Danmarks Breve

Arne Magnussen - Brevveksling med Torfæus (Þormóður Torfason)

Brevudgiver:
Kålund, Peter Erasmus Kristian
Forlag:
Det nordiske forlag
Udgivelsesdato:
1916

Tekst før brevene

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1688-11-12)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 12. november 1688 . Torfæi brevbog AM. 282, fol., bl. 195—97. Ásgeir Jónssons hånd. T. håber efter aftale fortsat venskab og retter forskellige anmodninger til A. M.: 1 α— at bede T.s svigerinde, kaptajn Michel Thuniss. (Tønnesens) hustru, om at spørge

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1689-02-23)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 23. februar 5 1689 . AM. 282, fol., bl. 213 — 14. Ásg. Jónssons hånd. T. beklager ikke have fået svar på sit brev af 12, nov., men postforsendelsen har været i stor uorden. Minder om de tidligere kommissioner og anmoder om A. M.s bistand til at inddrive

BREV TIL: Magnússon, Arni; FRA: Torfæus, Thormod; (1689-07-29)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 29. marts 1689 . AM. 282, fol., bl. 231 — 32. Ásg. Jónssons hånd. T. beklager, at to breve er ubesvarede, beder (til ekspedition af et dokument) A. M. udlægge 30 rdr., som Brochenhus har forsömt at betale, og omtaler vanskeligheden ved at få en veksel a

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1689-04-04)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 4. april 1689 . Access. 8. Egenhændigt. Rødt laksegl. På bagsiden har T. noteret: »Skrifiuet 4. Aprilis 1689. Bekommet 4. Maii«. I marginen har han skrevet adskillige af de navne A. M. ønsker oplysning om. A. M. har modtaget to breve fra T. (af » 29/11 og 24

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1689-04-20)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 20. april 1689 . AM. 282, fol., bl. 237—40. Ásg. Jónssons hånd. Besvarer A. M.s brev af 30/3 (som ikke haves, men i indhold har stemt med 4/4) og fraråder at frankere brevene, da de så lettest går fejl. Beklager den under forsendelsen bortkomne kontrakt

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1689-05-05)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 5. maj 1689 . Access. 8. Egenhændigt. Rødt laksegl. På bagsiden har T. noteret: »Ao 89 aff 5 Maii bekommit d. 31. med Her Hendrich Rosenkilds kone fra Arna Magnussyne«. Har skrevet tre breve til T. uden at få svar, alle til besvarelse af T.s to breve nov. 87

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1689-06-19)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON (uddrag). [ Stangeland ] 19. juni 1689 . AM. 282, fol., bl. 250-51. Ásg. Jónssons hånd. T. synes ikke at kende de islandske sagaer, hvortil A. M. med sine spörgs- mål i brevet af 4/4 89 hentyder; vil opsætte al afskrivning, til A. M. ankommer. Sender nu íslendingabók o

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1689-12-21)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . Bergen 21. december 1689 . Access. 8. Egenhændigt. Rodt laksegl. En påtegning af Torfæus (datoen gentaget og navnet på det ønskede sögubrot). Takker for udvist gæstfrihed. Kom tirsdagen efter at være rejst fra T. ombord på et skib til Bergen. Den skipper, som bragte T

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1690-01-08/1690-01-15)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . Bergen 8.[-15.] januar 1690 . Access. 8. Egenhændigt. Rødt laksegl. Med T.s påtegning: »Ao 90 aff 8. Januarii bekommit d. 3. Feb. fra Mons. Arendt Magnussøn, svarid d. 6. Martii med schipper Hans Lensmand boendis paa Christians Haffn i Kongins gade« samt en notits om

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1690-01-25)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . Rikeim i Lærdal 25. januar 1690 . Access. 8. Egenhændigt. Rødt laksegl. En påtegning af Torfæus gentager datoen. Er kun kommen langsomt frem, gennem Sogn og 1 mil op i Lærdalen; benytter lejligheden til at skrive, da der nu falder bud tilbage. Beder den i forrige brev

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1690-03-06)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON (uddrag). [ Stangeland ] 6. marts 1690 . AM. 283, fol., bl. 23—24. Ásgeir Jónssons hånd. Sprog og fremstilling i dette uddrag lader en del tilbage at ønske. — Brevet har først indeholdt alt om kaperens optræden. Derefter besvares A. M.s kritik (8/1) af T.s Orcades, og

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1690-03-08)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 8. marts 1690 . Access. 8. Egenh. Rødt laksegl. Postpåtegninger »porto 20 ß.« »6 — 10.« En dato-påtegning af Torfæus. Har ikke fået stunder til at skrive fra Kristiania; måtte to dage efter sin hjemkomst til Kbh. rejse til Lund i Skåne og har stadig meget tr

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1690-03-28)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 28. marts 1690 . AM. 283, fol., bl. 35 — 36. Äsg. Jönssons hånd. Henviser til sit sidste brev af 6/3 og undrer sig over ikke at have hørt fra A. M. siden han var i Lærdal. Beklager Luxdorphs modgang. Søger A. M.s råd i de af forholdet til den franske ka

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1690-04-03)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 3. april 1690 . Acess. 8. Egenh. Segl bortrevet. Torfæi påtegninger »Nota dette breff vil leses. — A° 90 aff 3. April bekommit d. 1. Maii fra Mons. Arent Magnusson med kongens schib. Svared d. 10. Junii sendt thil Bergen med Hr. Christins folch thil Maren Cl

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1690-04-22)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 22. april 1690 . Access. 8. Egenh. R∅dt laksegl. Torfæi påtegning »A° 90 al 23 (!). April, bekommit 22. Junii«; hertil føjet med Ásg. Jonsons hånd »Vm Vexel upa 40 Rdl.« Skal 4de påskedag rejse til Ribe, hvorfra han vænter at komme tilbage inden en måneds fo

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1690-06-10)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 10. juni 1690 . AM. 283, fol., bl. 53—54. Ásg. Jónssons hånd. Klager over intet senere brev at have fået end af 3/4 og at det væsenlig kun indeholder kronologi og antikviteter. Udtaler sin mistro til A. M.s iver i udførelsen af hans forretninger, men må

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1690-06-12)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 12. juni 1690 . Access. 8. Egenh. Er for to dage siden hjemkommen fra Jylland og benytter lejligheden til en skyndsom hilsen. Worm har endnu intet gjort ved Orcades, men det er bedst at sende penge til indkøb af papir. Omtaler Luxdorphs tilsidesættelse, Moth

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1690-07-10)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 10. juli 1690 . AM. 283, fol., bl. 61—63. Ásg. Jónssons hånd. Skal rejse til Nerstrand for at stå fadder og må derfor være kortfattet, har heller ikke orden på sine bøger, som nylig er komne tilbage. Opregner alle fra A. M. modtagne breve siden 21/12 89

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1690-07-17)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 17. juli 1690 . AM. 283, fol., bl. 65—68. Ásg. Jónssons hånd. Er dagen forud kommen hjem fra barsel, er tung i hovedet af vin efter tre dages svir og må nu i 8 dage þønitere. Gennemgår enkeltvis A. M.s breve fra 21/12 89 af og besvarer dem þunkt for þun

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1690-07-22)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 22. juli 1690 . AM. 283, fol., bl. 72. Ásg. Jónssons hånd. Anmælder den forestående afsendelse af en veksel þå 40 rdl., som þræsten C. Hegelund har lovet at exþedere. Thil Arint af 22. julii. Carissime amice! Aff 9. och 13. Må svare til brevene af 10. o

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1690-08-04)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 4. avgust 1690 . AM. 283, fol., bl. 72-74. Ásg. Jónssons hånd. Nævner igen den forestående nedsendelse af vekslen til þaþirkøb og oþlyser et og andet om Brockenhuus; dersom þengene fra ham fås, vil der være nok til Orcades og Færøerne. Imødegår A. M.s t

