Danmarks Breve

S. & JUL. SØRENSENS BOGTRYKKERI, CHR...

s. * S. & JUL. SØRENSENS BOGTRYKKERI, CHRISTIANIA.