Danmarks Breve

BREV TIL: Peder Hansen FRA: Johan Ludvig Heiberg (1807-03-10)

Til Hansen.
Kjøbenhavn d. 10. Marts 1807.

Jeg har i denne Tid oversat Prologen til Schillers Jnngfrau von Orleans. Jeg vilde gjerne lade den trykke, men med et andet Navn paa. Da det strider mod den Kantiske Philosophies Grundsætninger, saa vover jeg ikke at bede Dig derom; men Du kan dog ikke nægte mig den Fornøjelse, at sætte paa Titelbladet: udgivet af Hansen. Det er jo ingen Løgn. Titelbladet bliver altsaa saaledes:

Friederich Schillers

Prolog

til hans Tragoedie

Jomfruen fra Orleans.

Oversat paa Dansk, som en Prøve paa en

om nogen Tid udkommende Oversættelse af

hele Tragoedien.

Udgivet

af

P. Hansen,

Sognepræst til Dur. o. Tønd. Menighed

i Viborg Stift.

Lad mig gesvindt faae et gunstigt Svar fra Dig. Lev vel. —

J. L. Heiberg.