Danmarks Breve

Axel Olriks Breve til Holger Begtrup

Brevudgiver:
Begtrup, Holger Christian
Forlag:
Den Gyldendalske Boghandel
Udgivelsesdato:
1924

Tekst før brevene

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1882-04-04)
Rahbeksallé 2. V. 4—4—82 . Kjære Begtrup ! ikke sandt? det var dog en farlig skade, jeg dem ikke hjemme fandt; thi mod deres ny balladehat min hue sikkert vandt. Havde de blot set min hue! — den, jeg just har kjöbt idag, — sikkert de for sådant skue lod den hele verden bag: silken stråler

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1882-11-26)
Rahbeks allé 2. V. Söndag 26 november 1882 . Kære Begtrup ! Det ær længe siden, jeg har set dæm; åg mæns di var i byen, var det ændda kun sparsåmt, jeg så dæm. Jeg har ingensinde hørt noget, åm hvårledes di lever, lærer åg læser; kan di fårtsætte di nordiske studier? Mæn dær ær en ting, dær interes

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1883-04-08)
Rahbeks allé 2. V. d. 8 april 1883 . Til lykke, kære Begtrup ! til lykke — for at tage det sidste först — til at di fik guldskillingen; (når man har endt et arbejde, er det altid rart i konkret form at se lönnen). Men også til lykke til, at di tog selve arbejdet op; det var så ypperligt et emne, at

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1883-10-07)
Rabeks allé 2. V. Søndag 7—10—83 . Kære Begtrup ! Kan di ikke samle mig nogle sagn, hils også Nutzhorn og spör, om han har eller kan få noget. Det skulde gerne være historiske sagn, om kendte eller ukendte begivenheder og personer. Jeg plager alle folk, jeg kender, for det; og jeg gennemgår nye og

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1883-11-09)
Rabeks allé 2. V. Fredag d. 9—11—83 . Kære Begtrup . Tilgiv at jeg bes vær er dem med et brev til, inden et svar på mit sidste brev har givet mig opfordring til at skrive påny; men afståelsen af di omtalte oldsager et flintbor og en (halv) stenhammer med skafthul foreligger for lang tid siden. Hvi

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1883-11-15)
Rabeks allé 2. V. Torsdag d. 15—11—83 . Kære Begtrup Det er ikke af ligegyldighed, at jeg ikke er mældt ind i den ny forening, men af iver. Jeg har pirret ved folk; men di gode Københavnere finder, „der er så mange foreninger“. Di nordiske filologer var heller ikke ret med, mit håb står dog der til

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1884-01-01)
Kære Begtrup . 1—1—84 . Jeg har længe været ved at skrive til dem til tak for deres sidste 2 breve slag i slag eller i anledning af deres anmældelse af Sv. Gr.’s folkeæventyr. Jeg glæder mig ved den indgang, di finder, selv i kredse, der ellers ikke er æventyreiskende. Jeg fik den til jul og har n

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1884-03-29)
Det følgende Brev er skrevet paa de blanke Sider af en trykt Opfordring til at give Bidrag til et Mindesmærke paa Svend Hersleb Grundtvigs Grav, udstedt i Marts 1884 og underskrevet af: Oberstlieutenant O. Blom, Præst C. I. Brandt, Historiemaler L. Frölich, Sekretær O. Hall, Student A. Olrich, Dr. P

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1884-07-28)
C. C. Heiberg [trykt] Ringkøbing apotek mandag 28—7—84 . Kære Begtrup. Jeg har stor lyst til at komme til mødet iår; også længes jeg efter at se visse kendte ansigter og först og fræmmest dit (også for at se dig som ægtemand og husfar, hvortil du vist egner dig særdeles). Jeg vilde bede dig indgive

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1884-10-11)
Kære Begtrup . 11—10—84 Hærmed sender jeg dig „aftenundervisningens“ danske læse- og stilebog; nu kan du se, hvad du synes om den. Jeg vil for resten ikke have ansvar for den, allermindst for sproglæren, som Trier helt har haft hals- og hånds-ret over, så han har forkludret mit prinsip for kasusind

