Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Hans Jensen (1849-04-25)

Hans Jensen Tindbech til sin Morbroder.
9de Baraillon. Randers-Egnen.
Fredericia 25 April 1849.

Gode Morbroder!

…………. Nu vil jeg lade Dig vide vores Stilling. Den 22de April reisde vi fra Fredericia; da vi som paa en Miil nær Kolding, da stødle vi paa Fjendens Forposter, og vi blev stillet i en Kjæde lige imod dem, og der stod vi til om Morgenen Kl. 4, da trak vi vores Brigade sammen, og vi drog imod dem. Kl. 7 begyndte vi at klenge sammen med dem, og de havde deres Kanoner paa denne Side as Kolding, og de maatte trække dem tilbage ind i Byen, men da de kom derind, da kan du troe, at de kilbade os noget haardt, men det maatte ikke hjælpe, vi maatte fremad imod Byen, og Kuglerne de spillede imellem os. Da der nu ingen Regning var, at vi kunde brive dem ud af Byen med at skyde, saa maatte vi til at fælde Geværet og løde Storm paa Byen. Da vi kom ind i Byen, da kan Du troe, min Ven, at det saae stæenge ud for os as den Årsag, at de syrede paa os ud as baade Vinduer og Døre, og det som an paa, at vi angreb dem saa hastig, at de kunde ikke komme ud af Byen, og de syrede paa os fra alle Hjørner. Gud i Himmelen sorbyder, at jeg skulde saae saadan et Sy s. 108 at see mere, vores Medbrødre de laae paa Gaden imellem os og svømmede i deres eget Blod. Der er ingen Mennesker som kan huske, at vi har havt saa mordisk en Batallie som den Dag; den 23de April den var strenge ifjor ved Slesvig, men i Åeret 1849 den 23de April den har været os en byrkjøbt Dag. Alle vi, som her staae tilbage, vi kan aldrig fuldtakke Gud den almægtige; ja vi tog Valplabsen den Gang, men vi beholdt den kuns kort Kl. 1½ om Eftermiddagen maatte vi til at retirere fra Byen as den Årsag, at de kastede gloende Bomder ind paa Byen og satte Brand paa den; men vi holdt dog en 6 Timers Kamp med dem, og en stor Deel ødelagde vi as dem og mangen tog vi til Fange ......

Lev nel! jeg lever vel,
Hans Jensen Tindbech.