Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Pietro Købke Krohn (1876-09-13)

Fra Venner i Kjøbenhavn til K. Z.1876 13/9:

Peter Købke, Johan Krohn, F. Giersing, Jul. Lange, Pietro Krohn, Fr. Hendriksen, Carl Thomsen, C. Weidemann, Frants Henningsen, Alex. Haslund, G. C. C.Thiele, C. Nebelong, J. Leemejer mindes samlede ved en beskeden Fest hin Sammenkomst, da vi sendte Vor K. Z. og Ole Haslund til Syden. Mal og lev glimrende vel! Vi passe godt paa Arveprinsessen!