Danmarks Breve

RETTELSER OG TILFØJELSER. Side 27 ...

s. 717 RETTELSER OG TILFØJELSER.

Side 27 L. 2 f. n. Engelholm, læs Engelsholm.

— 86 Anm. 1. Ordet Mordsti bruges i den her angivne Betydning af Sivert Grubbe (Danske Magazin 4. R. IV. 72).

— 161 L. 17. Efter Ordet iw er udfaldet et Punktum.