Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1879-02-05)

Telegram til Forældrene fra Kjbhvn.1879 5/2:

Samtlige sex samlede Sønner sende Storegades Stormagter sønlig Salut.