Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Peder Jensen (1848-07-16)

Peder Jensen Fasterlund til sine Forældre.
Varde-Egnen.
Kjøbenhavn 16 Juli 1848.

Høist elskede kjære Forældre!

Nu striver jeg Eder til og lader vide, at vi har faaet Ordre til at reise til Armeen, vi fik Ordre i Nat Kl. 3 og imorgen Kl. 5 skal vi være marsfærdig. Nu kan I hilse alle mine Venner og Bekjendtere, at jeg er draget i Krig og skal slaae for Fædrelandet, og jeg skal ogsaa slaae, saalænge som der er Liv og Blod, og jeg vilde ogsaa nødig see den Karl, som vilde leie for sig og ikke vilde vove Liv og Blod for Fædrelandet; og jeg tænker heller ikke at der er nogen as disse store Bønder, der vilde gjøre dem saa lav at give tre eller fire Hundrede Daler for at faae deres Søn fri; thi det var jo for stor en Skam. Nu skutter jeg min Skrivelse til Eder kjære Forældre, Vedstefader og Søskende med mange kjærlige Hilsener, og Gud holde sin beskjærmende Haand over os alle og Gud a være mig en tro Ledsager baade i Livet og Døden og Gud i Himmelen være med os alle, det ønskes as Eders oprigtige Søn

Peder Jensen Fasterlund.