Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Niels Peter Christensen (1849-05-01)

Niels Peder Christensen til sin Kone.
6te Reserve-Bataillon. Hjørring-Egnen.
Middelfart 1 Mai 1849.

Kjære Kone!

Det gjør mig meget ondt, at jeg skal tilskrive Dig dette sørgelige Budskab, at jeg ligger haardt saaret i Middelfart. Jeg har faaet 1 Kugle i mit høire Bryst og 1 i det høire Laar, og befinder mig meget slet. Doctoren meener maaskee, at jeg kan leve, men det vil tage lang Tid ud. Jeg fik mine Saar i Slaget ved Kolding, og jeg ønsker gjerne at vide hvorledes min Kone og mine Børn lever, jeg haaber at I lever godt og det skulde glæde mig, om vi kunde samles med hinanden igjen. — Giv Dig nu tilfreds, min Pige, og lad mig see, at Du paa den bedste Maade førger for vores kjære Børn. Jeg kan ikke selv skrive, men en god Pen haver skrevet det for mig. Skriv mig til igjen, men snart.

Fra din Mand
Niels Peder Christensen.
Han døde ikke længe efter.

8