Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1566-08-25)

Marstrand25. August 1566.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Hun skal straks drage til København, da han vil begive sig dertil, saa snart Vinden vil føje ham.

Kyerre Byrrytte, gudt werre altydt hoess theg. Gyffwenndes wennlygenn tyll kyennde, adt jeg achter nest s. 101 gudts hyelp, medt thet forste wyndenn wyll fo meg, adt werre y Kyoffwennhaunff, adttuu therfor strax wylle drage dyedt, thet forste thuu faar mynn schryffwelsse, dy jeg kann jcke schryffwe theg tyll, hwor lengge mynn lelyghedt kann begyffwe seg, adt jeg kann toffwe ther. Tydenn begyffwer seg jcke nu saa for meg, adt jeg kann schryffwe wyder. Her medt wyll jeg nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudt beffalenndes, hann wnnde oss snart adt fynndes hyelbredt och gladt. Schryeffwytt y Maarstrandenn sonndagenn nest effter sancty Bartolomey dag datum mdlxvj.

Crystoffer Gøye.

Udskrift: Mynn kyerre hustruu Byrrytte Bølle gantz wennlygenn tyll schryeffwytt 1 .