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1884-12-15)
Kære Begtrup . Mandag 15—12—84 . Jeg håber, det ikke har afholdt dig fra at sende mig en „ønskeseddel“ over biblioteksbøger, at du ikke har fået noget brev fra mig. Du ved nok jeg kommer stadig til byen på den tid og ofte ind på biblioteket; så det er mig ingen ulejlighed. Og det er jo en förnöjels

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1885-03-20)
Rabeksallé 2. V. 20-3-85 . Kære Holger Begtrup . Nu står verden da ikke til påske — til pinse vil jeg dog sige, siden du så hurtig har fået svaret mig, tilmed da du har din unge dejlighed der hjæmme. (Kristin eller Kristíne? Det förste er vist norsk, vort er Kirsten, men lyder dog smukkest — efter

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1885-03-05)
Kære Holger . Søndag 3—5—85 . Jeg havde sat mig for at sende dig nyheder når [de] var ny; men hvad jeg vil skrive nu er ved at blive gammelt. Det var, at Bugge var her i byen i förste halvdel af forrige måned. Lördag efter påske havde vi sold for ham i filologisk samf. Jeg morede mig ypperlig (jeg

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1885-05-14)
Rabeksallé 2 V. Torsdag 14—5—85 . Kære Holger Begtrup . Du skal ikke rose mig for at skrive så meget, for det kommer af at jeg er sådan bogorm. Men lade være kan jeg ikke; jeg har altid meget, jeg kunde haft lyst at tale med dig om. Foreløbig må [jeg] (ved brevene) göre ligesom, når börn i leg står

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1885-12-16)
Kære Holger Begtrup . 16—12—85 . Jeg havde sat mig for, du skulde høre, så snart min prisopgave var afgivet. Nu er der gået 14 dage; så det var vel på tide, det skete. Jeg må dog meddele dig et par punkter af dens indhold; i di sidste to afsnit, det sproglige og det metriske har jeg udtalt ret best

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1886-03-19)
Kære Holger B. Fredag 19—3—86 . Jeg kunde jo gærne skrevet dette brev til dig igår; men du havde alligevel ikke fået nyheden för du så den i aviserne. Du må vide, jeg vidste ikke selv at jeg havde fået medaljen, för far igår morges kom styrtende ind i mit værelse (jeg var endnu kl. 8 ikke kommen af

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1886-04-18)
18—4—86 Kære Holger Begtrup . Her sender jeg dig dommen over mit arbejde, som det dog kan lyste dig at se. — Igår var jeg ude hos Wimmer og hørte hans mening. I aldersspörsmålet var han ret enig med mig: oldkvadene fordelt på vikingetiden, nogle gudekvad måske lidt ældre, nogle heltedigte lidt yngr

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1886-05-24)
skrevet under læsningen af A D Jörgensens Zoega Hvad jeg savner her er mennesker, mennesker jeg kan dele mine interesser med, glæder og sorger under min stræben fræm ind i vore fædres liv. Hos mine jævnaldrende på universitetet kan der være nogen interesse for dansk literatur (ingen for oldsproget)

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1886-07-20/1886-07-21)
Rabeksallé 2. V. natten 20 el. 21—7—86 . Til Holger Begtrup sender Axel Olrik sin hilsen og et par slette menneskers, nemlig Hases og Elisabeth Schellers, som har fået mig til at tage med på Askovmødet. Du vil måske være så god at mælde mig ind blandt deltagerne. Du kan nok tænke, det er udsigten

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1886-09-11/1886-09-13)
[Dette Brev er sendt fra Stockholm ] Begyndt onsdag aften 11—9—86 . Kære Holger Begtrup . Tak for sidst skal jeg naturligvis begynde med, skönt jeg i dette öjeblik er stærkt stemt til at gå i rette med dig, for det jeg er taget til Askov lige för Stokholmsfærden; jeg kommer til nu at savne meget

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1886-11-08)
Kære Holger Begtrup . 8—11—86 . Er det med rette eller urette, jeg mistænker dig for endnu at have nogen af mine forelæsninger? Vil du i förste tilfælde sende mig den. Du må for resten ikke tro, jeg agter at skrive et brev, da jeg har fået det indfald: ikke at skrive dig til för jeg har gjort noget

