Danmarks Breve

NAVNEREGISTER. Herluf Trolle og Bi...

s. 330
s. 331 NAVNEREGISTER.

s. 332
s. 333 Herluf Trolle og Birgitte Gjøe samt Kong Frederik II og Mogens Gyldenstjerne, der nævnes paa de fleste Sider af denne Del, ere ikke optagne i Registret.

Aabygge Skibrede 273.

Aagaard 21.

Aakjær 105.

Aalborg 300.

Aalborghus 145.

Aarhus 49 f., 65.

Aarstad Herred 114.

Aase Herred 117.

Aastrup 52.

Achilles, Skib, 125, 132, 134, 136 ff., 140, 145, 148, 160.

Adolf, Hertug af Gottorp, 123.

Ahe 101 f.

Akershus 31, 48 f., 166.

Amager 94.

Anders 9. — Magister, 6. — Skriver, 33. — Bjørnsson, Skibshøvedsmand, 233. — Madsen, Skriver, 33.

Andersson, Christoffer, se Gyllengrip. Anklam 256, 259f.

Anna, Prindsesse af Danmark, Kurfyrstinde af Sachsen, 6.

Antvorskov 44, 278, 282, 288, 296.

Arenfeldt, Henrik Nielsen, 40.

Arensburg 97 f.

Arildsen, Oluf, 10.

Arken af Danzig, Skib, 125, 129, 159.

Arløse 106.

Asserbo 94.

Aunsbjerg xxxi f.

Baahus 290.

Baden, Hans Lauritsen, 60, 191, 213, 281.

Baden, Laurits Andersen, 58.

Bagge, Jacob, svensk Admiral, 63, 146 ff., 151, 153, 155, 166 ff., 181, 185, 187, 194, 199 f., 217 f., 226, 234 f., 253, 278.

Banner, Erik, 302.

Banner, Frants, xxx.

Banner, Karen, 302 f.

Barby, Andreas, 47.

Barnekow, Hans, 8, 61.

Barnekow, Jørgen, 104 f.

Barnim, Hertug af Pommern-Stettin, 69 ff.

Basse, Christoffer, 193.

Basse, Hans Pedersen, 151.

Beck, Joachim (Jacob), 5, 16, 47 f., 67, 77, 110, 126, 190, 192.

Beck, Lave, 51.

Behr, Diderik, 97—100, 271.

Benedicht, Laurents, Bogtrykker, xiiif.

Benedicte Mortensdatter, Biskop Hans Gaas’, 7.

Bergen 20.

Bergenhus 58.

Bertelsdatter, Lisbeth, Marcus Hess’, xxxvi.

Bild, Evert, 290.

Bille, Anders, 9, 47.

Bille, Jens, 127, 140, 143, 162, 164, 307—11.

Bille, Jørgen, 295.

Bille, Karine, 31.

Bille, Lisbeth, 105.

Bille, Mogens, xxx, 69.

Bille. Peder, 63, 105—11, 286, 288—91, 294, 296, 298, 320, 344.

s. 334 Bille, Torben Andersen, 47.

Bille, Torben Hansen, 47.

Bille, Torbern, Ærkebiskop, 28.

Bjelkenstjerna, Hans Classon, 20.

Björkenäs 263.

Bjørn, Bjørn Andersen, 145, 197, 220, 230, 252, 255.

Bjørnen, Skib, 68, 125, 129, 164.

Bjørnholm 96.

Bjørnsson, Anders, Skibshøvedsmand, 233.

Blekinge 117, 162, 241, 252, 277, 282, 295, 297 ff.

Blok van Münster, Skibshøvedsmand, 260.

Bogesund 118.

Bokull 187, 189, 192, 196.

Boldich, Hieronymus, Sekretær, 32 f.

Boller XXX.

Bollerup xxxi.

Bornholm 125, 129, 132, 134 ff., 140, 152, 155, 162, 165, 168, 174 f., 187, 192 f., 196 f., 202—5, 209—13, 216, 221, 223, 225, 227 f., 230 ff, 234, 241 f., 245, 247, 249, 251, 254, 257, 260, 264 f., 272, 274, 279 ff, 282 f., 313, 321.

Brahe, Joachim, 56.

Brahe, Jørgen Tygesen, 36—40, 159, 168, 181, 183, 187, 321.

Brahe, Lave, 8.

Brahe, Otte, 75, 300.

Brahe, Peder, xxx.

Brahe, Per, 56, 164.

Brahe, Sidsel, 27 f.

Brahe, Sophie Pedersdatter, 148.

Brahe, Tyge Ottesen 159.

Brockenhuus, Frants, 44, 93, 110, 156, 212 f., 286, 290.

Brockenhuus, Lave, 176, 180 f., 184, 189, 220, 252, 255.

Brockenhuus, Lave, Sekretær, 145, 176.

Brok, Yde, 140.

Brudager 81.

Bryske, Antonius, 12, 45 f.

Bryske, Carl, xxx.

Bryske, Sidsel, xxx, 9, 12.

Busk, Jørgen, Skibshøvedsmand, 162. 196, 223, 230.

Bydelsbak, Engelbrecht, xxix.

Bvdelsbak, Mette, xxix, xxxii, 65.

Byens Løve, Skib, 129, 147, 160, 230, 237, 246, 252.

Bygholm 13.

Bøgested 35.

Bølle, Birgitte, xxxi, 16.

Bølle, Dorthe, 16.

Bølle (Bøller), Erik, xxxi, 8, 61.

Børgesson, Jens, 118.

Carl IX, Konge af Sverige, 56 f.

Carlshamn 187.

Catharina Jagellonica, Dronning af Sverige, 102.

Catharina, Grevinde af Ostfrisland, 53.

