Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Ole Andreasen (1848-11-01)

Bjernegaard1 November 1848.

Gode Venner!

Med Længsel har jeg ventet den Dag, da jeg kunde meddele Jer den glædelige Efterretning, at jeg snart med Guds Hjælp kunde hilse Jer i mit kjære Hjem. Jeg er nu, Gud nære lovet, kommet paa Sjællands Grund igjen; den 29de Oktober forlod vi vort Cantonnement i Fyen, og igaar den 31te ankom vi til Korsør, og idag imellem Ringsted og Sorøe, hvor jeg er indqvarteret. Den 6te skal vi permitteres efter Bestemmelsen, og jeg haaber at komme hjem og spise Mortensgaas, men alligevel skal I ikke gjøre Jer Ulejlighed med at hente mig, da det kunde hænde sig at vi ikke blev reisefærdige i de første Dage. Jeg beder Jer at undskylde den daarlige Skrift, da det er skrevet i en Helvedes Hast. Hils alle gode Venner at jeg kommer snart. Lev vel! det ønskes af mig

Ole Andreasen.