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1886-12-06)
[Paa et Visitkort] 6—12—86 . Her har du Vilh. Thomsen igen. Jeg har gjort uddrag af den til eget brug; for dit ivrige krav på den tillod mig ikke at hvile i fred på den. Slid den nu videre med helsen! Jeg sidder her og repeterer sagaer, literaturhistorie m. m. og kan ikke dy mig for engang imellem a

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1887-01-10)
Kære Holger . En gang når jeg er så nådig at lægge dette i en postkasse vil du se jeg har samlet lidt for at give godtgörelse for savnet af Vilhelm Thomsen. Det er af Lundeils afhandl, „norskt språk“ i letterstedtske tidsskrift, 1882. Jeg vil med det samme sige, der skal i samme tidsskr. 1878 være

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1887-04-15)
Kære Holger Begtrup Du skal være den förste jeg skriver til, efter at have eksamen til side. Jeg har nu i næsten et fjærdingår været optaget af den, jeg siger optaget, men det er ikke rigtigt, jeg har måske aldrig overset den mere. Sidde i 6 uger, höjsat med Sakse, fyldt af hans æmner, man anspænde

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; Begtrup, Johanne Caroline; FRA: Olrik, Axel; (1887-04-29)
Rabeks allé 2. V. 29—4—87 . Kære fru Begtrup . Hvor det var rart af dem at skrive til mig lidt om, hvordan de har det. Deres brev får mig til, mens Holger mulighedsvis (hvis han först kommer til d. i. maj) ikke er hjæmme, at sende dem disse linjer som tak. Det var da kedeligt, at han ikke skulde f

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1887-05-08)
[ 8—5—1887 ] (Da jeg ikke har andet papir ved hånden, får jeg bruge denne lap). Kære Holger Begtrup . Med det samme jeg sender dig indlagte særtryk (som nu har ligget i Kleins bogtrykkeri i tre fjærdingår), må jeg bemærke, at jeg talte med Scheuer, som jeg opdagede jeg godt kendte fra forelæsninger

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1887-06-21)
Kære Holger Begtrup . 21—6—87 . Da anledningen til at dette brev løber af stabelen er at så vel jeg som nogle andre mennesker gerne vil vide, når der skal være møde på Askov, for at se, om vi kan få lagt vor ferieplan derefter, — så vil jeg begynde med at bede dig enten sende mig et par ord eller o

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1887-08-29)
Kære Holger Begtrup . 29—8—87 . Da det lader til at vi ikke kan træffe hinanden (du var nemlig borte, da jeg igår kom til Birkerød i det öjemed), må jeg nok trods vor kortere afstand optage vores langtrækkende skyts, brevene. Tak for sidst hos jer på Askov. Det var da dumt af mig, at jeg ikke havde

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1887-11-29)
Kære Holger Begtrup . [ 29—11—87 .] Det har glædet mig at se din Rask i H-bladet, særlig havde jeg godt af skræddersönnen (og jeg mindedes med stolthed at min tipoldefar var skrædder sön; han drev det i alt fald til at blive magister samt præst i Fakse). Om lautverschiebung må du forresten vide, a

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1888-03)
Kære Holger Begtrup . [ Midt i Marts 1888 ] For at begynde med slutningen så fik jeg nu til morgen brev, at mit forslag til, om, fortsættelse af „Danm. gl. folkev.“ — efter en hel del meningsulighed — enstemmig var vedtaget i literatursamfundets udvalg; (det var Wimmer, der havde slået et slag fo

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1888-04)
Kære Holger . [ April 1888 ] Tak for dit brev, jeg fik nu til morgen. Da der endnu ikke er lagt telefon fra Askov til Rabeks allé, kunde du nok underrette mig om den begivenhed i hjæmmet; nu kommer min lykønskning så sent, atilden Erik snart kan have större hårvækst end hans værdige hr. fader. Sik

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1888-10-08)
Kære Holger Begtrup-hjæm, Askov . 10—8—88 Såsom jeg ikke fandt dig hjæmme nu i dag, må jeg gribe til et så filologisk eller filistersk middel som at skrive et brev. Men der er, opdager jeg, den vanskelighed ved at skrive i steden for at tale, at vi har vænnet os til en brevstil der er temlig forske