Catharina, Hertuginde af Sachsen-Lauenburg, 6, 43 ff. Caspar, i Herluf Trolles Tjeneste, 15.

Christian III 5 f., 31, 36 ff., 41 f., 44 ff., 48, 50 ff., 75.

Christian IV 92.

Christianssand 48.

Christine, Prindsesse af Danmark, Hertuginde af Lothringen, 58.

Christoffer, Skib, 68.

Christoffer Andersson, se Gyllengrip.

Cimbrishamn 189.

Classon, Hans, se Bjelkenstjerna.

Clausholm 65.

Collart, Claude, 153.

Cornelius, Skibsbygger, 191.

Cølln 56.

Daa, Claus, 81.

Daa, Jesper, xxxiii.

Daa, Oluf, 270 f.

Daa, Peder, 246.

Daa, Torben, 246, 271.

Dacke, Niels, 37, 40.

Dalarø 147.

Dallund xxx.

Danmark xxix, 31, 36, 55, 73, 98f., s. 335 105, 112, 126, 164, 169 f., 175, 181, 268 f., 274, 276 f., 288, 299, 311.

Danske Christoffer, Skib, 125, 129, 273.

Danske Jomfru, Skib, 125.

Danzig 53, 68, 128, 226, 259, 286.

David, Skib, 129, 237, 246.

Dohna, Christoffer von, 102.

Dohna, Frederik von, 102.

Dohna, Heinrich von, 102.

Dorothea, Dronning, xxxiii, 5, 8, 12 f., 49 f., 75, 97, 103 f., 319.

Dragen, Skib, 167, 256.

Dragsholm 18.

Dragør xxiii, 22, 127.

Dronningborg Slot 6.

Drøsselbjerg 81.

Dyre, Christen Nielsen, 75.

Dyre, Kirstine Christensdatter, 81.

Dyre, Magdalene Christensdatter, 75.

Dyre, Peder Christensen, 74—82.

Dyrkjøb, Skib, 221, 230.

Dyveke 14.

Ebelholt 86.

Ebeltoft 307.

Edzard, Greve af Ostfrisland, 53.

Ekernførde 215.

Elefanten, dansk Skib, 125, 129.

Elefanten, svensk Skib, 263.

Elfsborg 53, 105, 107, 109, 112, 114, 131, 170, 228, 290, 314, 318, 320.

Elfsborg Pinke, Skib, 124.

Elfsnabben 138, 140, 146.

Elisabeth, Dronning af England, 64.

Elline Salmands 28.

Engelholm 105.

Engelske Ketse, Skib, 124, 129, 162, 164, 270.

England 64.

Enhornet, Skib, 89, 256, 261, 271.

Enkhuyzer Pinke, Skib, 125.

Erik den Hellige, Konge af Sverige, 170, 172.

Erik XIV, Konge af Sverige, 17, 56, 64, 73 f., 98, 102, 112, 114, 116 ff., 122f., 164, 166, 169 ff., 173, 186, 217 f., 227 f., 234 f., 239, 241, 253, 256, 263, 276, 299.

Erik Knutsson 118.

Eskebjerg 290.

Eskild, i Herluf Trolles Tjeneste, 9, 16.

Eskildsen, Peder, i Herluf Trolles Tjeneste, 18.

Esrom 73 f., 86, 92.

Evert Organist 48.

Falk, Jep, 28.

Falk v. Aalborg, Skib, 129, 256?, 261?, 271?

Falk v. Bergen, Skib, 125.

Falken, svensk Skib, 182, 233.

Falster 37, 41.

Falsterbo 90, 132.

Falsterbo Rev 130, 312.

Fastenove, Matthias, Tømmermand, 92.

Fastenove, Johannes, Klokkestøber, 92.

Fastenove, Frants, Borger i Nyborg, 92.

Faurholm 85.

Femern 21, 167, 315.

Ferdinand I, tydsk Kejser, 164, 281.

Fikkesen, Christoffer, 81.

Fikkesen, Niels, 78.

Fine, Arnold de, Organist, 48.

Finland 52, 56.

Flakkebjerg, Vester, Herred, 34.

Fleming, Clas, 147.

Flensborg 282, 284 f.

Flyvende Gejst, Skib, 125, 129, 164, 271, 321.

Flækkerøen 48.

Fobisiet xxx.

Forkjerle 297.

Fortuna, Skib, 63, 129, 132, 136, 146, 237, 249 f., 269, 278, 280 ff.

Foss, Kirstine Lavesdatter, 20.

Francke, Sylvester, Skibshøvedsmand, 167, 207, 215, 218, 224, 229, 256.

Frankrig 53, 164.

Frants Iversen 207, 224, 229.

s. 336 Frants Lauritsen, Borgmester i Helsingør, 18, 78 ff., 89.

Frederik I 31, 41.

Frederiksborg 83—88, 264.

Friis, Albrecht. 33.

Friis (3 Egern), Anne, xiv.

Friis (3 Egern), Johan, 31, 45, 47, 57, 73, 76, 110, 285 f., 290.

Fronen, Skib, 124.

Frøel 308.

Fugl, Jens, Abbed, 42.

Fultofte 49.

Fust, Morten, Skipper, 300.

Fyen 290.

Færøerne 68.

Førslev 80.

Galskyt, Otte Thomesen, 164, 233, 271.

Galt, Anders Ebbesen, xxx.

Galt, Ebbe Andersen, xxx.

Galt, Mette Andersdatter, xxx.

Gammelgaard paa Als xxix.

Gejsten, Skib, se Flyvende Gejst.

Gellen 317.

Gert Rytter, Kjøbmand i Lybæk, 109.

Gisselfeld 50.

Gjeddesdal 305.

Gjedsør, Gjedser, 42 f.

