Danmarks Breve

BREV TIL: Louise Lange FRA: Julius Henrik Lange (1870-07)

TIL HUSTRUEN.
(Brudstykke.)
[Dresden, Juli 1870.].

.… Jeg maa sige, at hvor daarligt jeg end har havt det i Berlin, i den Tid, jeg ikke var i Museet, saa har jeg alligevel lært fortræffeligt dér, og jeg haaber, jeg skal lære endnu bedre her. Og saa i Morges, da jeg stod og ventede udenfor Galleriet, at det skulde blive lukket op, hvem kommer saa spaserende — G. Brandes! Det var et glædeligt Møde: han er sund og rask og mere spruttende fuld af Superlativer og Kraftudtryk end nogensinde. Han er aldeles som en ladt Kanon, der, naar den kommer til København, vil gaa af med et forskrækkeligt Knald. Det var ganske godt, at han gik bort før Galleritiden for at træffe Henrik Ibsen, som bor her i Dresden; saa fik jeg en 2—3 Timer i Galleriet i Fred. Han kom igen for at hente mig Kl. 1, og vi gik sammen dér en Timestid eller halvanden; men der blev naturligvis ikke set paa Malerierne: vi begyndte efterhaanden at snakke om saa mange andre Ting, at vi bleve enige om, at vi ligesaa godt kunde gaa ud paa Gaden. En Timestid fortsatte vi Samtalen pan mit Kammer og gik saa sammen ud til Ibsen, eller rettere: jeg fulgte ham paa Vejen. Jeg vil nok besøge Ibsen, men vilde ikke idag, da Brandes var inviteret, og jeg naturligvis ikke vilde trænge mig paa …