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1888-12-21)
Kære Holger Begtrup . 21—12—88 . Det måtte nødig helt blive jul uden at i hørte herovrefra; det tegner jo rigtignok svært dertil. Det havde let kunnet ske, at den kom helt bag på mig; for jeg sidder naturligvis og laver viser og viser, så man —om man ikke vidste bedre — kunde tro at jeg var den sam

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1889-06-08)
Kære Holger Begtrup . pinselørdag 89 . Da jeg ingen brevpapir har i öjeblikket, så får du ikke noget brev, men må nöjes med antydningen af et. Det skulde da bl. a. have fortalt 1. om vore sønderjyske foretagender, hvoraf en prøve medsendes. Her er nogle eksemplarer med, som du kan give til Sønderjy

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1889-06-14)
Kære Holger Begtrup . 14—6—89 . Jeg vil ikke holde foredrag om de sønderjyske folkeviser; dertil egner æmnet sig ikke (eller: egner personen sig ikke, om du hellere vil). Jeg har for resten tænkt lidt paa et foredrag om folkeæventyrenes alder og oprindelse i Norden; men det skal i först have til næ

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1889-06-28)
Paa et Brevkort: 28—6—89 . Oldsagerne vil lærer Kr. Holm give, hvis i ikke har noget lignende. Af stenhammeren er der så meget: Men i har vist nok noget lignende. Boret har oprindelig været dannet til økse, ser sådan ud: Skriv til mig at i ikke har noget lignende! — Retskrivningen kan vi vist ikke s

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1890-01-01)
Kære Holger Begtrup . Nytårsdag 1890 . Jeg tror du plejer ved juletid at høre lidt herovrefra. Og når mine hilsner nu ikke til at ønske dig glædelig jul, så kan de dog bringe ønsker for nytåret. Hvad jeg mest har at fortælle herfra er ikke så meget glædeligt, men hvad man til daglig vil kalde en ku

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1890-01-02)
Kære Holger Begtrup . 2—1—90 . I eftermiddag bortgik vor far rolig og stille. Din Axel Olrik .

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1890-04-24)
Kære Holger Begtrup . 24—4—90 . Det er rart at høre lidt fra dig, nu da du efter al den farten og kikken ud har slået [dig] lidt mere fast på Askov. Til lykke med den lille sidste småpige (Erik ufortalt); det er dog en stor vane i har til at blive flere, i måtte dog ellers ikke altfor hurtig vokse

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1890-12-02)
Kære Holger Begtrup . 2—12—90 . Jeg har nok ikke fået skrevet siden i sommer, da jeg ikke var med til lærermødet men kun sendte en hilsen, med en deltager, — som måske ikke engang har nåt dig. Siden jeg nu bliver rykket af dig (ved Marie Brodersen), må jeg dog give lidt livstegn. Men her er så lidt

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1891-04-12)
Kære Holger Begtrup . 12—4—91 . Jeg har længe været i vej med at skrive til dig; men jeg kan måske undskylde mig med at jeg nu har fået lidt bedre tid til brevskrivning end jeg ellers har haft. Sagen er at jeg har siddet og skullet være flittig med min doktordisputas om Sakses kilder (ɔ: oldhistori

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1891-06-12)
Kære Holger Begtrup . 12—6—91 . Her sender jeg dig en lille hilsen fra mine sagnstudier. Det större besøg lader endnu vente på sig; men er nu da så vidt at det har fået „inprimatur“ af de höj lærde. Til Askov skal jeg sende en venlig tanke, hvis jeg da selv kan nå til Norge, hvad jeg går og tænker

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1891-07-16)
Paa Brevkort: Kære Holger Begtrup . 16—7—91 . Jeg føler trang til at sende dig en hilsen för jeg damper ad Norge til. Hils din hustru, og hils fælles venner, når du ser dem (lærermøde). Af nyt ikke andet end at jeg har tavlet runer med Rig jarl (S. Bugge); vores brevveksling om den gråstenske røv

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1891-12-03)
Den 3ie December . Aar eft. Holb. f. 107. Kære Holger Begtrup . Jeg er vel nødt til at give et eller andet lille livstegn, da du ellers — efter din sædvanlige slette tænkemåde — tror mig begravet levende i bøger og bogormestøv. Og disse tanker er for så vidt rigtige, som jeg da har en god del kgl.

