Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Sidsel Johansdatter Oxe (1565-02-02)

Nykøbing2. Februar 1565.
Sidsel Oxe til Birgitte Bølle.
Hun udtaler sin Glæde over, at det er bedre med Birgitte; hun ønsker, at Kristoffer, der nu skal drage til Skaane, maa vende sund og glad hjem; Inger følger ikke Jørgen op, da hun er syg.

Myn alder kereste Berete oc søster, vel have deg sa ganske høljgen oc gerne betacked for sa møget ere oc gat, dv meg altjd j sa mane made gjort oc bevjst haver, hvjlket gvd skal kene, jeg vel det ale mjne dage, sa lenge jeg lever, sa ganske godveljgen oc gerne forskjle oc fortjene j ale de made, j mjn renge mat er ad gøre det, dv kan ha tjenste elder gat af, sa gerne som jeg vare djn egen kødeljge søster, sa sant helpe meg gvd j al hvlhed, der som jeg vjste ad gøre det, dv kvne ha tjenste elder gat af, oc sa gerne som nage[n] den søster jeg haver. Myn a. k. s., som dv scrjver meg tjl, ad det er nv bere med deg, oc ad dv est nv vel tjl pas jgen, gvd vere laved, sa er det meg sa kert, som dv vast mjn ege[n] baren søster, oc gjore djn store sjgdom meg vnt af alt mjt hjarte, oc betacker deg nv ga(!) ganske gerne for djn store hvlhed oc djn gode scrjvelse, ad dv vjle have den vmage oc scrjve meg tjl, hor det var nv med deg, den almetjste gvd bevare deg nv lenge oc vel j sjn frjt svn oc vel tjl pas oc vne vos altjd gode tjen fra deg. Mjn alder kereste søster, som dv scrjver meg tjl, ad Krestofe har nv fat bvd, ad han skal nv strax røke op tjl Skane tjl sjn fane, den almetjste here oc gvd gj ham en gvd ljcksaljg rese, oc han vere hos ham oc bevare ham fra alt det, ham kan vere skadeljgt bade tjl sjel oc ljf, oc sene ham svn oc glad hem tjl deg jgen, som han vel gør med gvds help, oc beder deg nv sa ganske gerne, ad dv jcke vjlt søre elder greme deg for s. 59 hanom, tj den almetjste here oc gvd skal ha ham j sjn beskøtelse oc sene deg ham svn oc glad hem tjl deg jgen. M. a. k. s. gjver jeg deg oc ganske venljgen tjl kene, ad Jøren acter seg oc nv strax j dene vge op tjl Skone, gvd gj ham en ljcksaljg rese oc sene os ham svn oc glad tjlbage jgen oc alt det gode folk, der skal op, oc fjller mjn søster Inger 1 ham jcke op, tj hvn er sa svag oc har led vel j ate dage slet ved sengen af af(!) den same sjge, hvn hade pa Korsør, den almetjste gvd bevare hjne oc helpe hjne snart tjl sjn helbred jgen, tj dv kan jcke tro, sa ret svag hvn er, sa hvn jcke kan fordrage lv[c]ten, men nv tager det tjl ad beres med hjne, gvd vere laved. Mjn kader(!) kereste søster, vel jeg jcke lenger vmage deg med dene mjn scrjvelse oc vel jnted forbjde meg jmod deg, men den stvn jeg lever, da skal dv aldrjg ha tvjl pa meg, men altjd fjne meg, som jeg vare djn egen søster, oc vel jeg nv oc altjd have deg den almetjste here oc gvd befalens, han spare oc bevare deg nadeljge oc vel fra alt det deg kan vere skadeljgt. Oc vjl have deg sa ganske gerne bed, ad dv vjle ha den vmage oc sjge djne jomfroer mane gode neter pa mjne vene. Dattom Nykøvjng mandag efter kyner møse anne dom 2 .

S. O. 3 s. 60

Udskrift: Erliig och welbyrdiig fruffue fruu Birretthe Chriistopher Gøyes, mynn kiere søster, ganndske venligen tilschreffuit 1 .