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1690-08-06)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 6. avgust 1690 . Access. 8. Egenh. Marginal-henvisninger med T.s hånd. Har tilskrevet T. fast utallige breve uden at få svar og har nu ingen nyheder: Luxdorþh er i samme unåde, Moth så enevældig, at det er til liden glæde for somme; kan ikke skaffe dokumente

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1690-09-04)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 4. seþtember 1690 . Access. 8. Egenh. Har nylig modtaget 3 breve fra T. (vistnok brevene af 10/6, 10/7, 17/7) hvormedfulgte Orkneyia saga og Björn Hitdælakaþþes saga. A. M. ser deraf, at alle hans breve er komne T. i hænde »med undtagelse af det jeg skrev ef

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1690-09-10)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . [ København 10. seþ tember 1690 .] Access. 8. Egenh. Rødt laksegl. Udateret, men Torfæus har tilføjet »A° 90 af 10 7b., bekommet d. 2. octobris, fra Monsr Arendt Magnusson, som kand sees af breffuet, der hann siger: Nu i morgen reiste kongen til Julland«. Har nylig mod

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1690-09-25)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 25. september 1690 . Access. 8. Egenh. Rødt laksegl. Torfæi påtegning »A° 90 aff 25 7b. bekommit d. 12. octob. fra Mons. Arendt Magnusson«. Efter at A. M. havde forseglet Islands-brevene (d. v. s. de for T. og Asg. Jónsson bestemte breve, som A. M. befordrer

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1690-10-02)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 2. oktober 1690 (med en efterskrift underskr. 3. oktb.). AM. 283, fol., bl. 77—85. Äsg. Jónssons hånd. Takker for A. M.s brev af 6/8 Kritiserer forskellige angivelser i Jens Mortensens nu modtagne norske krønike, deriblandt antagelsen af »Kongshoyden«

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1690-10-03)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 3. oktober 1690 . AM. 283, fol., bl. 87—89. Asg. Jónssons hånd. Optages hovedsagelig af den kronologiske redegørelse, som er aftrykt i dansk oversættelse af J. Erichsen i Jon Loptsøns Encomiast s. 88 — 90, men indeholder tillige nogle gentagelser af det

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1690-10-13)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 13. oktober 1690 . AM. 283, fol., bl. 91—94. Àsg. Jónssons hånd. Takker for 3 dagen forud modtagne breve (af 4/9, 10/9, 25/9) samt medfølgende tilsendelser; besvares i rækkefølge: Håber, at den afdøde biskop Jons søn þórður vil betale faderens gæld til

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1690-10-21)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland 21. oktober 1690 ] AM. 283, fol., bl 97 — 98. Äsg. Jónssons hånd. Fremtræder som efterskrift til et brev til A. M., som ikke er indført i kopibogen. Udfører videre den tidligere behandlede 9.—10. årh.s norske kronologi, støttet til hovedpunkter i Danmarks

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1690-10-23)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 23. oktober 1690 . AM. 283, fol., bl. 101—3. Åsg. Jónssons hånd. Har for nylig tilsendt A. M. 2 breve, henholdsvis i oversekretær Moths kammertjæners og en renteskrivers couvert, bægge behandlende Harald hårfagers fødselsår. Samme æmne varieres her, del

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1690-11-26)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 26. november 1690 . AM. 283, fol., bl. 111 — 13. Äsg. Jónssons hånd. Takker for et fra A. M. modtaget (nu tabt) brev af 25/10, som han besvarer. Beklager Bartholins langvarige sygdom, medens hans kone samtididig ligger i barselsæng; betragter A. M. som

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1690-12-13)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 13. december 1690 . AM. 283, fol., bl. 117 — 19. Ásg. Jónssons hånd. Datoen er tilføjet af Torfæus. Optages hovedsagelig af den i dansk oversættelse af J. Erichsen i Jon Loptsøns Encomiast s. 98 — 101 gengivne fremstilling. Beder kronologien for Harald

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1690-12-27)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 27. december 1690 . Access. 8. Egenh. Torfæi påtegning: »A° 90 aff 3dia Joladeigi bekommit A° 91 d. 21. Januarii fra Mons. Arendt.« Brevet er beskadiget ved hensmulring langs ydre margen, sidste linje forneden er næsten helt bortsmulret og bagsidens øverste

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1691-01-11)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 11. januar 1691 . AM. 283, fol., bl. 120—21. Ásgeir Jónssons hånd. Har af aviserne set Bartholins død og forstår nu, at han ikke siden 25/10 har hørt fra A. M., som i B. har mistet en god herre, T. en oprigtig ven. Heder formælde enken sin kondolation.

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1691-01-28)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 28. januar 1691 . AM. 283, fol., bl. 126—29. Ásg. Jónssons hånd. Har ikke modtaget noget brev fra A. M. mellem 25/10 og 27/12, altså ikke det i midten af december afsendte. Undrer sig over aldrig at få svar fra renteskriver Bentsen. Glæder sig over ordn

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1691-03-06)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 6. marts 1691 . AM. 283, fol., bl. 140. Ásg. Jónssons hånd. T.s kone har ligget henved 3 uger til sængs, og hendes tilstand er betænkelig; han nedsender derfor ægtefællernes testament, som ønskes konfirmeret; de dertil fornødne penge vil forhåbenlig en

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1691-03-28)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 28. marts 1691 . AM. 283, fol., bl. 141 — 49. Asg. Jónssons hånd. T. opregner sine sidste breve og nævner, at hans kone nu er i bedring. Fortsætter sine kronologiske undersøgelser over året for Islands bebyggelse og slaget i Hafrsfjord, Harald hårfagers

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1691-04-04)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 4. april 1691 . Access. 8. Egenh. Rødt laksegl. Begynder defekt, idet dobbeltbladets 1ste halvdel er tabt. Torfæi påtegning »A° 91 aff 4. April, bekommit d. 29. ejusdem fra Mons. Arendt Magnusson. Svarid d. 29. ejusdem, sendt med Eschild Bjering«. Beder unds

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1691-04-20)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 20. april 15 1691 . AM. 283, fol., bl. 160—61. Ásg. Jónssons hånd. Brevet af 28/3 afsendtes dagen før påske. Nu skriver T. påny uden at have modtaget brev fra A. M. Samtidig skriver han til oversekretær Moth om fri-korrespondancen og om, hvorledes han s

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1691-04-29)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 29. april 1691 . AM. 283, fol., bl. 163-65. Besvarer A. M.s brev af 4. april, som T. netop nu har modtaget, og hvis ankomst bebudedes ved drøm. Er misfornøjet med, at man ikke har villet konfirmere hans og hustrus testament i den nedsendte form. Glæder

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1691-05-09)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 9. maj 1691 . Access. 8. Egenh. Rødt laksegl. Torfæi påtegning »Aff 9. Maii, bekommit d. 14. Junii med Niels ved .... ringen« (beskadiget af seglet). Særlig påtegning »porto 20 β«. Har nu modtaget T.s brev med kopier af mange tidligere breve, blandt hvilke n

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1691-06-14)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 14. juni 1691 . AM. 283, fol., bl. 172. Ásg. Jónssons hånd. Har modtaget A. M.s brev af 9. maj og katalog over Bartholins bibliotek, men beklager ikke at have nogen formodning om priserne. Det er trange tider, dog vil han lade købe det nødvendigste, høj

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1691-07-25)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 25. juli 1691 . Access. 8. Egenh. Rødt laksegl. Torfæi påtegning »A° 91 aff 25. Julii bekommit d. 19. Augusti fra Mons. Arindt Magnusson«. Sender de for T. på Bartholins avktion indkøbte bøger i et lille skrin, samt anfører numre og pris (19 rd. 4 & 2 β). Af