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1892-02)
Kære Holger Begtrup . [ Februar 1892 ] Jeg må dog sige det er næsten frækt af dig at forlange et brev besvaret, hvor du skælder mig for lærdling. Hvis du endnu har nogetsomhelst af dine oldnordiske kundskaber tilbage, står det dig da klart at den formindskelsesendelse ling enten må antyde at jeg e

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1892-03-05)
Kære Holger Begtrup . 3—5—92 Jeg har længe været ved at skrive til dig. Ved din fars dødsfald skulde du dog have et deltagende ord, som vel altid er godt, skönt savnet vel er noget mindre, når i har fået lov til at beholde ham så langt op i oldingsalderen. Nu kan jeg kun — fra sidst jeg var i Birke

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1892-06)
[ Begyndelsen af Juni 1892 ] Kære Holger Begtrup ! (for at tiltale dig med dit danske døbenavn, inden du bliver tit. professor). Tak for dit venlige brev og din smukke omtale af min bog, som jeg for resten selv er en del stolt af; jeg synes, jeg har vundet ret, til ikke at hedde „lærdling“ på Askov

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; Begtrup, Johanne Caroline; FRA: Olrik, Axel; Olrik, Margrete Sofie Eleonore; (1892-07-14)
Den 14. Juli 1892 paa to Visitkort: Sofie Hasselquist. Axel Olrik Dr. phil. Det sidste med Paaskrift: Hjærtelig hilsen fra en ny og en gl. ven til dig og Johanne.

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1893-03-08)
Kære Holger Begtrup . 8—3—93 . Tak for dit brev, som jeg nu skal skrive lidt til svar på. Jeg tror for resten ikke du behøver så stærke midler for at få mig til at skrive som det unægtelig var. Men hør nu lidt om selve sagen. Forholdet er jo det, at hvad jeg helst vil er at have en plads som unive

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; Begtrup, Johanne Caroline; FRA: Olrik, Axel; Olrik, Margrete Sofie Eleonore; (1893-05-26)
Den 26. Maj 1893 paa et Visitkort: Dr. phil. Axel Olrik Sofie Olrik f. Hasselquist. Paa Bagsiden staar skrevet: Tak for jeres hilsen til vor bryllupsdag. Velkommen ret snart i Sortedams Dossering 11 4.

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1894-03-05)
Kære Holger Begtrup . [ Modtaget 5—3—1894 ] Marius Kristensen var oppe hos mig forleden og fortalte, at han tænkte stærkt på at blive lærer ovre hos jer. Jeg skulde jo også tro, at i kan være ganske godt tjænte med ham og han med jer. Ja nu har i jo setes lidt, og ses måske mere för den endelige

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1894-07-19)
Paa Brevkort: Kære H. B. 19—7—94 . Da jeg atter en gang når at stikke mit hoved indenfor Askov lærdomsskove, der er groet endnu tættere, siden jeg sidst var der, vilde jeg gærne nikke eller råbe af dig som forløber for min egen fornemme nærværelse, og min kones do. Jeg har haft så meget as af „Dan

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1894-08-29)
Kære Holger Begtrup . 29—8—94 Tak for sidst hos dig. Jeg kan da ikke få dig til at sende mig et par ord om mødets program. Bliver [der] diskussion om „udvidet universitet“ torsdag og fredag? Vil du indtegne mig og Sofie (undskyld ordenen af ordene!) som deltagere, og sikre os plads. Endvidere komme

BREV TIL: Begtrup, Holger Christian; FRA: Olrik, Axel; (1895-06-14)
Sortedamsg. 11. Kbh. N. 14—6—95 Kære Holger Begtrup . Hermed en tryksag, der i nogen tid — tilstår jeg — har ligget på mit bord og råbt på at få et brev med til dig. Vel det sidste brev til dig i din Askovtid. Til lykke da — sent, men godt ment, — med det at blive egen mand og at tage gamle planer

Tekst efter brevene