Danmarks Breve

Indhold Fortale. Forste Afdeling....

s. 332 Indhold

Fortale.

Forste Afdeling. Breve fra Forfljellige, ordnede efter Tidsfølgen.

1848.

Side

1. Maler Joh. T. Lundby til fin Moder. Kbh. 20-21 Marts.. 5

2. Chr. P. Fasterlund til fin Familie. 1ste Jægercorps. BardeEgnen. Kbh. 22 Marts 7

3. Joh. T. Lundby til sin Moder. Kbh. 25 Marts 8

4. Brev fra Joh. T. Lundby. Kbh. 25 Marts 11

5. Brev fra Joh. T. Lundby. Kbh. 26 Marts 13

6. N. P. R. Schjørringe til sine Forældre. Laaland. Kbh. 27 Marts. 16

7. Christian Sobolle til sin Kone. Laaland. Slagelse 30 Marts 17

8. Hgns Jessen til fin Familie. Kliplev Sogn ved Aabenraa. Slesvig 13 April 18

9. Lars Svensen til Jernbanedirekteur G. Skram. Slesvig 14 April 20

10. Ole Nielsen Hyllede til Pastor Villemoes i Herfølge. 4de Bataillon. Kjoge-Eguen. Bercht ved Slesvig 21 April... 21

11. I. F. Jensen Kundby til fine Forældre. 2det Jægercorps. Holbcrk-Egnen. Horup paa Als 26 April 23

12. Lars Sorensen Eilstrup til sine Forældre. Kbh. sidst i April.. 25

13. Ane Catrine Mikkelsdatter til fin Mand Jens Enslev, Overconstabel ved 4de Batteri. Grenaa - Egnen. Selkjar 2 Mai 27

14. Dragon Niels Knudsen Søndertang til sine Forældre. Lemvig-Egnen. Randers 4 Mai 28

15. Pigen Ellen Nielsen paa Als for Jens Andresen Damgaard til hans Moder. Ribe-Egnen. Mjang 6 Mai 29

s. 333 Side

16. Lars Sørensen Eilstrnp til sine Foraldre. Kbh. 14 Mai 31

17. Pont Hansen Anns til sin Søster. 4de Bataillon. Balsløv (i Fyn) 15 Mai 33

18. lieutenant W. Schønning til sin Moder. 1ste Bataillon. Slesvig 20 Mai 34

19. Ane Catrine Mikkelsdatter til sin Mand Jens Enslev, Overconstabel ved 4de Batteri. Grenaa-Egnen. Selkjar Mark 30 Mai 35

20. Lars Hansen Ammindrup til sin Familie. 1ste Bataillon. Nordsjælland. Als 8 Juni 37

21. Søren Nielsen Hemmed til sin Hnnsbonde. 1ste Jægercorps. Grenaa-Egnen. Stenderup 4 Juni 40

22. En Frivillig, Overjæger ved 3die Reserve-Jagercorps, til en Ven. Kolding 9 Juni 41

23. Ane Catrine Mikkelsdatter til sin Mand Jens Enslev, Overconstabel ved 4de Batteri. Grenaa-Egnen. Selkjcer Mark 10 Juni 47

24. Johan Levring til sin Svoger og Søster. 1ste Reserve-Jagercorps. Viborg-Egnen. Torning Mølle ved Haderslev 22 Juni 48

25. Mads Andersen Jestrnp til sine Foraldre. 1ste Jagercorps. Thisted-Egnen. Sommersted 24 Jnni 49

26. Christen Hansen Herfølge til sine Benner. 3die Bataillon. Kjøge-Egnen. Sønderborg 28 Juni 50

27. Ole Nielsen Hyllede til Pastor Villemoes i Herfølge. 4de Bataillon. Kjøge-Egnen. Bøgestov ved Haderslev 29 Jnni 52

28. Lieutenant I. P. Behrens til sin Broder. Steenvad Mølle ved Colding 3 Juli 53

29. Peder Jensen Fasterlnnd til sine Foraldre. Barde-Egnen. Kbh. 16 Juli 56

30. Lars Hansen Ammindrup til sin Kone og fine Foraldre. Nordsjalland. Sønderjylland 18 Juli 57

31. Hans Hansen Nøddebo til sin Moder og Søster. 2det Jagercorps. Nordsjalland. Als 19 Juli 58

32. Unberofftceer Rasmus Nielsen Aadernp til Godsforvalter Hong paa Gavns. 2det Jægercorps. Næstvedkanten. Kjar paa Als 11 August 59

