Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Anders Larsen (1849-06-27)

Anders Larsen til sine Forældre.
4de Forstærknings-Bataillon. Sorø-Egnen.
Eiby 27 Juni 1849. mellem Odense og Middelfart.

Kjære Forældre!

Eders Brev fra den 17de Juni fik jeg Dagen ester jeg havde sendt mit bort. I skriver at det gaaer galt for os, men det kan jeg ikke melde noget om, da der ikke blivet nogen Saarede her i Fredericia. I kan maaskee nok høre at de fyrer, men skulde alle Kugler træffe, saa gik det nok galt til, men vi har gode Forskandsninger at dække os ved.

Om Aftenen den 24de som Andreas til Fyen og jeg den 25de, her er vi nu i 6 Dage, og saa maaskee der kan blive en Forandring paa Fjendens Stilling; men hvis ikke, saa frygter jeg ikke, thi vi kommer ikke ud af Byen, da vi er ansat til Besætning i Byen, og desuden fordi Kugler og Bomber brøler over Hovedet paa os, det er vi nu saa ligegyldig veb, saa vi passer derfor lige godt vort Arbeide eller vor Mad, hvadsomhelst vi har at bestille, da det er nu saa almindelig for os. Blandt Fremmede er jeg; der er Ingen fra Sorø Amt ved vor Batallion andre end Niels Pedersens Ole paa Ravnsberg ved Lindeberg, og han er ved samme Compagni som jeg, ellers er jeg iblandt Holbæks Amt, men det er mig kjærere end at være blandt de store Braabyer, thi her er Bønder-Sønner og simple Karle for mig som Et. Men jeg forstaaer nok, hvorfor I spørger, om jeg er iblandt Fremmede; men det skal I ikke førge for, thi det gaaer aldrig saa galt til som Folk fortæller der hjemme.

Forresten er jeg ved en god Helsen og finder mig meget godt fornøiet ester disse Tider man lever i, derfor beder jeg Eber at kaste al Eders Bekymring bort og lade Gud ene rande, saa gaaer Alting godt. Saalænge jeg er I denne Stand, da s. 153 førger jeg hverken for Hjem eller Fodeland *) , jeg stoler Paa at Gud har styret min Vei indtil denne Dag, og han vil det fremdeles. Derfor siger jeg Eder, naar I har en fast Tro paa Gud, da kan I gaae Alting imøde. med Glæde, thi I kan sige: hvad Herren gjør er vel.

Anders Larsen.

Freb være med Eder. Saaledes begyndtes og ender Prædiken for os 3die Søndag ester Trinitatis.