Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johan (1848-06-22)

Johan Levring vi sin Svoger og Søster.
1ste Reserve-Jægercorps. Viborg-Egnen.
Torning Mølle ved Haderslev 22 Juni 1848.

Kjære Svoger og Søster!

Jeg takker dig meget, kjære Softer, for dit Brev, som jeg modtog 2 Dage ester at det var skrevet, og hvoraf jeg seer, at I er saa vedrovet for vi stakkels Soldaler, men jeg for- sikkrer Dig, kjoere Softer, at vi alle er ved godt Mod, hvorvel vi undertiden har det strengt, og man hører aldrig an den Klage end den, at vi ikke maae komme frem og prygle Tydskerne. De, som for har været med, gaaer til dene Arbeide som S3 on den til sin daglige Dont, ja man ftnlde ikke troe, at man kunde blive fortrolig med sligt et frygteligt Arbeide. Jeg havde endog troet om mig selv, at jeg i Forstningen vilde faae Kanonfeber, s. 49 men det var ikke Tilfældet, heller ikke nogen af mine Kamme- rater, hvis Ansigter jeg betrugtede, ikke engcmg ved at gaae forbi de Faldne, som ligger blodende udstrakt paa Marken, gjøre noget Jndtryk; man har kuns Tanken og Diet henvendt paa Fjenden for om muligt at kunne faae Leilighed at slaae en ihjel og helst en af de storste.

Eders hengivne Ven og Broder
Johan Levring.