Gjertrud 18.

Gjøe, Albrecht, xxix f.

Gjøe, Anders, 29.

Gjøe, Anne, xxxi.

Gjøe, Axel, xxix.

Gjøe, Christoffer, xxxi f., xxxviii, 16 f., 35, 65 f.

Gjøe, Dorthe, xxx.

Gjøe, Elline, xxix, xxxi, xxxiii, 13, 26, 60, 66.

Gjøe, Erik, xxxi.

Gjøe, Eskild Henriksen, 5, 244.

Gjøe, Eskild Mogensen, til Krænkerup, xxix f., 27.

Gjøe, Eskild Mogensen, til Gunderslevholm, xxix f., 8—13, 65, 302.

Gjøe, Falk Falksen, xxxii.

Gjøe, Falk Mogensen, xxxi, 301.

Gjøe, Helvig Mogensdatter, xxxi f., 13, 66.

Gjøe, Ide Falksdatter, 4, 28.

Gjøe, Ide Mogensdatter, xxxi f., 66.

Gjøe, Margrethe Albrechtsdatter, xxx.

Gjøe, Margrethe Falksdatter, xxxii, 41.

Gjøe, Margrethe Mogensdatter, xxxi.

Gjøe, Mette Albrechtsdatter, xxx.

Gjøe, Mette Falksdatter, xxxii.

Gjøe, Mette, Mogens Gjøes ældre Datter, xxix f.

Gjøe, Mette, Mogens Gjøes yngre Datter, xxxi f.

Gjøe, Mogens Andersen, 13.

Gjøe, Mogens Christoffersen, xxxi.

Gjøe, Mogens Eskildsen, Rigshofmester, xxix, xxxi ff., 27—30, 34f., 65.

Gjøe, Mogens Falksen, xxxii.

Gjøe, Otte, xxx.

Gjøe, Pernille Albrechtsdatter, xxx.

Gjøe, Pernille Mogensdatter, xxix f., 7.

Gjøe, Pollite, xxxi.

Gjøe, Sophie, xxix f., xxxiii, 69 ff.

Gjøgen, Skib, 124, 129, 180, 261.

Gjørslev 304.

Gladsaxe 35.

Godske, Elline Mogensdatter, 273.

Godske, Mogens, 60.

Gottorp 167.

Greifswalde 20, 153, 245.

Grenaa 307.

Grib, Oluf, 4.

Gribenn, Joachim, Kjøbmand i Berlin, 225 f.

Grif af Kongsberg, Skib, 124, 129.

Gripsholm 57.

Grubbe, Jørgen, 75.

Græsegaard 4, 9, 59.

Grøn, Jørgen, Skibshøvedsmand, 89, 176, 178, 307.

Gulland 105, 127, 131, 134, 136 f., 139 ff, 143, 145, 148, 162, 181, 183, 185, 191, 197, 221, 237 f., 241, 248, 251 f., 272 f, 308 f.

Gullandske Sandøer 130.

Gummersmark 302.

Gunderslevholm 65 f., 302.

s. 337 Gundetved 40.

Gustav I, Konge af Sverige, 37, 52—57.

Guttervitz, Andreas, Bogtrykker, xxviii.

Gyldenstjerne, Dorthe, 151.

Gyldenstjerne, Else, 151.

Gyldenstjerne, Ermegaard, 152.

Gyldenstjerne, Frants, 49, 188, 244, 282, 321.

Gyldenstjerne, Gjørrild, 94.

Gyldenstjerne, Henrik Mogensen, 49, 314.

Gyldenstjerne, Henrik Knudsen, til Aagaard, 13, 21, 316, 318.

Gyldenstjerne, Henrik Knudsen, til Iversnæs, 31.

Gyldenstjerne, Hilleborg, 152, 159.

Gyldenstjerne, Karen Mogensdatter, 151.

Gyldenstjerne, Karen Ottesdatter, xxxii.

Gyldenstjerne, Otte Henriksen, xxxii, 13, 66.

Gyldenstjerne, Sibylle, 4 f., 10, 12, 45, 151, 244.

Gyldenstjerne, Sophie Mogensdatter, 152, 244.

Gyldensø, Arild Olsen, 271.

Gyllengrip, Christoffer Andersson, 147, 194, 234, 253.

Gyllenstjerna, Nils, 256, 259.

Güntelberg, Gyntersberg, Axel, 20, 72.

Güntelberg, Gyntersberg, Henning, 72.

Gynther, Greve af Schwarzburg, 109 f., 178, 184, 285, 287, 290.

Gøtaelven 64.

Haderslev 33.

Haderslev Hus 33.

Hald 9.

Halland 106, 112, 114, 303.

Hallandsaas 113, 116.

Halmstad 105, 112, 114, 116—19, 122 f., 228.

Halsted Kloster 42 f.

Hamborg 20.

Hammershus 193.

Hammerø 109, 111.

Hannibal, Skib, 105.

Hans den ældre, Hertug, 32 f., 87 f.

Hans Classon, se Bjelkenstjerna.

Hans Knudsen 42.

Hans Mikkelsen, Rektor paa Herlufsholm, xxxvii f.

Hans, Svarte, Profos, 111.

Hansborg 33, 87.

Hansen, Truels, 297.

Hanø 165, 192, 197, 199.

Hardenberg, Anne Corfitsdatter, xxxvii.

Hardenberg, Ejler, 8, 76, 81, 91, 285.

Hardenberg, Helvig, 5.

Hardenberg, Knud, 194, 238 ff., 298.

Hardingmand, Christoffer Mogensen, XXV, 77 f., 273, 287 f.

Harrien 97 f., 101.

Havfruen, Skib, 190.

Helgeland 20.

Hellerød 297.