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1691-08-01)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 1. avgust 10 1691 . AM. 283, fol., bl. 177. Ásg. Jónssons hånd. Glæder sig ved på anden hånd at have erfaret, at A. M. er kommen til oversekretæren og er bleven hans bibliotekar. Beder A. M. sende hvad han på Bartholins avktion måtte have købt til ham o

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1691-08-21)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 21. avgust 1691 . AM. 283, fol., bt. 177—79. Ásg. Jónssons hånd. Har modtaget A. M.s brev af 25/7 og de på Bartholins avktion indkobte bøger. Er meget misfornøjet med købet, nægter at modtage bøgerne, måske på én nær, og beklager sig over A. M.s ligegyl

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1692-01-23)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 23. januar 1692 . Access. 8. Egenh. Har af mange grunde været sendrægtig i brevskrivning: har været optaget af Bartholins avktion, arbejder for Moth og andre; har desuden efter at have modtaget T.s brev af 21/8 91, som var holdt i en vinderlig og usædvanlig

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1691-10-08)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 8. oktober 1691 . AM. 284, fol., bl. 24 — 25. Ásg. Jónssons hånd. Efter T.s afrejse fra København har lian skrevet til A. M. fra Helsingør og senere fra Syrvåg (intet af disse breve haves) og giver nu anvisning til fremtidig brevforsendelse. Spørger til

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1692-11-24)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 24. november 1692 . AM. 284, fol., bl. 35. Ásg. Jonssons hånd. Det er T.s fjærde brev uden svar fra A. M. Gentager anmodninger ang. testamentet samt arbejdet på Orcades og Færøer, og meddeler, at han i brev til Moth har klaget over misligholdelse af et

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1692-12-27)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 27. december 1692 . AM. 284, fol., bl. 40—41, 43. Ásg. Jónssons hånd. T. har modtaget et længe forsinket brev fra A. M. af 5. sept. (ikke bevaret). Takker for A. M.s omsorg for hans kollegie-sag og beklager, at han for hans skyld har måttet døje ubehage

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1693-04-04)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON (uddrag). [ Stangeland ] 4. april 1693 . AM. 284, fol., bl. 69—70. Ásg. Jónssons hånd. Er glad ved at prof. Vinding vil rette sproget i Orcades, håber også hos ham at kunne få oplysning om de græske ord i den norske krønike (Harald hårderådes saga); vilde gærne sende e

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1692-06-23)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 23. juni 1692 . Access. 8. Egenh. Rødt laksegl. Torfæi påtegning »aff A° 93. 23. Junii bekommit fra Jersin effter tvende ansøgninger thil Rergen d. 16. Novemb. med Peder Eye. Svarid d. 17. dito«. Har væntet så længe med at skrive, fordi den nyudnævnte kapell

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1693-08-04)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 4. avgust 1693 . AM. 284, fol., bl. 90. Àsg. Jónssons hånd. Ytrer utålmodighed over ikke efter så mange skrivelser at få svar fra A. M. (dennes brev af 23/6 modtoges først fra Bergen 10/11). Sender nogle tillæg til Orcades; har tilbagesendt en lånt Egil

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1693-09-16)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 16. september 1693 . Access. 8. Egenh. Rødt laksegl. Torfæi påtegning »A° 93 aff 16. 7b. bekommit d. 29. octob.«. Har forlængst tilskrevet T. ved kapellan Jersin i Bergen og dermed sendt T.s bøger. Denne skrivelse har afvæntet et netop nu modtaget brev til T

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1693-11-02)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON .[ Stangeland ] 2. november 1693 . AM. 284, fol., bl. 96. Àsg. Jónssons hånd. Har endnu ikke modtaget A. M.s brev (af 23/6), som sendtes med kapellanen i Bergen, skønt denne i flere dage har »været her nede ved søen«; og man er ængstelig for det skib fragtgodset var med

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1693-11-17)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 17. november 1693 . AM. 284, fol., bl. 96—98. Àsg. Jónssons hånd. T. har, siden han skrev sidste brev (2/11), modtaget A. M.s breve af 23/6 og 2/8 (dette sidste kendes ikke) og de til ham og Àsgeir opsendte sager; forsinkelsen skyldtes kapellan Jersins

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1694-07-28)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . Stettin 28. juli 1694 . Access. 8. Egenh. Oblatsegl. Mange småforretninger, i sig selv ubetydelige, er skyld i, at A. M. først nu opfylder sit lofte om at skrive. I Rostock er intet at se undtagen menneskene, og de fleste af dem kun så og så. I Stettin ser det noget b

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1694-10-17)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . Leipzig 17. oktober 1694 . Access. 8. Egenh. Oblatsegl. Har kun ved et lykketræf modtaget T.s brev af 4/9 (kendes ikke). Læste tilfældigvis sit navn på postkortet over uindløste breve, uagtet han med postvæsenet havde truffet aftale om tilbringelse af alle til ham ank

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1695-03-02)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . Leipzig 2. marts 1695 . Access. 8. Egenh. Oblatsegl. A. M. sender disse linjer, da han erfarer, at T. endnu er i København. »Hvad det bliver til med min rejse, ved jeg intet om, dog slutter jeg af justitsråd Romers brev, at jeg ikke kommer så snart tilbage; men dette

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1695-04-27)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . Leipzig 27. april 1695 . Access. 8. Egenh. Oblatsegl. Besvarer nu 3 siden 23/3 modtagne breve, da han ser, at skrivelsen vil kunne nå T. i København. Undrer sig over den overdrevne forsigtighed m. h. t. de for Orcades bestemte dokumenter, så meget mere som de alle hav

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1695-06-29)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . Leipzig 29. juni 1695 . Access. 8. Egenh. Oblatsegl. Takker for 2 breve (kendes ikke), modtagne i etatsråd Meiers couvert, og ligeså for T.s velvillige anbefaling af hans anliggender hos Meier. Vænter snart brev fra Romer med besked om, hvorledes det skal gå med hans

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1696-02-13)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 13. februar 1696 . AM. 284, fol., bl 129 — 30. Àsg. Jónssons hånd. T. hører, at A. M. endnu er i Leipzig — men mere om ham ved han desværre ikke —, samt at hans Chronica Sellandiæ er udkommen, og vil gærne have et eksemplar deraf. Har den sørgelige efte

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1697-02-06)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 6. februar 1697 . Access. 8. Egenh. Rødt laksegl. Rrevet bærer to postpategninger »Indlagd fra Monsr. Lercke Recommanderis poslmæsteren i Stavanger« (porto 8 ft slettet), »S. Couvert Af Eders thienistvilligste, Christiania d. 12te febr. 97, R. L. F. Undall«,

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1697-02-27)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 27. februar 1697 . Access. 8. Egenh. Rødt laksegl. Nylig har A. M. sendt et par ord om sig selv; disse linjer skriver han for at lade T. vide, at han for 8 dage siden er bleven udnævnt til arkivsekretær, rigtignok foreløbig uden løn, da gehejmeråd Moth ikke

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1697-03-01)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland 1. marts. 1697 .] Udat., men datoen ses af A. M.s svar 1/4. AM. 284, fol., bl. 160—61. Asg. Jónssons hånd. Har endelig gennem A. M. selv fået besked om hans tilstand, som han forgaeves har forespurgt sig om uden andet udbytte end på anden hånd at erþære, a

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1697-04-03)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 3. april 1697 . Access. 8. Egenh. A. M. har nylig fået T.s brev af 1/3 og i sin tid rigtig modtaget brevet af 13/2 96, som han forlængst har svaret på fra Leipzig og ligeledes sendt nogle eksemplarer af Chronicon Sialandiæ; heldigvis indeholdt hans brev inge

