Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1866-05-13)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 13. Mai 1866

— — —. Biskop Brammer har skrevet mig til om Deres Bispemøde i Aarhuus. Havde jeg kunnet være der, vilde jeg have forenet mine indstændige Ønsker med Braminers om en Fælledsadresse til Kongen angaaende Rigsdagens Overgreb. At det ikke skulde være betimeligt, hvor en saadan Fare er tilstede, er mig ubegribeligt, og jeg frygter meget for, at man om nogen Tid vil finde, at noget Væsentligt fra Biskoppernes Side er blevet forsømt. Indrømmes det Rigsdagen at optræde s. 202 som Synode, da er den uundgaaelige Følge Grundtvigianismens fuldstændige Seier og Folkekirkens Opløsning — —.

Guds Naade være med os! Skriv snart til

Deres hengivne H. Martensen.