Danmarks Breve

Anden Afdeling. Fortsat Række af Br...

s. 338 Anden Afdeling. Fortsat Række af Breve fra enkelte Soldater.

1.

Side

Breve fra Ole Andreasen til sin Moder, sine Søskende, Svoger og Venner. 2det Jægercorps, 2det Compagni Jagerspriis. Dødelig saaret i Slaget ved Fredericia den 6te Juli 1849 255

1. Helsingør 28 Marts 1848 255

2. Geltoft 14 April 1848 256

3. Slesvig 19 April 1848 257

4. Slesvig 26 April 1848 259

5. Stade 13 Juli 1848 261

6. Faaborg 16 September 1848 263

7. Barnehoigaard pr. Faaborg 23 Oktober 1848 264

8. Bjernøgaard 1 November 1848 266

9. Mels pr. Nordborg 19 Marts 1849 266

10. Avenbyl paa Sundeved 4 April 1849 267

11. Bestermark pr. Sønderborg 21 April 1849 268

12. Barakkerne ved Kjoer paa Als 20 Mai 1849 270

13. Bollerup ved Augustenborg 30 Mai 1849 271

14. Bollerup 16 Juni 1849 273

15. Dreslette 24 Juni 1849 276

16. Dreslette 28 Juni 1849 278

17. Fredericia 10 Juli 1849 279

18. Fredericia 17 Juli 1849 279

19. Fredericia 3 August 1849 281

20. Fredericia 14 August 1849 281

21. Fredericia 15 August 1849 (Skrevet af L. H. Larsen (Draaby)) 283

22. Fredericia 22 August 1849 (Skrevet af Samme): 284

2.

Breve fra Ole Christian Sorensen til sin Kone. 3die Reserve-Jcrger- corps, senere 1ste Reserve-Jcrgercorps. Hjorring-Egnen.

Af Profession Skomager 285

1. Nyborg 7 Mai 1848 285

2. Haderslev 1 Juni 1848 286

3. Colding 8 Juni 1848 288

4. Leirfkov 6 Juli 1848 292

5. Haraldskjar 26 Juli 1848 294

s. 339

6. Vraae 7 August 1848 296

7. Kjarbølle 18 August 1848 298

8. Stoustrup 2 Mai 1849 301

9. Fredericia 9 Mai 1849 302

10. Fredericia 17 Juni 1849 304

11. Fredericia 29 Juni 1849 306

12. Baaring 8 Juli 1849 307

13. Hollingstedt 1 September 1850 310

3.

Breve fra Niels Petersen Biemose til sine Foraldre og Søflende.

Forst Menig ved 4de Bataillon, senere Sergeant ved 1ste Forstarkmngs-Bataillon. Laaland. Af Profession Snedker . 311

1. Storebro, Igen Sogn, paa Øen Als 27 April 1848 311

2. Huusby ved Assens 4 Mai 1848 314

3. Balslev i Fyen 9 Mai 1848 315

4. Balslev 19 Mai 1848 316

5. Ulkebolle paa Als 30 Mai 1848 317

6. Satrup 3 Juni 1848 318

7. Maibol 8 Juni 1848 320

8. Skodborghuus 8 December 1848 324

9. Roerslev ved Strib 17 Mai 1849 325

10. Fænø 27 Juni 1849 326

Efterskrift fra Udgiveren 330

Indhold 332