Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: ukendt (1848-05-15)

Poul Hansen Aunø til sin Søster.
4de Bataillon.
Balsløv (i Fyn) 15 Mai 1848.

. . . Saa vil jeg lade Eder vide, at jeg havde nær blevet taget til Fange af de prøisiske Gavtyve i Christiansfelt. Der var vi ikke mere end fire Mand og hele det andet Kommando var marseret fra os. Men Gud nære lovet, at der i det Samme kom en gammel Bonde kjørende. Saa spnrgte vi ham ad, om han vilde kjøre for os; men saa sagde han, den Gang ikke, hverken for Betaling eller Godvillen jeg vil. Men vi, som forstod det bedre, vi tog og trak ham af Vognen, og saa satte vi os op at kjøre. Men da Bonden Han saae, at vi kjørte, saa græd Bonden og fagde: bi lidt, lad mig komme med op at kjøre, for at jeg kan faae mine Heste igjen, og vi holdt og lod ham komme op. Det skeete i Chvistiansfelt i Slesvig-Holsteen, og det var ikke mere end et Qvarteer paa at gjøre, saa havde vi været taget til Fange af de prøisiske Dragoner. De var 60 Manb om at skulle tage vs 4 Mand, men beres Heste vare for kortbevede til s. 34 at naae os . . . Og saa oil jeg gjerne bede Dig, kjære Søster, at Du bit skrive mig til med det Snareste...

3

Poul Hansen Aunø.