Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Ole Andreasen (1849-06-28)

Dreslette28 Juni 1849.

Kjære Svoger!

. . . . . . Jeg veed ikke om Du har hørt om den mærkelige Spaadom, som Pigen Fanny i Apenrade har forudsagt, som skal skee og tildeels er skeet. Det er angående Krigen og Krigens Udfald, som skal blive meget godt. Hun har nemlig for 12 År siden havt et Drømmesyn 7 Nætter i Rad, hvor hun tydeligt havde seet Alt, som baade er skeet og skal skee med Krigen. Hvad der er skeet, vil jeg forbigaae, da Du allerede veed endeel derom, men jeg vil nu fortælle hvad der skal skee. Hun har nemlig seet, at hele den danske Armee drog igjennem Apenrade Syd fra, og efter dem en mægtig russisk Hjælpehær, og hun har seet Kavallerie paa smaae vilde Heste, med mørke, vilde Ansigter og korte Næser og med krumme Sabler ved Siden, og nu kom det til et Slag imellem Apenrade og Haderslev, hvor der i 3 Dage skat kjæmpes med den største Forbittrelse paa begge Sider, men tilsidst skal Tydskerne blive slagne og flygte ad Tydskland til, og Krigen skal være forbi. Alt det Andet, som hun har forudsagt, er indtil idag gaaet i Opfyldelse. Hun er af Tydskerne arresteret, fordi hun ikke skulde spaae faa ilde, men ogsaa dette havde hun forudsagt. Hun vilde endvidere vise den tydske General, hvor Slaget skulde staae, og hvilke Landsbyer der ved denne Lejlighed vilde gaae op i Luer. Hvor vidt alt det er sandt, vil vi lade Tiden vise, og Du kan nok vide, hvad jeg troer derom, men ikke desmindre har den lille Bog, som koster 6, en stor Tiltroe iblandt Folk, og er tillige underskrevet af Folk i Apenrade, som vil indestaae for Sandheden. — Da jeg hører at Finantserne sterner meget slet

s. 279 derhjemme, faa vil jeg benytte mig af dit Tilbud om at faae min Pung opspædt, hvis ikke der allerede hjemmefra er afsendt nogle Penge til mig, da min Pung er nærved at blive tydsksindet, og jeg tillige forestaaer en alvorlig Reise, hvor man vist ikke faaer det for fedt, eftersom Alt snart er opædt i Jylland. — Jeg vil slutte min Skrivelse med kjærligste Hilsener til Dig og din Familie, og bede Dig at hilse Moder og alle gode Venner. Lev vel! det ønskes af din hengivne Ven

Ole Andreasen Jaegerspriis.