Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Elline Gøye (1559/1561?)

1559—6 r.

Elline Gjøe til Birgitte Gjøe.

Vincens Juel vil fortælle Fru Birgitte om deres Trætte med Anne Rosenkrantz. Minder Fru Birgitte om, at hun har lovet at skaffe hende en Kjælderdreng og en Brygger.

.................................................................... thet ..................................... ................................................................ ieg pleyer ad ............................ ..................................................................... der for och .......................... .................................................................... il i aften ieg........................... ..................................................................oc forhober thett mo ..... ............................................................... lenges meg rett fast efter dek. Fyetzens 1 kand nu sye dek, hure hans leylig[hed] begiuer seg med den trette, Ane hauer med os i Iylen 2 . Gud styre s. 373 hene vel oc henes broder Iøren 1 med. Oc ma hand nu der hen. Gud ved vor leylighed. Som dek vel fortenker om den dreng, du taled om, Iohanes broder, der du kand tenke, han kand tien[e] til en keler dreng for meg self, vel du da lade ham vere vforsaud 2 . Du veltt icki forglome os med den brøger, oc om du hauer taled dyn byløber til, om han velle tiene for keler suendh, da vel vi fare vel mett ham. Du veltt icki fortenke meg, ieg byder sa ouer

Udskrift: Myn kere søster, fru Berette Herlof Troles, kerlig till skreuedh.

Egenhænd. Orig. med Segl i Rigsark., Personalhist. Saml. 1523—1600, Birgitte Gjøe. Skriften er i Begyndelsen og Slutningen af Brevet aldeles opløst af Fugtighed.