Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Sofie Glob (1572-02-24)

Rossølimd24. Februar 1572.
Sofie Glob til Birgitte Bølle.
Angaaende et Frieri (formodentlig Sønnens)

Myn ganske welwelygh helsen aletyd forskrewed med gwd. Kyere Berete, myn hwlde och gode nesyskkyndbarn, yegh betaker degh med ale welwelygh helsen for ale ded ere och gode, dw dw (!) megh aff langen tyd gyort och bewyst hawer, hwelked gwd kyende, dw skalt fynde meg welwelygh tel ad forskylde och fortyene med ale ded gode, uy myn renge makt kand were. M. h. nesyskyndbarn, kwnde yegh nw yky lade ad skrywe deg tel, for yegh wore yky ret tel freds, der yegh skyeldes fra degh, och hafde yegh west, ded yegh nw wed, da skwlde yegh byd 1 den dagh, och west, hwad orsagh der ydermere wore tel dy ord och swar, der kom. Yeg hawer hørt noged, syden yegh drog fra degh, som yegh yky kand skrywe, fyre yegh taler med degh. Weste yegh, nor den gode Krystofer och dw kom uy dene egen, da wylde yegh west tale med eder. Ded folk, dw wel west, wele yky lade sygh afsnake for ded første, mens acter alt ad kome ygen, om der ere nogen rod tel. Syned ere sa hart der tel, ad ded ere hart ad wende derfra. Yegh kand yky skrywe degh ale welkor y den sag, føre yegh fynder degh, yegh wylde aler trod ded, och ere dens tro sa tel degh, ted dw noged mere hawer taled der uy. Yegh hawer yky end saged ded, sem ded wore. s. 189 Yegh tror yke, ded wore den enes rete welge, sa sant hyelpe megh gwd. Yegh sa den ene tage nod med syne øgone af den eanden. Yegh beder degh sa hwldelygh, ded dw welt skrywe megh tel med dete bwd, om dw trøster tel, nor den komer uy laned der, der blef først omtaled. Hafde ded folk, her ere, wered hos degh uy dagh, haffde dy wered tel pas, nw ere dy yky wel tel pas och wore sygh, der yegh kom hyem. Ded skwlde ynted kyymere megh, wore yky ded folk der sa hart tel gywed, dy gwd were lowed, ded kand blywe sa got pa yet aned sed. Tyden ere endnw her fore, wylde mand nyges, mens dy mener, der falder ynted tre for ded første hwgh. M. h. a. k. syter (!), skryf megh yet ord tel, hwad dw rader, for ale den gode tro, yegh hawer tel degh. Yegh wel brende dyn bref, forst ded ere lest, sa sant hyelpe megh gwd, ded sam beder yegh degh, sam yegh tror degh tel. Der ere den tel, der forser segh tel degh, som dw wore deres moder. M. h. s., gøre nw, som yegh och myn børn tror degh tel, och skryf megh dyn menyngh tel och gode rad 1 . Sa wele yegh nw och aletyd hawe degh den mylde here gwd befalyndes, hand wnde wos ad fyndes helbred och glad. Skrewed Rossølwnd 2 den første syndagh uy faste. Gøre wel och helsen den gode Krystofer cmm gode nat. Mdlxxij.

Soffye Glob 3 .