Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1823-10-07)

Kbhvn.7. Octbr. 1823.

— — Her exerceres og maneuvreres daglig. Paa Søndag gives af Kongen ei Børne Bal i Anledning af unge Prinds Fris's Fødselsdag, hvis Aarsdag det var igaar. Af Generalfiskalens Tiltale til f. Berider Scheffer, som vilde koge Salt paa Anholt og derefter kom i Strid med vores Finanz Minister, er nu opkommet en ny Action mod Scheffers Procurator Bierring, der ikke har ladet Ministeren Ære for en Skilling, men som han ikke burde beskylde for det, der er skeet paa kgl. Befaling. Det er og bliver en skandaløs Sag. —