Danmarks Breve

Udvalg af Laurids Engelstofts Skrift...

s. I Udvalg
af
Laurids Engelstofts Skrifter.

Tredie Bind.

Udvalg af L. Engelstofts Breve.

Kjøbenhavn.

Forlogt af Samfundet til den danske Titteraturs Fremme.

Thieles Bogtrykkeri.

1862. s. II