Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Johan Gunder Adler (1826-02-18)

Kjøbenhavn, d. 18. Febr. 1826.

— — — Jeg maa næsten troe, at De ikke hender os mere, siden De undrer Dem over, at vi endnu ikke have indledet Handelsforbindelser med Amerika. Naar har De seet os morschere i første Geled? Vi komme bag efter og som en Følge deraf saae vi heller ikke andet, end hvad de andre have levnet. Forresten er man dog i denne Tid beskæftiget med Handels traktater, en med Nord-Amerika og en med Sverrig. Den sidste kommer neppe istand, thi Carl Johan skjøtter ikke om, at der skal være nogen ugeneret Forbindelse, ikke engang Handelsforbindelse imellem Danmark og Norge, men han er klog nok til ikke at allegere dette Motiv. ———