Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1875-04-20)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 20. April 1875

— — — — — Har De seet Grüders papistiske Skrift imod mig? *) De kan godt undvære at læse det. Thi det er tomt, kjedsommeligt, fuldt af trivielle Citater. Protestantismen naturligviis fremstillet i Carricatur. Jeg agter ikke at svare derpaa, men det vilde dog være passende, at det i en kort Anmeldelse i et eller andet Blad blev charakteriseret.

Deres Portrait paa Udstillingen finder jeg fortrinligt. Andre finde, at Maleren har gjort Dem ældre end De er, s. 374 hvad ligeledes blev sagt om mit Portrait sidste Aar. ί ethvert Fald ville vi vedblive at tragte efter at bevare den indre Ungdom.

Deres hengivne H. Martensen.