Danmarks Breve

Breve Fra Danske og Norske, Især i T...

s. i Breve

Fra

Danske og Norske,

Især

i Tiden nærmest efter Adskillelsen

Udgivne af

Ludvig Daae,

Professor ved Universitetet i Christiania.

Kjøbenhavn.

Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (f. Hegel).

Trykt hos Nielsen & Lhdiche.

1876. s. ii

s. iii Indhold.

Side

Af en dansk Diplomats Papirer (1817—1828) 1—171.

Af Professor Jens Rathkes Papirer 173—241.

Af Stiftamtmand W. F. K. Christies Papirer 243—375.

s. iv