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1697-09-28)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON (excerpt). Stangeland 28. September 1697 . AM. 284, fol., bl. 169. Egenh. Opregner under 6 punkter hvad brevet har indeholdt: 1. Oversendelse med et skib fra Stavanger af Landnama og Sturlunga saga med Bjørn på Skardsås hand, samt trykfejl til Orcades, 2. Forespørgsel

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1697-10-09)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 9. oktober 1697 . Access. 8. Egenh. Rødt laksegl. T.s påtegning: »A° 97 aff 9. Octob. bekommit d. 7. Novemb. fra Seign. Arne Magnusson«. På grund af uforudset forhindring besvares først nu T.s brev af 9. sept, (kendes ikke). T.s venner har næret bekymring fo

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1697-10-30)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 30. oktober 1697 . Access. 8. Egenh. Rødt laksegl. Postpåtegning: »franco recommanderis oc til goed befordring«. T.s påtegning: »Aff A° 97 d. 30. Octob. bekommit d. 3. Decemb. fra Archiv Secreterer Seign. Arnas Magnusson. Svarid d. 8. Decemb. och sendt vdi S

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1697-11-06)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 6. november 1697 . Access. 8. Egenh. Rødt laksegl. Iflg. T.s påtegning modtaget »5. Decemb.« og besvaret »8. ejusdem«, afsendt på samme måde som nr. 68. Mag. V. Flitz lover at betale sin gæld, når han kort efter Mortensdag kommer til Kristiania. Den polske t

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1697-12-11)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 11. december 1697 . Access. 8. Egenh. Rødt laksegl. — T.s påtegning: »aff A° 97 d. 11. Decemb. bekommit d. 9. Januarii Anno 98 fra seign. Arnas Magnusson. Svared d. 10. Januarii«. Har modtaget T.s brev af 8. okt. (kendes ikke) sender hermed et af T. bestilt

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1698-01-15)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . [ København ] 15. januar 1698 . Access. 8. Egenh. Rødt laksegl. — T.s påtegning: »aff A° 98 d. 15. Januarii bekommit d. 11. febr. fra Mons. Arna Magnussyni. Svared þann 19. febr.« Modtager netop nu T.s brev af 8/11 (kendes ikke). Skal forhøre sig ang. T.s forespørgæl

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1698-01-22)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 22. januar 1698 . Access. 8. Egenh. Rødt lakægl. T.s påtegning: »aff A° 98 d. 22. Januarii bekommit d. 24. febr. fra Mons. Arnas Magnusson. Svared d. 25. ejusdem och sendt med Anne Hansdaatter thil Stavanger«. Sagen om løn for A. M. er endnu uafgjort. Kan ik

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1698-02-26)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 26. febr. 1698 . Access. 8. Egenh. Rødt lakægl. T.s påtegning: »A° 98 af d. 26. febr. bekommit d. 31. Martii. Svarad sama dag och ændt med Eriche Sigurd syne«. — Postpåtegninger: »porto = 20 βd.; 4 —10«. Har modtaget brev fra T. af 10/1 (kendes ikke); en væn

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1698-03-19)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 19. marts 1698 . Access. 8. Egenh. Har modtaget T.s to breve af 19. og 25. febr. (kendes ikke). Beklager, at to islandske svindlere er nåt op til T., og giver nærmere oplysning om deres forhold. Om A. M.s lønning er endnu intet afgjort, og Meiers svar er tve

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1698-04-09)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 9. april 1698 . Access. 8. Egenh. Rødt laksegl. T.s påtegning: »aff A° 98 d. 9. April, bekommit d. 3. Maii fra Seign Arne Magnusson«. Den længe væntede skipper er nu ankommen og bragte på én gang T.s breve af 28/9 (bevaret i uddrag), 18/10, 21/10, 11/11 (mgl

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1698-06-04)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 4. juni 1698 . Access. 8. Egenh. Har dag og nat måttet arbejde på sine islandske breve og kommissioner, da Islandsfarerne afgik hurtigere end væntet. Har derefter i 3 uger været så optaget af gehejmeråd Moths flytning, at han ikke har haft en time til overs.

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1698-07-10)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 10. juli 1698 . Access. 8. Egenh. A. M. har gennem mr. Lerche (postmester under Moth) klaget over uberettiget portokrav på de T. under couvert tilsendt breve; dette har kostet vedkommende hans stilling. Besvarer T.s brev af 24/5 (kendes ikke). Har ikke samme

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1698-07-16)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København d. 16. juli 1698 . Access. 8. Egenh. Rødt laksegl. Ásg. Jónssons påtegning: »d. 7. Aug. bekommet; svarat 17. 7br.« Fremsender brev fra Hans Excellence (Moth) ang. Stavanger-brevene, efter T.s ønske, for at fri ham fra ansvar. Udbeder sig afskrift af et saga-

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1698-07-29)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 29. juli 1698 . AM. 284, fol., bl. 173 — 79. Ásg. Jónssons hånd. Dato tilf. af T. Takker for brev af 10/7 med tilhørende sendelser. Beklager etatsråd Meiers uordholdenhed, også overfor T. er hans interesse kølnet, men måske har sygdom været medvirkende.

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1698-08-06)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 6. avgust 1698 . Access. 8. Egenh. Sort laksegl, Moths våben. Postpåtegninger: »Franco«. »2 —«. — T.s påtegning: »Aff A° 98 d. 6. Augusti bekommit d. 31. ejusdem fra Seign. Arnas Magnusson«. — Ásg. Jónssons hånd: »Svarad 17. 7br.«. Takker for T.s brev af 5.

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1698-09-03)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 3. september 1698 . Access. 8. Egenh. Har leveret dokumenterne ang. mag. V. Flitz til mr. Tobiassen, som nu vil tage sig af sagen. Mr. Lorentzen vil hverken helt eller delvis bekoste en trykfejlsliste til Orcades; også m. h. t. Series er han ængstelig, men k

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1698-09-17)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 17. september 1698 . AM. 285, fol., s. 1—2, Ásg. Jónssons hånd. Har modtaget, men hidtil ikke besvaret A. M.s breve af 16/7 og 6/8. Stavanger-brevene skal afsendes, så snart der bliver skibslejlighed. Skriver nu for at meddele indholdet af et fra assess

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1698-09-24)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 24. september 1698 . AM. 285, fol., s. 2—3. Ásg. Jónssons hånd. Originalen synes at have begyndt med en gentagelse af brevet 17/9; besvarer enkeltheder i A. M.s breve af ,16/7 og 6/8. Sender en traktat til indførelse i Series (ændret opfattelse af krist

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1698-10-15)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 15. oktober 1698 . AM. 285, fol., s. 3. Ásg. Jónssons hånd. Giver anvisning på, hvorledes trykningen af Series snarest kan gennemføres. Enkeltheder i værket vil vistnok behøve forandring, som A. M. har kunnet se af det tilsendte; i særdeleshed nævner T.

