Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Reinholdt Thor Smede (1571-01-15)

15. Jan. 1571.

Reinholdt Thor Smede til Birgitte Gjøe.

Paa Birgitte Gjøes Besværing over, at der har manglet noget i Maalet af det Tøj, han har leveret hende, vil han senere give Svar. Sender hende en Del bestilte Varer.

Mynenn frundtlyckenn grodtt stedes thouorenn. Erbar vnd dogettsame leue frow Byrte, iuwer erbarheitt schriuentt entffangenn van wegen des wandes, so ick 1 woll vorstenn hebbe, datt idt dar nicht alle gewessen, all dar eynn halue elle in gemangeltt, so kann ick iuwer erbarheitt s. 474 nichtt vor entholdenn, wo Iohan 1 idttzundtt nichtt tho huis is, wenn he tho huis kumpt, schall iuwer erbarheitt daer gudt beschett van bekamen, den he alle gelegenheitt dar vann wedtt. Wider sende ick iuwer erbarheitt iuwen beger na, wo ffolgett, iiij stuk golden glans borden 2 na der prouen, wegenn xxiij lodtt j quintin, j lott xxiiij β.

xxiij golden stiffte 3 , j dusin vj daller j ortt, hebbe ick van eynem andren vtt genamen, de wolde se nichtt ringer geuenn, ock weren dar nicht mer als de xxiij.

xxij ellen dycke siden frenssen 4 , weggen xxx lott, j lott vj β.

j pundtt engeuer 5 vor ij daller,

iiij eilen temnett wandtt 6 , j elle j daller j ortt.

v klene hanekenn 7 , j stuck iij β.

ij vnntzen klen suluer 8 , j vnntz j daller v β.

j lott gelle fennedische syde 9 vor vj β.

ij manteil foder warck 10 hefftt Iohan her gesenndtt, wadtt se kosten, schall iuwer erbarheitt mitt den ersten tho weten krigenn. Dit vor geschreuenn iuwer erbarheitt an geschreuenn, wor mitt ick iuwer erbarheitt godtt den all meichtigen beu[e]ll. Datum Flensborch den 15 iannewarj anno 71.

Iuwer erbarheitt
williger
Reinholt thor Sm[e]de.

s. 475 Udskrift: Der erbaren vnd dogetsamen frouwen, frow Birthe Guyde, mi nergunstigen, thon handen dennstl. geschr.

tho Ringkloster.

[Bag paa Brevet er skrevet med en anden Haand: 1 ]

Her alf haffuer i. Margrete 2 faat

iij stocker guldlad 3 , holder xviiij allen j q’, weger 17 lott

ij q’ 4 , lodett for xxiiij β, er xiij daler xiiij β.

ij vndzer solff for ij daler x β.

j lod guld silcke for vj β.

suma … xvj daler.

I. Lisebett 5 :

xxiij guldstiffther for xij daler.

M. f. haffuer fangett

iiij allen brunt klede for v daler.

j ℔ ingefer for ij daler.

v messings haner for xv β.

ij mantell bugfoder.

Skall sendis tilbage till Renolt igen:

de sorte frantzer

och j stock guldladt, weger …. vj lodt ringer j q’.

Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve XXII. 8.