Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Hans Hansen (1848-07-19)

Hans Hansen Nøddebo til sin Moder og Søfter.
2det Jægercorps. Nordfjælland.
Als 19 Juli 1848.

Kjære Moder og Søfter!

Ved min Skrivelse lader jeg Eder herved vide, at jeg er ved en god Helsen, og det glæder mig meget at høre det Samme fra Eder igjen, og Eders Brev haver jeg rigtig bekommet fra d. 14, det fik jeg d. 18 Juli. Det glæder mig at høre, at I har det godt, men jeg kan nok vide hvor godt I kan have det. Nu takker jeg Eder saa mange Gange for de Penge, som I haver sendt mig, 4 & haver jeg bekommet, og jeg takker Eder saa mange Gange for dem, men jeg ønsker meget heller, I lader være at sende mig Penge, for jeg kan nok vide, at I ikke har Raad til det; I skal gaae i Skoven og leve saa knapt, for det I giver mig den liden Fortjeneste I haver; det kan jeg ikke taale, for jeg veed nok, hvad Skoven den betyder, nu maae I ikke troe jeg haver tabt Modet, ei heller skal tabe det, men man kan jo ikke være i eens Humør altid, men ellers er jeg fordetmeste ved et frisk Mod og tillige ved en god Helsen, og haaber nok at jeg skal komme hjem til Eder endnu engang, for den samme Gud, som hidtil har bevaret mig, han vil nok bevare mig siden og føre mig med Frihed og sunde Lemmer hjem til mit Fædreland, som jeg haver svoret min Konge at stride for, og det skal jeg altid opfylde til Døden. Nu lader jeg Eder vide, at den Stilstand, som I striver om, det bliver der ikke noget af med; vi skal slaaes, indtil vi vinder Seier, og det haaber vi med Guds Hjælp, at vi skal nok naae den Dag, for nu venter vi hver Dag, at vi skal gaae rigtig løs paa Tydskerne, saa de skal nok komme til at give ester. I striver mig til, hvorledes det gaaer med Reenligheden, den faaer komme som den kan, det maa man ikke tænke paa nu.

s. 59 Nu ikke videre for denne Gang med en meget flittig Hilsning fra mig, og glem ikke at skrive mig til, om hvorledes I har det med Alting der hjemme. Levvel, det ønstes as mig

Underjæger Hans Hansen Nøddebo.