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1698-10-29)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 29. oktober 1698 . Access. 8. Egenh. Har været forhindret i at svare T.s breve af 17/6 og 24/9 ved forretninger for Moth. Takker på egne og mr. Lerches vegne for modtagne norske varer; sine har han fordelt mellem gode venner her. Stavanger-brevene er rigtig

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1698-11-19)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 19. november 1698 . Access. 8. Egenh. Moths segl (sort lak). Ásg. Jónssons påtegning: »Anno 1698 aff 19. 9br., d. 14. Xbr. bekommet fra Archivsecreterer Monsr. Arnas. Svarat 14. Jan. 99«. — Med særlig hånd: »franco«. Boghandler Liebe har nu givet endeligt sv

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1698-12-11)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 11. december 1698 . AM. 285, fol., s. 7—9. Ásg. Jónssons hånd. Har nu endelig modtaget A. M.s brev af 29/10; beklager, at kvitteringen for Stavanger-brevene kun lyder på »nogle breve« (dette stemmer ikke med den nu foreliggende kvittering, se nr. 85). U

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1699-01-14)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 14. januar 1699 . AM. 285, fol., s. 9 — 15. Ásg. Jónssons hånd. Indledes med en latinsk imødegåelse af A. M.s kritik af visse genealogiers benyttelse i Series (trykt i Torfæana, s. 99—101). Spørger om forskellige læsemåder ang. dansk oldhistorie fra en

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1699-02-04)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 4. februar 1699 . Access. 8. Egenh. Moths segl (sort lak). Torfæi påtegning: »Aff A° 99 d. 4. Febr. bekommet d. l.Martii«; Ásg. Jónssons hånd »suarat 3. Martii og sendt til byen med Staffvangers offrighed«. Særlig hånd: franco. A. M. opregner 4 breve, som ha

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1699-02-10)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 10. februar 1699 . AM. 285, fol., s. 19. Giver en rettelse til Series af lignende art som i brevet af 14. januar. For lib. I, kap. 5 står dêr kap. 4. Intak or brefi til Monsr. Arnas af 10. febr. Paragraplium lib. 1. cap. 5. »venio ad Sigurdi Fafnericidæ

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1699-02-18)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 18. februar 1699 . Access. 8. Egenh. Moths segl (sort lak). Torfæi påtegning: »Aff A° 99 d. 18. Februarii, bekommit d. 10. Martii fra Archiv Secreterer Arnas Magnuss.« Ásg. Jónssons hånd »Svarat 18. Martii, sendt af til Bergen«. Vænter forgæves på brev, men

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1699-03-03)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 3. marts 1699 . AM. 285, fol., s. 20 — 21. Ásg. Jónssons hånd. Har modtaget A. M.s brev af 4. febr., men undrer sig over, at hans eget af 11/12 endnu ikke er nåt frem. Er ikke til sinds at eftergive Flitz nogen sagsomkostninger. Beder A. M. få kontrakt

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1699-03-11)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 11. marts 1699 . Access. 8. Egenh. Har sidste lørdag, som oftere, været forhindret i at svare på T.s brev af 14/1: »ofte er samme svin i agren« (ordsprog), og modtog nylig et andet af 8/2; må nu i al hast svare, da han i nogle uger efter Moths ordre har være

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1699-03-18)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 18. marts 1699 . AM. 285, fol. s. 22—23. Ásg. Jónssons hånd. Udtaler overraskelse over af A. M.s brev af 18/2 at se, at han ikke har fået T.s brev af 11/12 98 og intet senere; omtaler et brev fra A. M. af 14/1 (tabt) og et derefter følgende [?] iturevet

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1699-04-05)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 5. april 1699 . AM. 285, fol., s. 24—25. Ásg. Jónssons hånd. Som indledning tak for A. M.s brev af 11/3 og beklagelser over den langsomme postgang. Forespørger sig om forfatter og udgiver af den Thistedske besættelse. Klager over sine skyldneres sendræg

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1699-06-21)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 21. juni 1699 . AM. 285, fol., s. 29—32. Ásg. Jónssons hånd. Har forgæves væntet efter svar på sine breve af 5. og 8. april, hvormed var en hel hob, som skulde ind i Series; det sidst modtagne brev fra A M. var af 22/4 (kendes ikke). Berører trykningen

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1699-07-12)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 12. juli 1699 . AM. 285, fol., s. 32. Ásg. Jónssons hånd. Klager over så længe forgæves at vænte på svar, da A. M. dog i brev af 22/4 havde lovet 14 dage efter at skrive. Minder i en efterskrift om forskellige kommissioner. Thil Arna Magnussonar aff 12.

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1699-08-26)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 26. avgust 1699 . Access. 8. Egenh. Har efter nogle lørdages forhindring et vidtløftigt brev færdigt, som ikke kan sendes med posten, men som i næste uge skal afsendes sammen med Egils saga. Skriver dette brev for at meddele, at kong Kristian V. igår omtrent

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1699-09-09)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 9. september 1699 . Access. 8. Egenh. A. M.s segl (rødt lak). Torfæi påtegning: »aff A° 99 d. 9. 7b. bekommit d. 1. octob. fra Archiv Secreterer Arnas Magns.«. . Beretter om de i anledning af tronskiftet stedfundne store forandringer: grev Reventlou er bleve

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1699-09-23)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 23. september 1699 . AM. 285, fol., s. 32 — 33. Asg. Jónssons hånd. Idet T. som sidst modtagne brev fra A. M. nævner det (ikke forekommende) af 22/4, beklager han sig over ulæmperne ved stadig intet at høre fra ham, særlig nu under de ved tronskiftet fo

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1699-09-26)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 26. september 1699 . Access. 8. Egenh. Det i skrivelse af 26. avgust nævnte brev (om res literarias) kan først afgå med dette skib, da de passagerer, med hvem det skulde sendes, har væntet så længe (brevet kendes ikke). Anbefaler T. sammen med kopi af sin be

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1699-10-02)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 2. oktober 1699 . AM. 285, fol., s. 36—38. Ásg. Jónssons hånd. Har endelig, som det første siden april, modtaget et brev fra A. M., nemlig af 9/9- Har drømt om kongens død. Spørger til brevet af 8/4 (ikke indført i kopibogen), der ses at have indeholdt

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1699-10-16)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 16. oktober 1699 . AM. 285, fol., s. 38—39. Egenhændig. A. M. bedes opspore, hvorledes det forholder sig med T.s udelukkelse fra edsaflæggelsen; vil gærne aflægge den umiddelbart i København og ønsker, at A. M. vil opsætte et brev desangående til overse

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1699-10-28)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 28. oktober 1699 . Access. 8. Egenh. I anledning af det fra T. modtagne brev af 14/10 opregner A. M. de af ham afsendte breve siden 22/4, deriblandt et (ikke forekommende) af 2/8, ang. hvis forsendelse over Helsingør — sammen med Bjørn på Skardsås Sturlungak

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1699-11-07)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 7. november 1699 . AM. 285, fol., s. 42—43. Ásg. Jónssons hånd. T. har nu fra biskoppen — i stiftbefalingsmandens fraværelse — fået opfordring til skriftlig edsaflæggelse, med undskyldning for, at man ikke vidste, at han havde kgl. bestalling; dog vil d

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1699-11-09)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 9. november 1699 . AM. 285, fol., s. 46. Ásg. Jónssons hånd. Har nu modtaget A. M.s brev af 2/8 med tilhørende sendelser, deriblandt P. Syvs brev og visebog. P. Rasmussen (renteskriver) råder ham til at skrive til Exc. v. Plessen om konfirmation, hvad T

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1699-11-18)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 18. november 1699 . Access. 8. Egenh. 1. bog af Series er nu færdig, og et ekspl. skal blive overleveret v. Plessen, for at han kan se, at T. ikke er uvirksom ; samtidig skal T.s dokumenter blive indgivne i kammeret til konfirmation. Man har frarådet A. M. a

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1699-11-28)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 28. november 1699 . AM. 285, fol., s. 48—49. Ásg. Jónssons hånd. Besvarer forskellige enkeltheder i A. M.s brev af 28. okt. og beder om nærmere forklaring på adskilligt. Af 28. 9br. thil Arna Magnussonar. Hans af 28. 8br., þann 25. hujus medtekit, þacha

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1699-12-09)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 9. december 1699 . Access. 8. Egenh. Nævner de sidste afsendte og modtagne breve; anser T.s edsaflæggelse for temlig ligegyldig. Orcades sælges fremdeles ikke; trykningen af Series skrider langsomt frem. Nogen strikket trøje til Asgeir har dog ikke kunnet op