Helsingborg 105, 171, 287 f., 313.

Helsingør XXXV, 18, 89, 110, 128, 167, 313. — Skole xviii. — Toldbod 89, 92.

Hemmingsen, Niels, Professor, xiii—xxxviii.

Henrik 14.

Herlufsholm xiv, xviii, xxiv, xxxii f., 16, 19, 21, 292, 296, 315.

Herman, Arkelimester, 161.

Herrisvad Kloster 287 f.

Hertug Adolfs Pinke, Skib, 125, 129.

Hess, Marcus, Borgmester i Kjøbenhavn, xxxvi.

Hiddensee 21, 203—6, 210, 212, 316 f.

Hillarstrup? 297.

Hillerødsholm 16, 33, 59, 83.

Hincke, Joachim, Dr., 176.

Hinden, Skib, 89.

Hjelmsø 75, 78, 82.

Hjelmsømagle 75.

Hjorten, Skib, 68.

Hjørlunde Herred 59.

s. 338 Hjørring 35.

Holaveden 166.

Holbo Herred 18, 59 f.

Holck, Anne, xxxvii.

Holck, Henrik, 59.

Holle, Jørgen von, 199 f., 184, 289, 291.

Holst, Herman eller Henrik, 40.

Holsten 54, 123, 264, 278.

Horn, Clas Christersson, 19, 98, 100, 102.

Hove, Peder, 16.

Hova, Johan, Greve af, 52—57.

Huberinus, Theolog, 25 f.

Huitfeldt, Christoffer, 31.

Huitfeldt, Claus, 37.

Huitfeldt, Peder, 19, 142, 187, 189, 192, 197, 224, 233 f., 261, 267 f., 279, 311 f.

Huitfeldt, Poul, 14, 112.

Hvedstrup 35.

Hvide Rose 68.

Høg, Anders, 3 f.

Høg, Jacob, xxxii.

Høg, Just, xxxii.

Høg, Karen, 243.

Høg, Margrethe, xxxii.

Høgen, Skib, 129.

Høgholt 303.

Hørbv 44.

Ide Skibrede 273.

Ingilsson, Anders, 118.

Island 68, 92.

Isolte Len 114.

Italien 53.

Ivarsson, Ivar, 118.

Iversen, Frants, 207, 224, 229.

Iversnæs xxxii, 31.

Jacob, i Herluf Trolles Tjeneste, 9f.

Jacob Skriver 16.

Jasmund 19.

Jens, i Herluf Trolles Tjeneste, 4.

Jens Børgesson 118.

Jens Skavbo, Skipper, 68.

Jens Thomesen 81.

Jens Unger 84.

Jensen, Peder, Borgmester i Kjøbenhavn, xxxvi.

Jernskjæg, Tale, 27.

Johan III, Konge af Sverige, 56, 102.

Jomfruen, Ø, 175, 255, 258.

Jomfru-Pinke, Skib, 129, 260, 271.

Jonas, Skib, 125, 129.

Jonsson, Mogens, 117.

Jonstrup 35.

Jordan 31.

Jude, Knud, 106 ff.

Jude, Niels, 262.

Juel, Iver, 164, 233.

Juel, Vincens, 13, 66.

Jungshoved 7.

Jyderup 96.

Jylland 3 f., 13, 16, 165, 274.

Jægeren, Skib, 125, 129, 141, 280.

Jægermesteren, Skib, 21, 125, 312f., 315 ff.

Jønkøping 112, 122.

Jøran Persson, svensk Kansler, 253.

Jørgen Nielsen 40.

Kaas, Jens (Sparre), 290.

Kaas, Mogens (Mur), 4.

Kagge, Erik, 53, 57.

Kalips, Oluf, 273.

Kalmar 6, 20, 56, 138, 156, 178, 223, 241, 263, 279, 298.

Kalmar Sund 153, 237, 250, 255, 258, 263.

Kalsø 27, 29 f.

Kalundborg 17, 105, 110, 122.

Kalø 49, 306 f.

Kampferbeck, Johan, lybsk Viceadmiral, 262.

Kapelgaard 284.

Karlsø 137, 139, 141 f., 145, 147, 153, 157, 168, 199, 248.

Karsemose, Oluf Lauritsen, Abbed, 296.

Kaus, Baltser, Boghandler, xxviii.

Ketting, Sveder, 184, 193, 284.

Kettler, Gotthard, 97, 99, 102.

Kiel 57.

s. 339 Kind Gottes, Skib, 125, 129.

Kirstine Lavesdatter Foss (Ræf) 20.

Kittel, Valentin, 102.

Kjelstrup 29.

Kjøbenhavn xiv, xxiii, 5 f., 14, 16 f., 20, 22, 31 f., 38, 48, 50, 54, 58 f., 65, 70, 85, 92, 107, no, 112, 122, 127, 130, 132f., 143, 150, 157, 160 f., 184, 186 f., 194 f., 199 f., 207 f., 214f., 249, 253, 256, 262, 283 ff., 302, 305 f., 312.

Kjøbenhavn: Helliggesthus 30, 79. — Holmen 263. — Gaasegade 17. — St. Jørgens Hospital 80. — Slottet 5 f., 49, 75, 82, 85, 91, 93, 121, 273, 286, 301. — Slottets Ladegaard paa Amager 94. — Svovlhus 92. — Universitet xviii. — Vandkunsten 17.

Kjøbenhavn, Gaarde i: Peder Christensen Dyres Gaard 78, 81. — Herluf Trolles Gaard xxiii, xxxvi, 14.

Kjøbenhavns Len 67, 83, 93, 105.

Kjøge 95.

Kjøge Bugt 312.

Kjøge Høg, Skib, 124.

Klodde, Kar, 297.