33. Rasmus Hensen til sin Farbroder. Constabel ved Batteriet Marcnssen. Aarhnns-Egnen. Ulkjar pr. Veile 13 August 67

34. Rasmus Hansen Fannernp til sine Venner. Constabel. Grenaa-Egnen. Als 16 August 68

35. Lars Hansen Ammindrup til sin Kone og Datter. 15de Bataillon. Nordsjalland. Hjennem 18 August 70

s. 334 Side 36. Morten Jensen Vognserup til sine Benner. Nordsjælland. Beile 18 August 71

37. Jorgen Christensen til en Ben. 1ste Jagercorps. Grenaa-Egnen. Greis 18 August 72

38. Peter Thielsen Møller til sin Broder. 3die Dragon-Regiment. Uge i Nordslesvig. Aarhuus 19 November 74

39. Samme til sin Svoger. Aarhuus 28 November 75

1849.

40. Tønne Petersen til sin Kone. 1ste Forstarknings-Bataillon. Vordingborg-Egnen. Vilslev 14 Januar 79

41. Jakob Nielsen til en Ben. 8de Bataillon. Lemvig-Egnen ... 80

42. Peter Thielsen Moller til sin Svoger. 3die Dragon-Regiment. Uge i Nordflesvig. Nørre Bjerre 28 Marts 83

43. Johan Levring til sin Softer. 3die Reserve-Jcrgercorps. Biborg-Egnen. Falsled ved Bogense 29 Marts 84

44. Rasmus Jørgensen til sin Kone. 1Iste Reserve-Bataillon. Frederikssund-Egnen. Viby paa Als 9 August 85

45. Rasmus Jørgensen til sine Foraldre. 3die Reserve-Jægercorps. Laaland. Skovby paa Als 10 April 87

46. Premierlieutenant S. Lundby til sin Moder. Tandslet Prastegaard paa Als 12 April 89

47. Brevskriveren ubekjendt. Sønderborg 12—13 April 92 .

48. Mads Jensen til en Ben. 1ste lette Bataillon. Rødovre ved Kjodenhavn. Vollerup paa Als 12 April 98

49. Lieutenant Carl Ussing til sin Forlovede. 6te Linie-Bataillon. Bredballe pr. Beile 24 April 101

50. Hans Jensen Tindbech til sin Morbroder. 9de Bataillon. Randers-Egnen. Fredericia 25 April 107

51. Premierlientenant S. Lundby til sin Moder. Frederits 26 April 108

52. Hans Rasmussen Kaalsbak til Pigen Anne Petersen, i Condition ved Frederiksborg. 1ste Joegercorps. Bester Mark 28 April 111