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1699-12-15)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 15. december 1699 . AM. 285, fol., s. 52—55. Ásg. Jonssons hånd. T. frygter for, at to med brevet til A. M. af 28/11 nedsendte skrivelser, henholdsvis til grev Reventlow og v. Plessen, på grund af omstændighederne ikke kommer til anvendelse. Er utilfred

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1699-12-23)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 23. december 1699 . Access. 8. Egenh. Ásg. Jónssons hånd: »Rekommet d. 22. Jan. 1700c. Torfæi påtegning: »Svared d. 3. Martii; sendt med Stifftschriffueren«. Meddeler, at v. Plessen efter et troværdigt rygte tager afsked og rejser til England, og at i hans s

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1700-01-13)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 13. januar 1700 . Access. 8. Egenh. Undrer sig over Stavanger-byfogdens langsomhed i at befordre en tidligere omtalt sendelse fra A. M. til T. Har den ubehagelige nyhed at bringe, at v. Plessen nu har forladt rentekamret og rejser til England; A. M. har derf

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1700-01-15)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 15. januar 1700 . AM. 285. fol., s. 56 — 60. Asg. Jónssons hånd. Berører nogle forretnings-sager (salget af Orcades, udgifterne til bestallingskonfirmation). Er bleven sat i personalskat. Fremhæver et og andet, som bør ændres i Series, samt ang. de tryk

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1700-03-03)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 3. marts 1700 . AM. 285, fol., s. 67—68. Asg. Jónssons hånd. Oplyser om den gensidige brevforsendelses gang; sender nu de for de deputerede bestemte breve. Beklager A. M.s forbeholdenhed; beder ham optræde på sine (T.s) vegne. Tror ikke på nogen lønning

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1700-03-17)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 17. marts 1700 . AM. 285, fol., s. 70. Ásg. Jónssons hånd. Er meget bekymret over, at et brev fra A. M., som skal være kommet med seneste post, ikke har kunnet opspørges (A. M. oplyser senere, at intet sådant brev af ham er afsendt). Har fået meddelelse

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1700-04-03)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON (uddrag). [ Stangeland ] 3. april 1700 . AM. 285, fol., s. 71. Asg. Jónssons hånd. Kopibogen indeholder kun nedenstående kortfattede udtog, om at T. har afsendt til A M. nogle sagnhistoriske beretninger og et stykke om Johannes Gothus, bestemte for Series. Citeret i To

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1700-04-03)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 3. april 1700 . Access. 8. Egenh. Sort laksegl. Torfæi påtegning: »A° 1700 af 3. April d. 23. ejusdem bekommet fra Archivsecreterer Arnas«. Særlig hånd: »fr. Christiania«. Har modtaget T.s brev af 3/3 og leveret det indlagte til gehejmeråd Breitenau; T.s løn

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1700-04-10)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 10. april 1700 . Access. 8. Egenh. Sort laksegl. Ásg. Jónssons påtegning: »Af 10. April 1700 d. 5. Maii bekommet fra Hr. Archiv Secreterer Arnas«. Har fået T.s brev af 17/3 og oplyser i den anledning, at det af T. som tabt befrygtede brev ikke er fra ham. Br

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1700-04-24)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 24. april 1700 . AM. 285, fol., s. 72—73 (uddrag). Ásg. Jónssons hånd. T. beklager, at Series ikke er færdig, da han i så fald vilde være rejst til København for at vise, hvad han havde udført. Forespørger sig om et citat i Arngrimi Specimen og om de ud

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1700-10-02)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 2. oktober 1700 . Access. 8. Egenh. Undskylder, at han ikke har skrevet siden 10. april. Først har han haft så mange tidspildende småforretninger, at han er led ved sig selv; dernæst, efter i begyndelsen af juni at have modtaget T.s breve af 3/4, 24/4 og 17/

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1700-10-09)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 9. oktober 1700 . Access. 8. Egenh. Her kommer nu fortsættelsen af det forrige lørdag afsendte, nemlig resten af det af Series færdigtrykte med A. M.s anmærkninger. Om Hakon Adalstensfostre har A. M. intet fundet hos engelske forfattere og om Harald hårfager

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1700-11-03)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 3. november 1700 . AM. 285, fol., s. 75 — 76. Ásg. Jonssons hånd. Forud for dette nævner kopibogen s. 74 med følgende ord et ikke indført brev af 12. oktober: »AfT samma dato thil sr. Arnas Magnuss., at i langsamlig tid echert fra honum fengit hafi, og

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1700-11-22)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 22. november 1700 . AM. 285, fol., s. 91—95. Ásg. Jónssons hånd. To breve til A. M. er leverede en skipper, som dog stadig opholdes af modvind. Med posten fra Stavanger skal afgå brevene til Reventlow, Ahlefeldt, Breitenau, Meier [(alle på latin — disse

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1700-11-30)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 30. november 1700 . AM. 285, fol., s. 95—100. Ásg. Jónssons hånd. Da det pågældende skib sandsynligvis vender om, tager T. sine breve af 3/11 og 9/11 tilbage, hvorimod brevet af 22/11 og medfølgende skrivelser er afgåede med posten. Antyder indholdet af

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1700-12-31)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 31. december 1700 . Access. 8. Egenh. Det er nu så vidt med Series, at bogen sandsynligvis kan være færdig trykt ved udgangen af februar; beder derfor om tilsendelse af manuskript til dedikationen, som A. M. føler sig uskikket til at affatte, og udkast til f

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1701-01-14)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 14. januar 1701 (uddrag). AM. 285, fol., s. 102. Ásg. Jónssons hånd. Beklager, at Rolv krakes historie ikke efter den oprindelige plan er bleven føjet til Series, og ønsker nærmere besked om dens trykning. Udbeder sig begyndelsen af Series på bedre pap

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1701-03-05)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 5. marts 1701 (uddrag). AM. 285, fol., s. 104. Ásg. Jónssons hånd. Beder A. M. i rette tid at sende sin dom om T.s hypoteser, så at han kan rette sig derefter i III. bog (af Hist. Norv.), og besked om, hvorledes T.s breve (til kollegie-herrerne) er ble

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1701-03-05)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 5. marts 1701 . Access. 8. Egenh. Rødt laksegl (stående fugl). Torfæi påtegning: »A° 1701 aff 5. Martii bekommet d. 1. April«. Har for 8 dage siden skrevet (dette brev kendes ikke). A. M. har i gehejme-conseilet indleveret et brev, som er bleven oplæst i kon

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1701-03-22)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 22. marts 1701 (uddrag). AM. 285, fol., s. 105—6. Ásg. Jónssons hånd. Det fra A. M. modtagne brev af 26/2 (kendes ikke) har kostet 1 rdl. Takker for A. M.s store omsorg, men finder foretagendet at skrive til kongen voveligt og muligvis overilet. Beklag

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1701-04-02)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 2. april 1701 . Access. 8. Egenh. Henviser til (det ikke foreliggende) brev af 26/2, som indeholdt meddelelse om, hvorledes det indtil da var gået med T.s anliggender. Senere har oversekretær Sehesteds sygdom forhindret A. M. i at søge oplysning; nu har over

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1701-04-23)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 23. april 1701 . Access. 8. Egenh. Rødt laksegl. Har modtaget T.s brev af 5/3, fuldt af utålmodighed og klager (kendes kun af et kort udtog), mener nu ved sine to breve af 26/2 og 2/4 at have undskyldt sig. Tror at have udrettet for T. mere end han selv kund

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1701-05-23)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 23. maj 1701 . Access. 8. Egenh. A. M. har fremdeles siden sidste brev (23/4) næsten hveranden dag personlig eller ved gode venner ladet oversekretær Vibe erindre om T.s sag, og han har bestandig givet godt håb, indtil han for et par dage siden til en af sin