Klvne, Frants, Skipper, 300.

Knebel, Frederik, lybsk Admiral, 126 f., 129, 131, 133, 155, 193, 195, 198 — 201, 211 ff., 217 f., 221, 234, 237, 250.

Knoppert, Albret, Professor, 77, 99 f.

Knud Pedersen, Skriver paa Kjøbenhavns Slot, 77 f., 90, 143, 188.

Knudsen, Hans, 42.

Knutsson, Erik, 118.

Knutsson, Knut, se Lilje.

Knutsson, Lasse, 20.

Knærød 114.

Kolberg 310.

Kolck, Gammel og Ny, 101.

Kolding 10 ff., 44, 51.

Koldinghus 8, 44.

Kongsbakke 109.

Korsør 57.

Krabaten, Skib, 125, 131, 173, 176, 179, 213, 260, 266, 282.

Krabbe Persson 117, 321.

Krabbe, Elsebe, 96.

Krabbe, Erik, 35, 52.

Krabbe, Mogens, 35, 60.

Krabbe, Morten, 34f., 49 ff., 61, 95 f.

Krabbe, Tyge, 34.

Krafse, Ejler, 40.

Kragdrup 35.

Krogen 18, 25, 49, 58 f., 75, 78 f., 86 f., 89, 221.

Krogens Len 18, 321.

Krognos, Mette, xxxi, 13, 288.

Krognos, Mogens Mouritsen, xxxi.

Krognos, Mourits Olsen, xxxi, xxxiii, 13, 26, 60.

Krognos, Oluf Mouritsen, xxxi, xxxiii, 13.

Kronoberg 56.

Krumpen, Otte, 9, 77, 176, 233, 269, 285, 287, 289 f.

Kruse, Enevold, 176, 178, 189.

Kruse, Lorents, Skipper, 70.

Kruse, Rasmus, Skipper, 68.

Krænkerup xxix f.

Kuld, Oluf, Proviantskriver, 143, 145.

Kurland 97 ff., 103 f.

Køckeritz, Henrik, Skibsfører, 189, 241.

Kønigsberg 128, 259.

Laaland 37, 40 f.

Laale, Peder, 265 f.

Laga-Aaen, 112 f., 116.

Laholm 105, 112 f., 115 ff., 121—24.

Laholms Len 114.

Lammet, Skib, 150.

Landskrone 44.

Larsson, Olof, 164.

Lasse Knutsson 20.

Laurits, Hr., 80.

Laurits Stenhugger 65.

Lauritsen, Borgmester i Helsingør, 18, 78 ff., 89.

Lavesdatter, Kirstine Foss (Ræf), 20.

Laxmand, Poul, 60.

s. 340 Leal 97.

Leiel, Frederik, Tolder i Helsingør, 60.

Leipzig 49.

Lellinge 156.

Lifland 49, 97 ff., 104, 222, 241, 271, 274 f.

Lilje, Knut Knutsson, 20.

Lille Ring 65.

Lillien, Skib, 124, 191.

Lillø xxx, xxxiii, 35.

Lindenov, Dorthe Hansdatter, xxix.

Lindenov, Hans Johansen, xxx.

Lisbeth Bertelsdatter, Marcus Hess’, xxxvi.

Lister 295.

Litle, Inger Jørgensdatter, 273.

Loitz, Hans, Kjøbmand i Stettin, 69 ff., 92.

Loitz, Stephan. Kjøbmand i Stettin, 69, 92, 192, 252.

London 64.

Lothringen 256.

Lund 7,44, 49. — St. Peders Kloster 81.

Lvbske Christoffer, Skib, 125, 129, 191, 213, 280 f.

Lvbæk 17, 52, 109, 126, 129, 151, 153, 155, 164, 180, 186, 194 f., 198 f., 214.

Lvekow, Hans, Tømmermand, 83, 92,

Lykaa 239 f., 298.

Lykke, Anne, 9.

Lykke, Erik, 141, 280.

Lykke, Niels, 151.

Lykke, Sophie, 5.

Lynge Herred 59.

Lødøse 64.

Løgstør 300.

Løjtegaard 94.

Løven, Skib, se Byens Løve.

Ma aneskjold, Knud, 106 ff.

Mads Pedersen 81.

Madsen, Anders, Skriver, 33.

Madsen, Peder, 81.

Magnus, Prinds af Danmark, 49, 54, 97 f., 100, 103 f., 271.

Magnus, Prinds af Sverige, 56 f., 118.

Makalös, Skib, 146, 174, 206, 228.

Malmø 73, 302, 304.

Malmøhus 13.

Malmøs Falk, Skib, 124.

Marburg 17.

Marekjær 116.

Maribo 42.

Maribo Kloster 43.

Markerød 123.

Mars, Skib, 146 f., 149, 151 f.

Mats Persson, Borgmester i Stockholm, 147, 194, 234.

Maximilian II, tydsk Kejser, 281.

Mechelburg, Claus, Landsknægt, 47.

Medelstad Herred 240.

Meinert, Just, Skipper, 250, 257, 268.

Meklenburg 267.

Mercurius, Skib, 125, 129, 142, 181, 184, 187, 189, 192, 197, 233, 249 f., 261, 268.

Mette 10.

Meydeborg, Jacob von, Skibshøvedsmand, 89, 180.

Meyer, Joachim, 20.

Mikkel Pedersen 65.

Mikkel Skaaning, Skriver, xxxv.

Mikkelsen, Hans, Rektor paa Herlufsholm, xxxvii f.

Morian, Skib, 129, 176, 189, 237, 246.

Morten, i Herluf Trolles Tjeneste, 4, 14.

Mortensdatter, Benedicte, M. Hans Gaas’, 7.

