Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Sødring FRA: Christopher Hansen Sødring (1866-09-05)

(Fra C. Sødring i samme Brev.)

Moder har megen Routine! Paa Dampskibet stod hun og læste sin Feuilleton ganske som hjemme. Her paa Banegaarden i Lübeck drikker hun Portvin og siger til Opvarteren paa sin Ikke-Tysk: »Tag mig den Bakke af Bordet, kjære!«

Skriv os straks til, Børn, Torsdag! I maa levere Brevet paa Posthuset før Kl. 6 Aften. Vi ville være saa lykkelige ved at høre, hvorledes I have det.

Lev vel, kjære Børn. Send os Johannes Kort fra Albummet. Lad Fabritius 3 ) tage det ud og læg det i Brevet. Lev vel!

Eders trofaste Fader
Chr. Sødring.