Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Ole Andreasen (1849-03-19)

Mels pr. Nordborg 19 Marts 1849.

Gode Venner!

Jeg vil tillige lade Dem vide, at jeg er indqvarteret hos en Fisker tæt ved Stranden, og at jeg imellem fordriver Tiden med at gaae paa Jagt og Fiskerie, især gaaer jeg paa Jagt efter Maager og Storkeunger, som her er nok af, men desværre, jeg faaer kun lidt. Jeg vil ogsaa lade Dem vide, at jeg har gjort et Spring, siden jeg blev indkaldt, men det er kun et lille Spring, det var ikke saa stort som det. Hr. Redaktør Hansen gjorde, da han sprang fra Skomager og til Redaktør, men det er dog et Spring opad, idet jeg sprang til og fik 4 ß meer om Dagen end forhen. Jeg fik en Snor og blev s. 267 Jæger. Jeg skulde og fortætte, at jeg bar feet Tydskerne paa deres Strandposter, og nogle af vore Folk var roende i en Baad over ved deres Vagt, men vel at mærke, udenfor Geværskudsvidde; men da de nærmede sig derover, kom de ud af Vagten og ned til Stranden, hvor de gav hverandre af en beskidt Kæve, især var en tydsk Sergeant, fom vi har, dygtig til at udskjælde dem. Jeg vil nu afbryde min Skrivelse og bede Dem at hilse alle gode Venner ....

Ole Andreasen Jægerspriis.