53. Peder Andersen til sine Foraldre. 1ste Husar-Estadron. Nordsjalland. Skadstrop 27 April 112

54. Niels Peter Christensen til sin Kone. 6te Reserve-Bataillon. Hjorring-Egnen. Middelfart 1 Mai 113

55. Peder A. til sine Soskende. (Mai) 114

56. P. E. Lorentzen til en Ven. 3die Jagercorps. Fredericia 2 Mai 115

s. 335 Side

57. Jens Rasmussen Balle til sin Kone. 1ste Reserve-Jagercorps. Grenaa-Egnen. 6 Mai 118

58. Frederik Knudsen til sin Kone. 1ste Reserve-Jcrgercorps. Soro-Egnen. Taarup 18 Mai 120

59. Lauritz Hansen Kousted til sine Foraldre. 5te Dragon-Regiment. Randers-Egnen. Jllerup 21 Mai 121

60. Rasmus Jørgensen til sine Foraldre. 3die Reserve-Jcrgercorps. Laaland. Sonderborg 25 Mai 123

61. Anders Larsen Kullerup til sine Forceldre. 4de Forstarknings-Bataillon. Sorø-Egnen. Fredericia 27 Mai 125

62. Peder Cs. M. til sin Veninde Maren. Laaland. Sonderborg 30 Mai 126

63. Ellen Johanne Pedersdatter as Ammitsbøl til Rasmus Ander sen Skjcerbcrk. 3die Dragon-Regiment. (Ester 31 Mai) 128

64. Hans Petersen Haarlov til sin Familie. 2det Jægercorps. Ncrstved. Augustenborg 5 Juni 130

65. Jens Christiansen til sin Kone. 2det Jægercorps. Storehedinge-Egnen. Als 5 Juni 132

66. Johannes Larsen til sin Kone. Sonderborg 7 Juni 133

67. Lars Hansen til Provst Monrad i Marvede. Undercorporal ved 3die Bataillon. Næstved-Egnen. Byllerup 7 Juni 135

68. Rasmus Jørgensen til sine Forældre. 1ste Reserve-Bataillon. Frederikssund-Egnen. Klinting paa Als 11 Juni 136

69. Hans Hansen Noddebo til sine Forældre. 1ste Forstarknings-Jægercorps. Frederiksborg-Egnen. Sonderborg 11 Juni 137

70. Johan Petersen Johansen til sin Familie. 1ste Reserve-Jæger corps. Als. Rerslev 11 Juui .. 138

71. Rasmus Hansen Fannerup til sine Benner. Constabel. Grenaa-Egnen. Ronhave-Batteri 12 Juni 140

72. P. E. Lorentzen til en Ben. 3die Jægercorps. Brenderup 12 Juni 141

73. Frederik Knudsen til sin Kone. 1ste Reserve-Jcrgercorps. Soro-Egnen. Roerslev 13 Juni 145

74. Johannes Larsen til sin Kone. 1ste Reserve-Bataillon. Sunds mark 13 Juni 147

75. Peter Thielsen Moller til en Ven. 3die Dragon-Regiment. Uge i Nordslesvig. Vindum 20 Juni 148

76. Rasmus Hansen Beilebye til sin Moster. 1ste Reserve-Jcrger corps. Laaland. Aaby paa Fyen 24 Juni 150

77. Anders Larsen til sine Foraldre. 4de Forstarknings-Bataillon. Sorø-Egnen. Eiby 27 Juni, mellem Odense og Middelfart 152

78. Rasmus Hansen Veilebye til en Ven. 1ste Reserve-Jager-corps. Laaland. Aaby Paa Fyen 27 Juni 153

s. 336 79. Christen Hansen Ballerup til sin Moder. 3die Jægercorps. Nordsjænd. Roulund pr. Middelfart 30 Juni 155