Mortensen, Niels, 73.

Mortensen, Oluf, 17.

Mullerup 81.

Munk, Christiern, 48 f., 151, 166, 288.

Munk, Iver, Biskop, 208.

Munk, Ludvig, 176, 180 f., 183 f., 189, 233, 290.

Munk, Peder, 147, 152, 154, 157, 173,

Munken, Skib, 254.

Musse Herred 37.

Münchhausen, Helmer von, 109.

Münchhausen, Johan von, 97.

Münster 53.

Møen 141.

s. 341 Narva 98, 101, 132, 167, 184—87, 200 f., 205—08, 214 f., 220, 225 f., 231, 259.

Nattergalen, Skib, 107, 125, 256, 262 f., 279.

Nederlandene 109, 164.

Nerike 57.

Neuburg 99.

Nibe 300.

Niels Hemmingsen, Professor, xiii—xxxviii.

Niels Mortensen 73.

Niels Nielsen 73.

Niels Pedersen, Borgmester i Kjøbenhavn, 91.

Niels Skriver 91.

Nielsen, Jørgen, 40.

Nielstrup xxx.

Nielstrup Kirke 42.

Norge 33, 58, 124, 131, 156 f., 166 f., 175, 180 f., 184, 214, 220, 222, 228, 242, 271, 273, 276, 288, 293, 313.

Normand, Skib, 124, 129, 260 f., 271.

Nyborg 36, 39, 44, 92, 285 f., 288, 291. — Slot 75. — Len 290.

Nydyb 125, 203, 205, 212, 317.

Nykjøbing paa Falster 42.

Næsbyholm i Sjælland xxxii.

Næstved xxxv.

Næstved Skole xviii.

Nørre Hyllinge 302, 304.

Odense 47, 65.

Oldenbuckom, Caspar von, 98, 102.

Oldenburg, Thomes (Antonius) von, 218.

Oliver, Robert, Styrmand, 63.

Olof Larsson 164.

Oluf Arildsen 18.

Oluf Mortensen 17.

Oluf Pedersen, Tolder i Ribe, 47.

Oluf Trundsen, Skibshøvedsmand, 257, 259, 271, 274.

Opslos Pinke, Skib, 124.

Orebygaard xxxi.

Orup 96.

Oslo 143.

Osnabrück 52 f.

Oxe, Albrecht, xxx.

Oxe, Anne, xxx.

Oxe, Elline, xxxi.

Oxe, Eskild xxx, 36—40, 44 ff., 65.

Oxe, Inger, xxx, 36.

Oxe, Johan Johansen den ældre, xxx, 27 ff., 31.

Oxe, Johan Johansen den yngre, xxxi.

Oxe, Johanne, xxxi.

Oxe, Mette, xxx, 61.

Oxe, Oluf, 27.

Oxe, Peder, xxx, 27—30, 36—46, 50. 58, 65. 75.

Oxe, Pernille, xxxi, 151.

Oxe, Sidsel, xxxi.

Oxe, Torben, xxx.

Oxhufvud, Anders Olofsson, 117 f.

Paarup 302 ff.

Packmohr, Mikkel, Høvedsmand, 279.

Paderborn 53.

Padis 97 f., 102.

Palladius, Peder, Biskop, 15, 25.

Palæstina 31.

Pappegøjen, Skib, 125, 129.

Parsberg, Anne, 116.

Parsberg, Verner, 162 f., 165, 239 f.

Paslich, Caspar, 281.

Pecardt 54.

Peder Eskildsen 18.

Peder Jensen, Borgmester i Kjøbenhavn, xxxvi.

Peder Madsen 81.

Peder Poulsen, Lektor i Roskilde, 15.

Peder Skriver 302.

Pedersen, Knud, Skriver paa Kjøbenhavns Slot, 77 f., 90, 143, 188.

Pedersen, Mads, 81.

Pedersen, Mikkel, 65.

Pedersen, Niels, Borgmester i Kjøbenhavn, 91.

Pedersen, Oluf, Tolder i Ribe, 47.

Pernau 97, 102.

Persson, Jøran, svensk Kansler, 253.

Persson, Mats, Borgmester i Stockholm, 147, 194, 234.

s. 342 Philip, Hertug af Wolgast, 147.

Pois, Peder, 147, 194.

Polen 98 f., 101 f., 164.

Pommern 20, 256.

Poulsen, Peder, Lektor i Roskilde, 15.

Preetz 4.

Raade Skibrede 273.

Rade, Henrik van, 81.

Randers 5.

Rantzau, Claus, 132.

Rantzau, Daniel, 105, 107, 109, 289, 314.

Rantzau, Henrik, 109, 176.

Rantzau, Jørgen, 73.

Rantzau, Morits, 167, 207, 215, 218, 221, 224, 229.

Ratlow, Otto, 42.

Ravensberg, Anne Jacobsdatter, 77.

Ravnsborg Len 37, 40 f.

Restrup, Store, 13.

Reval 97 f., 101, 103, 184—87, 201, 231.

Rhoda, Paulus a, Biskop, 70.

Ribe 8, 68.

Riga 215, 223, 225, 231 f., 257, 259.

Ring Kloster xxxii, 3 f., 8, 17.

Ringsted 40, 45 f.

Rocus, Læge?, 16, 66.

Ronnebv 165, 181, 183, 186, 298.

Rosbro 109, 111.

Rosenkrantz, Anne Nielsdatter, 34.

Rosenkrantz, Anne Ottesdatter, xxx.

Rosenkrantz, Axel Clausen, 75, 77 f.

Rosenkrantz, Birgitte Olufsdatter, xiv, 105.

Rosenkrantz, Birgitte Ottesdatter, xxxii.

Rosenkrantz, Christoffer, 96.

