Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Niels Knudsen (1848-05-04)

Dragon Niels Knudsen Søndertang til sine Forældre.
Lemvig-Egnen.
Randers 4 Mai 1848.

Kjære Forældre!

Nu kan jeg ikke unblade at skrive Eder til og lude Eber vide min Tilstand. Jeg er frisk og rask og lever vel efter Omstændighed. Jeg spurgte i Løverdags den 28 April, at min Kammerat af samme Aarskal var indkaldt og skulde møde i Randers snarest mulig, saa kunde jeg tænke, at jeg ogsaa skulde møde. Jeg mødte Søndag Eftermiddag, og da jeg kom til Randers, mødte det mig strax slere af mine s. 29 Kammerater, som som mig smilende i Møde og sagde: Velkommen Søndertang. Jeg rakte dent strax min høire Haand og de fagde: Gud skee Lon og Tak vi har dig, for bu kan synge og opmuntre os Alle. Min Kiste og Klæder er hos Skovriber Rysel. Jeg har 3 Faar og 3 Lam tillige en Bistade, som Skorvideren kan sige Eder. Nu maa I ikke tro, at det er af denne Grunb, at jeg lader Eber dette vide, at jeg ikke mere tænker at komme tilbage; det forekommer mig aldrig, at jeg staaer nogen Fare for, thi med Guds Hjælp haader jeg at see Eder engang igjen. Idag Kloken 2 skal vi reise herfra til Aabehøi eller til Aalborg og skal over til Fyen. Jeg troer at jeg har faaet en deilig Hoppe, den er sort uden Aftegning, den er kuns lille, men den har stærke Been og bærer let, saa jeg synes, naar jeg kommer paa Ryggen af dette Dyr, saa vil jeg skride for Kongen og Fædretandet med frit Mod. Jeg vilde gjerne at Jens Larsen Kierk skulde see mit Brev; jeg har faaet min Brobers Indkatdetses Brev igaar, men han reiste i Fredags. Nn beder jeg Eber om ikke at sørge mig, thi Gud kan og vil hjælpe mig ligesaavel der som her. Nn byber Jeg Eber kjære Forældre, Søskende og Venner mit Farvet, thi Klokken er 10, jeg maa til at begynbe at pakke mit Tøi sammen. Jeg er munter og glad, rask og fornøiet. Abjø, farvel, det ønskes af Eders tro hengivne Søn

Niels Knudsen Søndertang.

Dragon vi Liti og Sjæl.