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1701-06-04)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 4. juni 1701 (uddrag). AM. 285, fol., s. 107. Ásg. Jónssons hånd. Opsætter afrejsen, så længe som muligt, og afvænter brev fra A. M.; vil gøre de to første dele af historien færdige til nedsendelse. Thil Arna Magnussonar af 4. junii. Extract. Jeg vænti

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1701-06-07)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 7. juni 1701 . AM. 285, fol. Egenh. (indhæftet bag i bogen, rødt laksegl); udskrift med Ásg. Jónssons hånd. Endv. uddrag med Ásg. Jónssons hånd s. 107. Vænter med stor længsel besked på, om han skal blive nødt til at rejse, eller om resolution forinden fald

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1701-09-24)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 24. september 1701 . Access. 8. Egenh. Har siden T.s afrejse modtaget 2 breve fra ham, hægge fra Helsingør og daterede 2. sept. Håber hjemrejsen må være gået godt, men er ikke uden bekymring, da her allevegne fra høres om skibbrud. Breitenaus efterfølger i k

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1701-10-03)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 3. oktober 1701 . AM. 285, fol., s. 108—110. Ásg. Jónssons hånd. Foreslår brevforsendelsen således ordnet, at bægge frankerer til Kristiania at A. M. holder regnskab over hvad han lægger ud, og T. betaler for dem bægge. T. har været utålmodig over at må

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1701-11-19)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 19. november 1701 . Access. 8. Egenh. A. M. har med største glæde modtaget T.s brev af 3/10 og deraf set, at han er lykkelig hjemkommen. T. s brev fra Hellesund har han ikke modtaget. »Sidst i forrige måned« fik A. M. sin konfirmation som professor med title

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1701-12-03)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 3. december 1701 . AM. 285, fol., s. 116 — 19. Ásg. Jónssons hånd. Beklager i spøgende form, at han ikke véd, hvor han skal søge A. M., og fremhæver, at det sidst modtagne brev (af 24/9) ikke har indeholdt svar på hans forespørgsler — han kunde fristes

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1701-12-16)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 16. december 1701 . AM. 285. fol., s. 119—21. Ásg. Jónssons hånd. Har endelig modtaget A. M.s brev af 19/11; vejret har dette efterår været så slet, at alt samkvem er vanskeliggjort. Med alteration har T. modtaget efterretningen om, at A. M. er bleven v

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1702-01-14)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 14. januar 1702 . Access. 8. Egenh. Henviser, foruden til tidligere breve, til et ikke foreliggende brev af 31/12 og imødegår forskellige af T.s besværinger. A. M. driver hver dag på, at Series skal gøres færdig, og skylden har ikke været hans, siden han nåe

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1702-02-11)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 11. februar 1702 . AM. 285, fol., s. 123 — 29. Ásg. Jónssons hånd. Meddeler at have modtaget 2 breve fra A. M. (deriblandt det ikke kendte af31/12) Er misfornøjet med, at A. M. under alle sine forretninger glemmer nogle af kommissionerne for T. Gennemgå

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1702-02-24)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 24. februar 1702 . AM. 285, fol., s. 132. Ásg. Jónssons hånd. Da skibet endnu ikke er afgået, lader T. dette brev medfølge; samme vejr, dog er nu kommet sildefangst. T. har drømt, at Series var færdig og at A. M. viste ham et eksemplar i duodez (bogen e

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1702-03-10)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 10. marts 1702 (uddrag). AM. 285, fol., s. 137 — 38. Ásg. Jónssons hånd. A. M. bør snarest múligt gøre akkord med bogtrykkeren ang. Hist. Norv.; han har påtaget sig arbejdet med 1. del og forandrer forhåbenlig hvad der ikke stemmer med Series. Sender e

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1702-04-28)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 28. april 1702 . AM. 285, fol., s. 140—41. Ásg. Jónssons hånd. Beklager stærkt intet at have hørt fra A. M. og derfor ingen afgørelse at kunne træffe m. h. t. de med udgivelsen af Hist. Norv. forbundne udlæg. Sender et beløb til udgifter ved Series og e

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1703-04-16)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 16. april 1703 . AM. 1057 IV, 4to. Egenhændigt. Af brevets hovedindhold foreligger tillige kopi med Ásgeir Jónssons hånd i AM. 285, fol., s. 203—5. Á. J. har fjærnet en del af T.s danismer og gengiver også ellers ikke altid originalen fuldt nøjagtig. Ønsker

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1703-08-24)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 24. avgust 147 . AM. 1057 IV, 4to. Egenhændigt. Tillige kopi i AM. 285, fol., s. 217—20 med Ásg. Jónssons hånd; kopiens beskaffenhed er som under nr. 145 angivet. (Datering og P. S. med Á. J.s hånd.) Dette brev har været indlagt i en skrivelse, helt igennem

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1703-09-11)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 11. september 1703 . AM. 1057 IV, 4to. Oblatsegl. Hele brevet (incl. underskrift) er med Ásg. Jónssons hånd, men tillige foreligger dennes kopi i AM. 285, fol., s. 227-228. T. har erfaret, at trykningen af Gronlandia, under forskellige påskud, bestandig uds

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1704-03-25)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 25. marts 1704 . AM. 1057 IV, 4to. Egenhændigt med undtagelse af udskriften. Kopi i AM. 285, fol., s. 243-44 med Ásg. Jónssons hånd (hvor dog slutningen, fra »Nu fellur« (s. 388 34) ikke er indført). Rødt laksegl. Da intet brev fra A. M. er modtaget forrige

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1704-09-15/1704-09-16)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . Kirkjubæ kloster 25.-26. september 1704 . Access. 8. Egenhændigt. Rødt laksegl. Torfæi påtegning »Aff A° 1704 aff 25. 7b. bekommet d. 9. Decemb. fra Arnas Magnusson«. Enkelte bogstaver er bortsmulrede. A. M. har denne sommer modtaget 3 breve fra T. dat. 1703 og 1 af

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1705-10-05)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 5. oktober 1705 . AM. 1057 IV, 4to. Egenhændigt. Desuden kopi i AM. 285, fol., s. 335—40, 343 med skriverhånd (Sigurður Ólafsson?). Øverst på første side har A. M. noteret »Medt. 11. Novembr.«. Besvarer først nu A. M.s brev af 25—26/9 1704, da han i foråret

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1705-10-20)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ Stangeland ] 20. oktober 1705 . AM. 285, fol., s. 349. Skriverhånd (Sigurður Ólafsson?). T. meddeler, som efterskrift til sit brev af 5. okt., at brevet først nu kan afgå med et i Karmsund ankommet købmandsskib, hvorfor han indlægger dette (forekommer ikke i origina

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1706-03-16)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 16. marts 1706 . AM. 1057 IV, 4to. Egenhændigt. Oblatsegl. Udskrift med skriverhånd. T. har gennem mag. Rasch erfaret, at A. M. i København har modtaget hans forrige efterår skrevne brev, og at han har erkyndiget sig om hans sag, men mener, at derved er lid

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1712-10-13/1712-10-18)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . Stangeland 13.-18. oktober 1712 . AM. 454, fol. Skrevet henholdsvis af A. M. og en af hans skrivere, dog også sidste underskrift egenhændig. Neden anførte lånebevis (a—b) er skrevet under A. M.s ophold hos T. på Stangeland vinteren 1712—13, efter at han 1712 af regeri

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1714-04-05/1714-05-15)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 5. april-15. maj 1714 . AM. 454, fol. Egenhændigt. Rødt laksegl. Af A. M. påtegnet »annamet 11. Julii 1714«. T. takker for et nylig modtaget brev fra A. M. af 10/10 (1713) samt for et tidligere, fra Østre Risør afsendt (intet af disse kendes). Har med glæde