Rosenkrantz, Claus Axelsen, 75,77, 81,

Rosenkrantz, Erik Ottesen, 4 f., 7, 54, 61.

Rosenkrantz, Holger Ottesen, 13, 286, 288—91, 294, 296, 298, 314, 320.

Rosenkrantz, Jørgen Ottesen, 176, 281, 291, 306 f.

Rosenkrantz, Margrethe, xxxii.

Rosenkrantz, Mette Eriksdatter, xxix.

Rosenkrantz, Mette Nielsdatter, 302.

Rosenkrantz, Mette Olufsdatter, 303.

Rosenkrantz, Mogens Ottesen, xxxii.

Rosenkrantz, Otte Holgersen, xxx.

Rosenkrantz, Otte Ottesen xxxii, 66.

Rosenkrantz, Otte Ottesen den yngre, xxxii.

Rosenkrantz, Peder, 256.

Rosenkrantz, Sophie, xxxii.

Rosensparre, Sten, 18, 40, 110, 122, 286, 289 ff., 294, 296, 298, 303.

Rosenvinge, Jens Mogensen, 89.

Roskilde xxxv, 12, 14 ff., 17, 35, 40, 50 f., 55, 66, 304. — Domkapitel 59. — Gaard 3, 51, 105. — Helligtrekongers Kapel 59. — St. Agnetes Kloster 12. — Skole xviii.

Roskilde Kro 14.

Rostock 128, 164, 166, 175 f., 178, 181 f., 189, 192, 197, 210—13, 223 f., 226, 233, 269.

Rotfeld, Kirstine Nielsdatter, 141.

Rubjerggaard xxx.

Rud, Erik, 173, 178 f., 191 ff., 213, 223, 230, 237, 256.

Rud, Jørgen Knudsen, 16.

Rud, Knud Jørgensen, 152.

Rud, Otte, 60, 147, 151, 160, 173, 185, 279.

Rudel, Hans, Syndikus i Lybæk, 17 f.

Rungsted 73.

Rusland 101, 186, 213.

Ruthe, Henrik, 101 f.

Rygen 19, 21, 203, 311.

Rygge Skibrede 273.

Rytter, Gert, Kjøbmand i Lybæk, 109.

Ræf (eller Foss), Kirstine Lavesdatter, 20.

Rød, Hans Offesen, 293.

Rødby 42.

Rødel, Johan, Syndikus i Lybæk, 17 f.

Rønnested 279.

Rønnov, Anne Marcusdatter, 60.

Rønnov, Ejler, 8, 60.

Rønnov, Karen, 311.

Salemand 31.

Saltø 105.

s. 343 Sandbygaard 81.

Sankt Jørgen, Skib, 125, 129, 176, 189, 261.

Sara, Julius von, 281 f.

Sara, Poul von, 109, 173, 179, 213, 256, 261, 266, 281 f.

Saritslev 27 ff.

Schnatboem, Hans, 100 f.

Schroder, Hindrich, Borger i Rostock, 223.

Schwarzburg, Gynther af, Greve, 109 f., 178, 184, 285, 287, 290.

Sege Aa og Mølle 73.

Sehested, Anne, 4.

Sehested, Dorthe, 4, 8.

Sehested, Henneke, 4, 28, 30.

Sehested, Mette, 4.

Serlin, Laurits Iversen, 60.

Sigbrit 14.

Sigismund II August, Konge af Polen, 102.

Sjælland 8 f., 35, 51, 95, 112, 156, 165, 186, 214, 221, 285, 287 f., 292, 302, 307.

Skaane 8, 16, 27, 31, 43, 49, 81, 105, 256, 286 f., 289, 294.

Skaaning, Mikkel, Skriver, xxxv.

Skaaning, Thor, i Herluf Trolles Tjeneste, 17.

Skagen 305 f.

Skanderborg 8, 11.

Skavbo, Jens, Skipper, 68.

Skave, Herluf, 124, 141, 291—94, 313.

Skave, Kirsten, 292.

Skave, Mourits, 292.

Skedal 5 f.

Skeel, Claus, 162, 164, 270, 274.

Skeel, Karen 148.

Skinkel, Poul, 61.

Skjørpinghede 302, 304.

Skovgaard, Hans, 115 ff, 264—67, 282 ff, 294 ff, 300.

Skovgaard, Johan, 266 f.

Skovkloster 16, 59.

Skram, Peder, Admiral, 8, 96, 127, 164, 207.

Skurup 27, 29.

Slesvig 264, 278, 285.

Smaaland 37.

Smaalandene 8, 42.

Snapperup 27—31.

Sneslev 80.

Snodstrup 302.

Snoldelev 304.

Soen, Skib, 191, 241.

Solen, Skib, 125, 129, 213.

Sommen Sø 166.

Sonnenburg 97—100, 104.

Sophie, Frederik I’s Dronning, 41.

Sophie, Frederik II’s Dronning, 105.

Sorte Pinke, Skib, 125.

Sorø 288, 295 f. — Kloster 75.

Sparre, Anne, 31 f., 45, 50, 76 f., 106, 108, 111, 122, 132, 136, 140, 144, 151, 159, 161, 175, 181, 188 ff., 196 f., 201, 206, 210, 222, 230, 243 f.

Sparre, Jep Tordsen, 29.

Sparre, Mourits Ibsen, 243.

Stake, Olof Eriksson, 117 f.

Stenbock, Gustaf Olofsson, 117 f.

Stenvigsholm 20, 153, 292.

Stettin 20, 69 f. — St. Otten Kirke 71.

Stigsen, se Krognos.

Stjernholm 29.

Stockholm 31, 53 f., 62, 101, 117, 130, 138, 147.

Store Bælt 25, 44, 89.

