Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Adam Gottlieb Oehlenschläger (1812-04-10)

Fra Oehlenschläger.
Kjøbenhavn den 10. April 1812.

Tak for Laan, kjære Heiberg, af Deres Don Juan **) . Jeg har med Fornøielse læst den ***) , og overtydet mig om, at det ikke var Nyheden og Overraskelsen der indtog mig af den ved Opførelsen ***) . De har s. 36 med Lethed og Naivetet, Vittighed og Phantasie vidst at sætte Dem ind i Situationen, og i det De trolig har holdt Dem til de Molièreske Skjønheder, har De hyppig tilføiet egne Træk og selv egne Scener. Dialogen er i det hele slydende og munter. Det maaskee lidt sor Raske og Flygtige undskylder Hurtigheden hvormed det er skrevet, og Bestemmelsen hvorfor det er skrevet. Donna Elviras Søn og Munken røde Sands hos Dem for det Inderlige og Høiere, og Slutningen med Commandanten har sat mig i Forundring over at De, som en Yngling, allerede indseer, hvor nødvendig Oeconomien er for det Pathetiske, naar det skal gjøre Virkning.

Bliv saaledes ved med Munterhed og Phantasie, uden Pretension. Jeg skulde tage meget feil, dersom der ikke kom noget Godt ud deraf.

Deres
A. Oehlenschläger.