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1715-11-01)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 1. november 1715 . AM. 454, fol. Egenhændigt. Rødt laksegl. Dansk. Takker for A. M.s bistand til lønningens udbetaling, men en tilsendt veksel er ikke akcepteret. Sml. Torfæi hustrus brev af 28/11 1715. Monfrere! Aff begge hans seniste haffuer ieg erfaret h

BREV TIL: Torfæus, Thormod; FRA: Magnússon, Arní ; (1716-08-22)
ARNE MAGNUSSON TIL TORFÆUS . København 22. avgust 1716 . AM. 453, fol. Uunderskreven kopi. Skriverhånd. Dansk. Retskrivningen behandlet som i originalbreve. Redegørelse for, hvorledes en T. tilkommende pengesum bedst kan anvises i Norge, og for pengenes foreløbige anbringelse. Monfrere! Tiilig i

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1717-02-23)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 23. febr. 1717 . AM. 453, fol. Egenhændigt. Rødt laksegl. Dansk. Påtegnet af A. M.: »Annamet d. 19. April. D. 31. Julii skrevet, lovet de 2 Exemplarer af Hist. Norveg. og sendt form til qvitering til Schrader.« Takker for et brev af 28/11 1716, som ikke ken

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1717-08-28)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 28. avgust 1717 . AM. 453, fol. Egenhændigt. Rødt laksegl. Dansk. Påskrevet »Franco Christiania« (særlig hånd) og »Stav: 1« (s. h). A. M.s påtegning: annammet den 6. Octobris. kostede 11 lybsk β. Veledle Her Professor, Høytærede Monfrere! Deres beærede aff

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1717-11-13)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 13. november 1717 . AM. 453, fol. Egenhændigt. Rødt laksegl. Dansk. Monfrere! Effter hans begiering sender ieg nu med dend Islands kiøbmand Mons. Rosenmeier, som hid i haffnen er ariverit och end nu ligger her, de 24 boger Hertil har A. M. føjet noten: det

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Torfæus, Thormod; (1718-07-26)
TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 26. juli 1718 . AM. 454, fol. Egenhændigt. Rødt laksegl. Påskrevet »fr. Christian.« (særlig hånd) og »Bg. 7-5« (s. h.). A. M.s påtegning: annammet d. 26. Aug. 1718. Monfrere! De fire exemplaria aff hans bøger, som hand mig med Mons. Illuge Ionsson thil send

BREV TIL: Hansdatter, Anna; FRA: Magnússon, Arní ; (1713-10-10)
ARNE MAGNUSSON TIL ANNA HANSDATTER (Torfæi 2. hustru). København 10. oktober 1713 . AM. 454, fol. Kopi med skriverhånd. Madame! Jeg ønsker af hiertet, at denne min skrivelse maa finde hende udi god velstand, tackende tienstligst for ald den ære og godhed, som jeg forleden aar ved disse tider nød

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Thormods, Anna Hansdatter; (1714-05-15)
ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland d. 15. maj 1714 . AM. 454, fol. Egenhændigt. Rødt laksegl. A Monsieur! Jeg maa enu engang umage hans veledlehed med min ringe shriffuelse med s[t]ørste tach for hans store om sorg och umage for min kierste och mig. Jeg ser och aff hans breff

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Thormods, Anna Hansdatter; (1715-01-22)
ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 22. januar 1715 . AM. 454, fol. Egenh. A. M.s påtegning: annammet den 30. April 1715. Monsiur! Jeg ønsher aff hiertte, at dene min ringe shriffuellse maatte finde Hr. Assessor i god vellstand, saa som det nu er det trede jeg haffuer shriffue

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Thormods, Anna Hansdatter; (1715-11-28)
ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 28. november 1715 . AM. 454, fol. Egenh. Rødt laksegl. Udskrift med Torfæi hånd. A. M.s påtegning: annammet 18. Jan. 1716. Sprogets, retskrivningens og tegnsætningens ubehjælpsomhed gør indholdet uklart. Monsieur! Jeg ønsher jertteligen, at

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Thormods, Anna Hansdatter; (1717-10-14)
ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON . Stavanger 14. oktober 1717 . AM. 453, fol. Egenh. Rødt laksegl. Paategninger »Stavang. 6—5.« »Franco Christiania.« Udskrift med særlig hånd (vistnok O. Sunds). A. M.s påtegning: kostede 12 β. Monsieur! Jeg tacher tienstlig for deris mig beæred [?] och

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Thormods, Anna Hansdatter; (1718-06-20)
ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON . Stavanger 20. juni 1718 . AM. 453, fol. Egenh. Rødt laksegl. Velædle och byrdige Her Assesser! Jeg tacher shyldigst for hans store høfflighed och umage mod min kierste och mig och ønsher at matte leffue at kunde afftiene. Nu er min venlig begiering, at

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Thormods, Anna Hansdatter; (1719-03-03)
ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 3. marts 1719 . AM. 454, fol. Fremmed hånd — vistnok skrevet af O. J. Sund. Egenh. underskrift. Spor efter segl. Postpåtegning »Stafvang. 2 — fr.« Af A. M.s skriver påtegnet: annammet langfredag. Meddeler Torfæi død 31. januar 1719 og beder

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Thormods, Anna Hansdatter; (1719-08-04)
ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 4. avgust 1719 . AM. 454, fol. Egenh. Udskrift med særlig hånd. Sort laksegl. A. M.s påtegning: annammet d. 2. Octobris. A Monsieur! Hans gode shriffuelse datt. 8. aprilis er mig vell indhendigt, och iche haffuer faaet it ord siden, som er e

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Thormods, Anna Hansdatter; (1719-09-30)
ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 30. september 1719 . AM. 454, fol. Egenh. Sort laksegl. A Monseur! Hans høytærede shriffuelse dat. 26. Aug. er mig vell indhendigt och der aff for nemer hans gode Affection; for min frome sal. kierste shyll vill jeg for mode at bliffve min v

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Thormods, Anna Hansdatter; (1720-02-03)
ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 3. februar 1720 . AM. 435 b, 4to, bl. 57-58. Egenh. Udskrift med særlig hånd (O. Sund). Brev, hvormed Torfæi bibliotek (d. v. s. håndskrifter) oversendes. A Monsiuer! Saa som her nu forre falder denne skynne leilighed med en Islans farder, k

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Thormods, Anna Hansdatter; (1720-08-07)
ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 7. avgust 1720 . AM. 454, fol. Egenh. Sort laksegl. Postpåtegninger »3—6 Stavang.« »Franco Christiania«. A. M.s påtegning: annammet d. 6. 7bris — kostede 14 β. A Monsieur! Jeg maa lade hand vide, at jeg haffuer bekomet uexel paa de 40 Rixdl.

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Thormods, Anna Hansdatter; (1720-09-11)
ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 11. september 1720 . AM. 454, fol. Egenh. Sort laksegl Ang. en forespørgsel af A. M. svares, at T. har bortgivet alle sine »historiebøger« — det vil vel sige trykte bøger. A Monsieur! Hans gode shriffuelse aff dato 3. augstu er mig vell ihen

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Thormods, Anna Hansdatter; (1721-10-11)
ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 11. oktober 1721 . AM. 454, fol. Egenh. Sort laksegl. A. M.s påtegning: annammet den 22. Octobris. Har i foråret nedsendt en kopibog og T.s Samsø-sag (nu tabt); sender nu 2 (kopibøger). Agter at lade T.s ligprædiken komme i tryk (foreligger

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Thormods, Anna Hansdatter; (1722-12-04)
ANNA HANSDATTER TORMODS TIL ARNE MAGNUSSON . Stangeland 4. december 1722 . AM. 454, fol. Egenh. Sort laksegl. Postpåtegninger »6. Stav. 6«. »Francho Christiania«. A. M.s påtegning: kostede mig 14 β. Veledele Hr. [p]rofessor! Saa som mig af Her Claus Moncheboe, sogne prest her til denne menninghed

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene