Danmarks Breve

BREV TIL: Anne Petersen FRA: Hans Rasmussen (1849-04-28)

Hans Rasmussen Kaalsbæk til Pigen Anne Petersen, i Condition ved
Frederiksborg

.
1ste Jægercorps.
Vester Mark 28 April 1849.

Kjære Ven!

Det glæder mig meget at høre, Du er ved en god Helsen og vel kan komme til Rette med din Huusbonde og din Madmoder, og tillige saa venter jeg, at Du nok kan gjøre hvad der tilkommer Dig; men jeg synes nok, det er noget ringe, at Du skal kjøre Havre hver Dag, men det maa Du finde Dig i, da det ikke er bleven anderledes for den Gang. Jeg havde meget at sortælle Dig, naar jeg bare havde Leilighed. Det tyske Pak, de har spoleret min Broder, han blev saaret af en af de tyske Kugler i det ene Been og det blev sat as ham og en af hans Kammeraler; de siger til mig, at han blev saaeret den Dag som vi kalder Langsredag og den 24de døde han; men jeg veeb ikke om det er sandt eller ikke; men jeg troer det gjerne, for det seer galt ud for os, men vi taber ikke Modet for det; thi det kan ikke hjælpe. Vi kan ikke slaaes med de Tyske, for de er over 50 tyve imod hver as de Danske, men kan vi bare beholde Als, men det kan være galt nok; men de skal aldrig faae det, saalænge som at jeg lever og mine tappre Kammerater, for Mod det mangler vi ikke. Du kan troe, at jeg skal hævne det byrt pa a de tyske Kjæltringer for det, at de har spoleret Lemmerne pan min Broder, saafremt at jeg kan, men desværre, vores Magt den er for lille, men de har dog faaet lige saa mange Prygl som vi. Hermed ender jeg denne min korte og ringe Skrivelse med et kjærligt Levvel til at vi kan komme til at tale mundtlig med hinanden, og jeg beder Dig at hilse din Søsder fra mig, jeg er ved en god Helsen og har det godt. Du selv hilses pan det Kjærligste fra mig din til Døden trofaste Ven

Hans Rasmussen Kaalsbæk.