Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Rasmus Jørgensen (1849-06-11)

Rasmus Jørgensen til sine Forældre.
1ste Reserve-Bataillon. Frederikssund-Egnen.
Klinting paa Als 11 Juni 1849.

Kjære Forældre!

…… Det glæder mig at høre, at I dog har fisket ganske godt; men det er daarlig, at Prisen er saa ringe, thi saa giver det ikke mange Penge. Jeg hører, at det har været et skrækkeligt s. 137 Beir hos Eder med Torden og Lynild Natten imellem den 5te og 6te, men var det hos Eder om Natten, saa var det hos os om Dagen den 6te; men Tordenen var fra de tybske Batterier og Lynilden fra deres Bøsser, og det regnede hos os, men med tydske Kugler, saa Adskillige maatte bide i Græsset. Slaget varede fra først og tilsidst i 13 Timer, men ester Slagets Langoarighed faldt der kun faae af de Danske; faavidt det har spurgt sig hos os beløb de Tybskes Tab sig til 56 Menige og 5 Officerer og 2 var reent forsvunden og de er formodentlig falden i Rugen, thi de stormede et Par Gange ind i et Stykke Rug, og jeg troer nok, at Abskillige sandt deres Død i samme. I veed vel, at jeg har skrevet til Christen Mogensen, og deraf mener jeg, at I har hørt, hvorledes det gik til hiin strækkelige Dag! derfor udelader jeg at anføre det her. ... Jeg beder nu Eder at hilse min Kone mange kjærlige Gange fra mig og sige til hende, at hun skal snart faae Brev fra mig, hvis Gud vil at jeg maa beholde Helsen; thi paa Løverdag skal vi til Sønderborg igjen og saa skal vi over og see til Tydskerne igjen, men det bryder vi os ikke stort om, thi nu er vi saa vant til det, og jeg er ikke bange for at gaae frivillig imod dem engang endnu, hvis det skulde gjøres nødvendig. Levvel: Eders tro og hengione Søn

Rasmus Jørgensen.