80. Jørgen Jensen Kyndby til en Ben. 1ste Espingol-Batteri. Nordsjænd. Fredericia 7 Juli 156

81. Frederik Knudsen til sin Kone. 1ste Reserve-Jcrgercorps. Soro- Egnen. Borum 8 Juli 157

82. Rasmus Hansen Beilebye til en Ben. 1ste Reserve-Jcrgercorps. Laaland. Asperup paa Fyen 9 Juli 160

83. P. E. Lorentzen til en Ven. 3die Jægercorps. Svendstrup 9 Juli 161

84. Hans Pedersen Haarlov til sin Kone. 2det Jægercorps. Ncrstved- Egnen. Fredericia 10 Juli 164

85. Christopher Olsen Hosterkjob til sine Forældre. 1ste Reserve-Jægercorps. Nordsjcrlland. Asperup 10 Juli 167

86. Johan Mortensen til en Ven. 2det Jægercorps. Ringsted-Egnen. Fredericia 12 Juli 168

87. Christen Mikkelsen til sine Venner. Kjoge-Egnen. Fæno 12 Juli 170

88. I. C. Madsen til sin Familie. Røile 17 Juli 173

89. Hans Pedersen Haarlov til sin Kone. 2det Jægercorps. Ncrstved- Egnen. Balslov 21 Juli, paa Fyen 177

90. Jørgen Jensen Kyndby til en Bekjendt. 1ste Espingol-Batteri. Nordsjcrlland. Fredericia 24 Juli 179

91. Tønne Pedersen til sin Morbroder og Kone. Iste Forstærknings-Bataillon. Vordingborg-Egnen. Fænø 26 Juli 180

92. Pastor M. Melbye til Pastor Fenger. Asperup 27 Juli 182

93. Hans Pedersen Møller til sine Forældre. Matros. Fange fra Gefion. Tønder-Egnen. Glykstadt 1 August 184

94. Rasmus Jensen Hvalgaard til en Ven. Constabel ved Batteriet Marcussen. Aarhuus-Egnen. Assens 1 August .. 185

95. Peter Thielsen Møller til sin Familie. 3die Dragon-Regiment. Uge i Nordflesvig. Hveisel 8 August 190

96. Brev fra en Dame til sin Søfter. Colding 9 August 191

97. Jens Hansen Braaby til Pastor Fenger. 4de Bataillon. Sorø-Egnen. Kjcer 10 August 198

98. Brev fra en Dame til sin Søfter. Colding 11 August 201

99. Christen Jensen til sin Broder. 3die Jægercorps. Barde-Egnen. Hygind ved Assens 24 August 203

100. Samme til Samme. Kekkences 22 December 204 1850.

101. Brev fra en Pige til en Soldat, hendes Kjæreste. Gammel- gaard 31 Mai

s. 337 Side

102. Brev fra en Gardehusar til sin Broder. Nordsjcelland. Branderup 12 Juli 210

103. Christen Mortensen Folehauge til sin Søster. 2det Jægercorps. Nordsjcrlland. Bogballe 12 Juli 212

104. Morten Jensen Vognserup til sin Moder. Fodgarden. Nordsjælland. Flensborg 26 Juli 214

105. P. Pedersen Grædde til en Ven. 3die Depotcompagni. Putgaarden paa Femern 30 Juli 215

106. Svend Nielsen til sin Kone. 1ste Depotcompagni. Nordsjælland. Sønderborg Juli 217

107. Christen Mortensen Folehauge til sin Softer. 2det Jægercorps. Nordsjcelland. Store Dannevirke 2 August 218

108. Morten Larsen Denneboe til sin Familie. Hollingsted 3 August 220

109. Jørgen Jensen Kyndby til sine Forældre. 1ste Espingol-Batteri. Nordsjælland. Hørup paa Als 3 August 221

110. L. P. Christensen Gjerløv til sin Søfter. 2den lette Bataillon. Frederiksborg-Egnen. Dannevirke ved Slesvig 4 August 223

111. Lars Jensen til sin Broder. 1ste lette Bataillon. Frederikssund-Egnen. Den 6te Brigades Leir ved Huusby Skov 9 August 225

112. Christen Mortensen Folehauge til sin Søfter. 2det Jægercorps. Nordsjcrlland. Store Dannevirke 19 August 229

113. Brødrene H. Hansen og P. Hansen til deres Familie. 1ste Forstærknings-Bataillon. Møen. Huusby 8 September 230

114. Christen Larsen Ballerup til sin Familie. 3die Jægercorps. Nordsjælland. Cosel ved Ekernforde 19 September 232

115. Brev fra en Premierlieutenant ved 6te Dragon-Regiment til sin Søfter. Cantonnement Lyrskov 24 September 235

116. C. C. Sønderbye til en Den. 1ste Reserve-Jægercorps. Ringkjøbing-Egnen. Omtrent sidst i September 238

117. Frederik Knudsen til sin Broder. 1ste Reserve-Jægercorps. Sorø-Egnen. Flensborg 4 Oktober 239

118. Ole Nielsen Kollerod til sine Forældre. 1ste Reserve-Bataillon. Frederiksborg-Egnen. Frederiksstad [29 Septemb.—j 3 Oktober 241

119. R. Jørgensen til sine Forældre. 1ste Reserve-Bataillon. Frederikssund-Egnen. Frederiksstad 7 Oktober 244

120. Ole Nielsen Kollerod til sine Forældre. 1ste Reserve-Bataillon. Frederiksborg-Egnen. Frederiksstad 10 Oktober 246

121. H. Hansen til sin Familie. 1ste Forstarknings-Bataillon. Møen. Lille Dannevirke 1 November 248

122. Niels Nielsen Suserop til en Ben. 4de Reserve-Bataillon. Soro-Egnen. Frederiksstad 12 December 249