteds fra (se fx. de tre følgende breve), at Holberg lånte sine penge ud mod pant i faste ejendomm

BREV TIL: Staggemeier, Peter; Rohweder, Adam Otto; FRA: Holberg, Ludvig; (1748-10-05)
OPGØRELSE AF HOLBERGS TILGODEHAVEND I MAJOR F. L. BÜLOWS DØDSBO DATERET 5. OKTOBER 1748 Skrevet med en skriverhånd; underskriften egenhændig; i det danske rigsarkiv. (Generalauditørens skifter. Fred. Lor. Bülow). Trykt efter Holger Hansens (Hjelholts) aftryk i Danske Studier 1912, s. 12. Også den

BREV TIL: Rohweder, Adam Otto; FRA: Holberg, Ludvig; (1748-11-19)
BREV TIL OBERSTLØJTNANT A. O. ROHWEDER DATERET 19. NOVEMBER 1748 Egenhændigt; i det danske rigsarkiv. Tidligere trykt af Holger Hansen (Hjelholt) i Danske Studier 1912, s. 12. Her efter fotografi i Det kgl. bibliotek. Oberstløjtnant Rohweder havde i et brev af 17. novbr. 1748 (trykt i Danske Studie

BREV TIL: Winderslef, Lars; FRA: Holberg, Ludvig; (1749-04-05)
UDTOG AF ET BREV TIL RIDEFOGDEN LARS WINDERSLEF DATERET 5. APRIL 1749 Efter afskrift ved Lars Winderslef; i det danske rigsarkiv. Her trykt efter Holeer Hansens (Hjelholts) aftryk i Danske Studier 1912, s. 14. Oberstløjtnant Rohweder havde i henhold til Holbergs opgørelse af 5. okt. 1748 og hans b

BREV TIL: Hersleb, Peder; FRA: Holberg, Ludvig; (1749-06-28)
BREV TIL BISKOP HERSLEB OM HAVREBJERG KONGETIENDE DATERET 28. JUNI 1749 Egenhændigt; i det danske rigsarkiv. Tidligere trykt af Holger Hjelholt i Holberg Aarbog 1924, s. 11; her efter fotografi i Det kgl. bibliotek. Holberg havde i årene 1740 til 1746 haft Havrebjerg kongetiende mod en årlig afgi

BREV TIL: Heinrich VI Reuss, ; FRA: Holberg, Ludvig; (1749-08-18)
BREV TIL OVERHOFMESTER, GREV HENRIK VI AF REUSS DATERET 18. AUGUST 1749 Første gang trykt af Alfr. Glahn i Holberg Aarbog 1923, s. 31 efter en kopibog, som tilhører statsskovrider Poul Lorenzen, Mosskov ved Skørping (Jylland). Originalen tabt. Her aftrykt efter Glahns udgave. Da Holberg gjorde sin

BREV TIL: Bjerre, Frederik; FRA: Holberg, Ludvig; (1749-10-01)
BREV TIL RIDEFOGDEN FREDERIK BIERRE DATERET 1. OKTOBER 1749 Egenhændigt; i det kgl. bibliotek i København (Bøllingske brevsaml.); har tidligere tilhørt overbibliotekar Chr. Bruun. Tidligere trykt bl. a. i Dania IV, s. 14. Brevet handler om en mængde forskellige ting, der fremsættes hulter til bulte

BREV TIL: Bjerre, Frederik; FRA: Holberg, Ludvig; (1749-11-11)
BREV TIL RIDEFOGDEN FREDERIK BIERRE DATERET 11. NOVEMBER 1749 Trykt efter J. Kr. Høsts aftryk i Dannora 27. juli 1814 nr. 15; Høsts andet aftryk af det samme brev i »Politik og Historie« II (1820), s. 319 er på en del steder ret afvigende. Originalen tabt. Også i dette brev giver Holberg besked til

BREV TIL: Bjerre, Frederik; FRA: Holberg, Ludvig; (1750-01-23)
BREV TIL RIDEFOGDEN FREDERIK BIERRE DATERET 23. JANUAR 1750 Trykt efter J. Kr. Høsts aftryk i Dannora nr. 17, 28. august 1814. Originalen tabt. I Holbergs breve finder vi mange udtryk for hans mistro til de mennesker, han havde at gøre med; sin tillid til dem taler han sjælden om. En undtagelse er