Storm, Rasmus eller Asmus, 271.

Stralsund 19, 128, 153, 203, 205, 211, 245, 268 f., 271, 274, 311, 317.

Strassborger, Skibshøvedsmand, 211, 217.

Strø Herred 59.

Sture, Claus, xxix.

Sture, Margrethe, xxix, xxxi, xxxiii, 65.

Sture, Sten, 171.

Sture, Svante, 57.

Støckelman, Hans, Bogtrykker, xxviii.

Sundiske Engel, Skib, 193.

Svale, Mogens, 48 f.

Svanen, Skib, 164.

Svanholm i Sjælland xxx.

Svarte Hans, Profos, 111.

s. 344 Svarteraa 301.

Svenske Bark, Skib, 125.

Svenske Jomfru, Skib, 124 f., 131, 173, 179, 191 ff., 196, 213, 237.

Svenstrup 29.

Sverige 19, 31, 37, 40, 47 f., 52 f., 55—58, 63, 74, 98, 101, 106f., 143, 152, 156, 164, 166 f., 170—73, 185 f., 200 f., 208, 217, 235, 248, 253, 256, 259, 266, 269, 271, 274, 286, 298 f., 304, 311.

Sødermanland 57.

Søllerup 96.

Sølvitsborg 162, 239. — Len 295.

Sømmershavn 189.

Sønderbo, Sønderum?, 114.

Sønderlev 302, 304.

Sørberg 117.

Sørup 43.

Tamholt 302, 304.

Tangegaard 75.

Theus, Mester, 32 f.

Thisted 300 f.

Thomesen, Jens, 81.

Thor Skaaning, i Herluf Trolles Tjeneste, 17.

Thorup xxxi.

Thott, Clas Akesson, 164.

Throndhjem 292 ff.

Tinhus, Hilleborg, 81.

Tiurnes 68.

Tiveden 166.

Tjæreby 34.

Togerup 75.

Torbenfeld xxix.

Torget 20.

Torkhof 100.

Torsø 27—30.

Trawemünde 314.

Irolle, Arved, 147, 185 f., 194, 234, 253, 266.

Trolle, Børge, xiv, xxiii, xxx, 7 ff., 20, 35, 77, 106, 110, 121 f., 154, 157, 178, 189, 248, 256, 273, 285 f., 288, 291, 294, 296, 298, 311 f.

Trolle, Else, 267.

Trolle, Jacob, xv, xxx, xxxiii.

Trolle, Margrethe Arvedsdatter, 310.

Trolle, Niels, xiv, 60.

Trolle, Øllegaard, 31.

Truels Hansen 297.

Trundsen, Oluf, Skibshøvedsmand, 257, 259, 271, 274.

Try Herred 50, 59 f.

Tvdskland xviii, 19, 110, 152, 212, 219, 228.

Tystofte 34 f.

Tølløse 75.

Tørne, Mats, 292.

Ugerup, Arild, 246.

Uglen, Skib, 124.

Ulfeldt, Corfits 44, 52, 77.

Ulfstand, Gert Jensen, 59 f., 94.

Ulfstand, Gregers Truidsen, 301—04.

Ulfstand, Ide Truidsdatter, xxxi, 301.

Ulfstand, Jens Truidsen, 105, 140, 301.

Ulfstand, Lisbeth Jensdatter, 310.

Ulfstand, Niels Truidsen, 140 f., 158, 161, 301.

Ulfstand, Tale, 59 f.

Ulfstand, Truid Gregersen, xxxi, 140.

Ulricehamn 118.

Ulven, Skib, 89.

Unge Forten, Skib, 124.

Upsala 17, 31, 239.

Urne, Johan, 60.

Urne, Lave, 44.

Urup, se Ugerup.

Vadstena 166.

Valkendorf, Christoffer, 271.

Valkendorf, Karine, 29.

Vallø, Øster, 105.

Vang xxxii.

Varberg 54, 105, 107 ff.

Warnemünde 203—6.

Warnow, Flod, 175.

Vasa, Margrethe, 52 f., 56.

Vedasløf 118.

Vedby 16.

Vemmenhøgs Herred 27, 29.

Vendsyssel 34 f., 96, 302 f.

s. 345 Venern Sø 166.

Vermeland 57.

Vespenø 68.

Vesterherred i Blekinge 239 f.

Vestersøen 162, 290, 312.

Vettern Sø 166.

Wieck 97.

Wien 281.

Viffert, Albret Maltesen, 306.

Viffert, Mette, 34.

Villumsen, Frants, Tolder i Kjøbenhavn, 78.

Vind, Holger, 305.

Windtz, Jacob, Høvedsmand, 156, 293.

Wirland 97 f, 101.

Visborg paa Gulland 311.

Visby 143, 308.

Wismar 21, 75, 315.

Wittenstein 102.

Vodskov 302 ff.

Voldum 65.

Volstrup 34.

Vordingborg 141.

Vraa, Nørre, 35.

Wrangel, Thomas, 103.

Wulff, kaldet Ludinghausen, Henrik, 99.

Württemberg 31.

Værebro 59.

Ysted, Lars, 150 f., 295.

Øland 56, 134, 136, 138, 146, 155 ff., 159 f., 165 f., 168 ff, 172—75, 178, 181, 184, 186, 192, 197, 201, 216, 230, 236, 238, 241, 253, 255, 272 f., 276 f., 279 f.

Ølsemagle 95.

Øresund 58, 127 f., 167, 215, 221, 225, 257, 259, 286 f., 312, 315, 317.

Øsel 97.

Østergøtland 57.

Østerherred i Blekinge 240.

Østersøen 167, 187, 290, 312.

Øxenhede 34 f.

Øxnebjerg 52.

s. 346