BREV TIL: Heinrich VI Reuss, ; FRA: Holberg, Ludvig; (1750-04-17)
BREV TIL GREV HENRIK VI AF REUSS DATERET 17. APRIL 1750 Udgivet af Alfr. Glahn i Holberg Aarbog 1923, s. 27 efter en kopibog, som tilhører statsskovrider Poul Lorenzen (se nr. XXXIV). Originalen tabt. Her aftrykt efter Glahns udgave. »Akademiet fattes penge« kunde grev Reuss have haft grund til st

BREV TIL: Heinrich VI Reuss, ; FRA: Holberg, Ludvig; (1750-04-26)
BREV TIL GREV HENRIK VI AF REUSS DATERET 26. APRIL 1750 Udgivet af Alfr. Glahn i Holberg Aarbog 1923, s. 28 efter den kopibog, som omtales ved nr. XXXIVog XXXVIII. Originalen tabt. Her aftrykt efter Glahns udgave. Grev Reuss »tillod« Holberg at udtale sig om dr. Seips ansættelse i Sorø, og omtrent

BREV TIL: ukendt FRA: Holberg, Ludvig; (1751-03~)
UDTALELSE OM KVÆSTOREMBEDET UDATERET (MARTS 1751) Egenhændigt; i Consistorii Circularia 1750—1758 (Københavns universitetsbibliotek). Tidligere trykt i Chr. Bruuns udgave af Holbergs Epistler. V (1875), s. 298. I året 1737 forlod Holberg Minerva og opofrede sig ganske til Mercurius (begyndelsen til

BREV TIL: Holm, Peder; Konsistorium, Københavns Universitet, ; FRA: Holberg, Ludvig; (1751-04~)
BREV TIL KONSISTORIUM UDATERET (APRIL 1751) Egenhændigt; pakken »Academica ¼ 1748—1768« i universitetets arkiv (Københavns universitetsbibliotek); har forhen været i Kalls samling på det kongelige bibliotek i København. Tidligere trykt i Chr. Bruuns udgave af Holbergs Epistler. V (1875), s. 295. Ho

BREV TIL: Bjerre, Frederik; FRA: Holberg, Ludvig; (1751-10-14)
BREV TIL RIDEFOGDEN FREDERIK BIERRE DATERET 14. OKTOBER 1751 Trykt efter J. Kr. Høsts aftryk i Dannora nr. 15, 27. juli 1814. Originalen tabt. Alle Holbergs andre breve til ridefogden handler om en mængde forskellige ting; i dette sidste brev taler Holberg kun om én ting: hvad der kan gøres for en

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Holberg, Ludvig; (1751-11-22)
BREV TIL STATSMINISTER, GREV J. L. HOLSTEIN DATERET 22. NOVEMBER 1751 Egenhændigt; i det danske rigsarkiv (Dokumenter til sjæll. åbne breve af 18. dec. 1751 nr. 517). Tidligere trykt af Julius Bidstrup i Museum 1893. II. s. 42; den vedlagte »copie« er ikke tidligere trykt. Grev Reuss havde måttet o

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Holberg, Ludvig; (1752-06-15)
BREV TIL STATSMINISTER, GREV J. L. HOLSTEIN DATERET 15. JUNI 1752 Egenhændigt; i det danske rigsarkiv (Dokumenter til sjæll. missiver af 23. juni 1752, nr. 298). Tidligere trykt af Jul. Bidstrup i Museum 1893. II. s. 46. Igen et forslag fra grev Reuss, som grev Holstein sender Holberg for at høre h

BREV TIL: Frederik 5.; FRA: Holberg, Ludvig; (1753-02-23)
ERKLÆRING TIL KONGEN OM PRÆSTEN GYNTHERS KLAGEMÅL DATERET 26. FEBRUAR 1753 Underskriften egenhændig; resten skreven med en skriverhånd. I det danske rigsarkiv (Dokumenter til kancelliets oversekretærs skrivelse af 12/3 1753 nr. 78). Her trykt efter Jul. Bidstrups udgave i Museum 1891.11, s. 186. F

BREV TIL: Den Danske Skueplads, ; FRA: Holberg, Ludvig; (1753-05-17)
BREV TIL DEN DANSKE SKUEPLADS’S SKUESPILLERE DATERET 17. MAJ 1753 Efter en afskrift fra d. 18. århundrede i det kgl. bibliotek i København (Ny kgl. samling 4to nr. 2020n). Originalen tabt ved Kristiansborgs brand 1794. Tidligere trykt af Th. Overskou: Den danske Skueplads. II. (1856) s. 134. Frederi

Tekst efter brevene